e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=L288p plaats=Nederweert

Overzicht

Gevonden: 3221

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
armleuning leuning: lø&#x0304.neŋ (Nederweert) leuning III-2-1
armoedig armoedig: ermoojig (Nederweert) armoedig [SGV (1914)] III-3-1
armvol armvol: ervel hôêj (Nederweert), unne(n) érvel hôêj (Nederweert), ɛrvǝl (Nederweert), N.  hêrrevel (Nederweert), êrrevel (Nederweert), NO.  aerevöl (Nederweert), reuvel: enne rövel hoe:j (Nederweert), räöbel (Nederweert, ... ), rèùvel hōē‧j (Nederweert), unne(n) rövel hôêj (Nederweert), roffel: rø̜̄vǝl (Nederweert) armvol || armvol hooi [ennen erval hoj] [N 07 (1961)] || De hoeveelheid stro of aren die men in de armen kan vasthouden. Zie ook het lemma ''handvol hooi'' (5.1.4) in aflevering I.3. [N 7, 58; L 1, a-m; L 1u, 8; L A1, 88; Wi 51; monogr.] || ervel, armvol I-4, III-4-4
as as: as (Nederweert), molenas: [molen]ās (Nederweert) In l 432 werden de zeilen en windborden slechts verwijderd bij bijzonder zware storm. Een aantal woordtypen komt ook voor in het lemma ɛzonder zeilenɛ.' [N O, 10a; A 42A, 3; Sche 37; monogr.] II-3
as van het vuur assen: asə (Nederweert) as van het vuur III-2-1
asblok asblok: as˱blǫk (Nederweert) Het als ashouder of als as fungerende houten blok waaraan de wielen van de voorploeg bevestigd zijn. [N 11, 31.I.a; N 11A, 97a] I-1
asperge asperge: àspèrzjə (Nederweert) Hoe noemt u: asperge (asparagus officinalin - fam. asparagineae) (spèrzie) [N 71 (1975)] I-7
aswiel groot rad: groot rad (Nederweert), kamrad: kāmprāt (Nederweert) Het grote kamwiel aan de molenas van de windmolen dat tot taak heeft de draaiende beweging van de as over te brengen op het spijlenrad. Zie ook afb. 49 en 64.2. Het is een wiel waarvan de tanden haaks of met een hoek van 45o op het vlak van het rad staan. Wanneer de molen niet voorzien is van een apart aswiel voor de reminrichting is rond het aswiel de zgn. vang bevestigd. Zie ook het lemma ɛgroot kamradɛ. Het betreft daar materiaal met betrekking tot het vergelijkbare kamwiel in watermolens.' [N O, 11a; A 42A, 8; Sche 38; monogr.] II-3
aswoensdag asgoensdag: asgoonsdig (Nederweert) Aschwoensdag [SGV (1914)] III-3-3
augurk augurk: òwgurk (Nederweert) Hoe noemt u: de augurk (cucumis sativum - fam. cucurbitaceae) [N 71 (1975)] I-7