e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=L378p plaats=Stevensweert

Overzicht

Gevonden: 3124
BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
bang angstig: engstig (Stevensweert) angst [SGV (1914)] III-1-4
barbeel berf: WLD  bèrf (Stevensweert) Hoe noemt u de barbeel: een zoetwatervis. De buikvinnen staan ver achter de borstvinnen, ter hoogte van de rugvin. Het lichaam is lang en slank en de staartvin is diep ingesneden. De bek heeft geen tanden, wel dikke lippen, waarvan de bovenste lange baard [N 83 (1981)] III-4-2
barensweeën pozen: poeazö krīēgö (Stevensweert) Barenswee: periodieke pijnen die voorafgaan aan het baren (poos). [N 84 (1981)] III-2-2
baret baret (<fr.): berèt (Stevensweert) baret [flat, floets] [N 25 (1964)] III-1-3
barmsijs barmsijs: barmsijs (Stevensweert) sijs: barmsijs (12,5 bruin, met steeds rood voorhoofd en zwart sikje; alleen in sommige jaren op trek; gewoonten als sijs [006]; ook in mast- en berkenbos; twee soorten [N 09 (1961)] III-4-1
barrevoets barvoets: bervus, berves (Stevensweert) barrevoets [SGV (1914)] III-1-3
bedevaart bedeweg: bêjwêg (Stevensweert) bedevaart [SGV (1914)] III-3-3
bedorven ei liezenteneiers: lēzǝntǝęi̯ǝrs (Stevensweert) [N 19, 54d; L 6, 39; S 31; monogr.] I-12
bedriegen bedriegen: bedreege (Stevensweert), verneuken: vernø͂ͅke (Stevensweert) bedriegen [SGV (1914)] III-1-4
bedrijfsgedeelte van het boerenhuis achterhuis: axtǝrhūs (Stevensweert), stallen: stɛl (Stevensweert) Bedoeld wordt het geheel van stallen en schuur dat achter het woonhuis gelegen is. Bepaalde benamingen zijn specifieke termen voor het bedrijfsgedeelte. Andere opgaven daarentegen zijn algemener en geven daarmee aan dat er voor de bedrijfsgebouwen geen aparte benaming bestaat, ze zijn ook in gebruik voor de boerderij in het algemeen, geven een opsomming van de voornaamste bedrijfsgebouwen of -ruimten (vandaar ook veel meervoudsvormen), verwijzen naar een belangrijk deel van de bedrijfsruimten (zoals de binnenhof of de dorsvloer) of wijzen op dat deel van het complex dat direct aan het woonhuis aansluit (zoals het stookhuis). [N 5A, 31; N 5,126; monogr.] I-6