e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=Q121a plaats=Chèvremont

Overzicht

Gevonden: 1324
BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
boterham met kaas kaastaart: Heë hat e jezich wie ing kieës¯taat  kieës’taat (Chèvremont) boterham met witte kaas III-2-3
boterham met stroop zeemboterham: zeem’bóttram (Chèvremont), zeemtaart: zeem’taat (Chèvremont) boterham met stroop III-2-3
boterpot boterbaar: botərbār (Chèvremont), botergrèle: boͅtərjryl (Chèvremont) aarden boterpot III-2-1
botervlootje boterdoos: botərdūəs (Chèvremont) botervlootje III-2-1
bouillon broei: brui (Chèvremont), vleesbroei: vleesj’brui (Chèvremont) bouillon III-2-3
bouwval barak: brak (Chèvremont) bouwvallig huis, krot III-2-1
bovenmate, hevig, zeer alaaf: alaaf⁄ (Chèvremont), grillig: jrel⁄lieg (Chèvremont), haargenau: hoar⁄jenauw (Chèvremont), haide: hai⁄de (Chèvremont), heftig: hef⁄tieg (Chèvremont), ongemeen: ónjemeng⁄ (Chèvremont), zeer: zier (Chèvremont) boven alles || buitengewoon, in hoge mate || hevig || zeer || zeer precies III-4-4
braadpan braadketel: broͅankɛsəl (Chèvremont), pan: pan (Chèvremont) braadpan III-2-1
braadworst braadworst: E kót jebed en ing lang broad¯woeësj  broad’woeësj (Chèvremont) braadworst III-2-3
braaf braaf: braaf (Chèvremont) braaf [DC 02 (1932)] III-1-4