e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=L426z plaats=Holtum

Overzicht

Gevonden: 1883
BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
beschuit met muisjes beschuit met muisjes: Syst. WBD  besjuut mit muuskes (Holtum, ... ) Beschuiten met muisjes [N 16 (1962)] III-2-2, III-2-3
beschuitpap beschuitenpap: Syst. WBD  besjutepap (Holtum) Melk met beschuiten (beschuitepap, luiwijvenpap, romme met bestelle?) [N 16 (1962)] III-2-3
besjes aan de aardappelplant bellen: bɛlǝ (Holtum) De besachtige groene vruchten die zich uit de bloemen van de aardappelplant ontwikkelen. Vroeger, voordat men pootaardappelen selecteerde uit de eigen oogst, werd uit deze vruchtjes van de plant pootzaad gewonnen. Het lemma bevat alleen meervouden. Bij goesbollen wordt door de zegslieden opgegeven dat ...kinderen deze bollen aan een lange twijg (steken) en dan de bollen zo ver mogelijk weggooien of zwiepen; goezen is "zwiepen". Warnant (1949, 175) vermeldt dit spel ook voor Waals Haspengouw. Het regelmatige voorvoegsel aardappel- of patatte- is hier weggelaten; zie het lemma Aardappel. Zie voor de fonetische documentatie van de varianten voor aardappel, ook datzelfde lemma Aardappel. [N 12, 7; L 32, 14; monogr.; add. uit JG 1b] I-5
bestelde mis bestelde mis: bestelde mes (Holtum, ... ), stichting: stichting (Holtum) Een bestelde H. Mis. [N 96B (1989)] || Een mis die gelezen wordt op verzoek van de gelovigen. [N 96B (1989)] III-3-3
bestendig weer goed weer: goed weer (Holtum), vast (weer): vast wer (Holtum) bestendig weer [vaste lucht] [N 22 (1963)] III-4-4
betalen over de brug komen: euvər de brök kəmmə (Holtum) Betalen, over de brug komen [afschieten?] [N 21 (1963)] III-3-1
betrekken (lucht) regen krijgen: weer kriegen regen (Holtum), zich volzetten: de lucht zet zich vol (Holtum) dicht gaan zitten zodat er regen dreigt, gezegd van de lucht [de lucht overtrekt, groeit, belommert] [N 22 (1963)] III-4-4
beurs onder de oksaal: onger den ekzoal (Holtum), onger den oksaal (Holtum) De ruimte achter in de kerk, tussen de laatste bank en de deur van het kerkportaal [de beurs?]. [N 96A (1989)] III-3-3
bewaarplaats van bieten en groenvoer in de stal voerhuis: [voerhuis] (Holtum), voorraad: voorraad (Holtum), voorraadplaats: voorraadplaats (Holtum) De plaats in de stal waar bieten en groenvoeder worden bewaard voor direct gebruik. De grote voorraad bevindt zich buiten de stal. De in de stal bewaarde hoeveelheid is voldoende voor enkele keren voederen. Sommige woordtypen benoemen niet een specifieke opslagplaats voor bieten en groenvoeder, maar duiden in het algemeen de ruimte aan waarin men dit voeder opslaat. Zie voor de fonetische documentatie van de woorden (voerhuis), (voederij), (voerij) en (voerderij) het lemma "voorstal, voedergang" (2.2.5). [N 5A, 34c] I-6
bewieroken wieroken: wieroake (Holtum), wieroke (Holtum) Wieroken, bewieroken [wiereke?]. [N 96B (1989)] III-3-3