e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=K278p plaats=Lommel

Overzicht

Gevonden: 5514
BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
appel, algemeen appel: appel (Lommel, ... ) [ZND 01 (1922)] [ZND 26 (1937)] I-7
appel, overige soorten appel: apəl* (Lommel) appel I-7
appelbol appelbraaitje: appelbreuj-e (Lommel), appelkoek: appelkoek (Lommel), prolappel: prolappel (Lommel), Syst. Grootaers  proͅlapəl (Lommel) appel in deeg gedraaid en in de oven gebakken [ZND 32 (1939)] || Appelbol (krollebol, kokkerebol, kollemol, zomerbroodje, appelbol, appelbroodje, ballebuuze?) [N 16 (1962)] III-2-3
appelmoes appelcompte: Syst. Grootaers  apəlkoͅmpoͅt (Lommel), appelspijs: appelspijs (Lommel), compte: compot (Lommel) appelmoes [ZND 32 (1939)] || Appelmoes (appelpommee?) [N 16 (1962)] III-2-3
appeltaart appelbol: Syst. Grootaers  apəlboͅl (Lommel) Appeltaart (tartepom?) [N 16 (1962)] III-2-3
appeltaartje half maantje: halfmaantje (Lommel), halfmaan-vlaaitje: onverschillig welke spijs  hallefmowen vlouiej-e (Lommel), halve maantje: halvemoies (Lommel), pat-tje: pateeje (Lommel) een klein appeltaartje, in de vorm van een halve maan [ZND 32 (1939)] III-2-3
appelvink appelvink: apəlveŋk (Lommel) appelvink (18 grote snavel, kort staartje; grote vogel; zeer schuw; zeldzaam; vreet vruchtenpitten; roep [ptik] [N 09 (1961)] III-4-1
aprilgrap aprilvis: aprilvis (Lommel), Ss. sub april.  aprilvis (Lommel), prilvis: prelves (Lommel) Aprilgrap. || de onzinnige boodschap op 1 april [aprilvis, aprilzaad, zikkelzaad] [N 112 (2006)] || Prilvis: aprilgrap. III-3-2
aren lezen aren lezen: ǭrǝ lēzǝ (Lommel), aren rapen: ǫǝrǝ rǭpǝ (Lommel), nalezen: nalęi̯zǝn (Lommel), oogsten: ǫxstǝ(n) (Lommel), ǭstǝ (Lommel), oprapen: ǫp˱rāpǝ (Lommel) Het oprapen en verzamelen van de achtergebleven aren op het veld. Het was vroeger gewoonte de aren die op het pasgemaaide en geoogste veld achterbleven, te laten liggen, zodat behoeftigen deze konden verzamelen. Het was een vorm van armenzorg. [N 15, 35; JG 1a, 1b, 1c, 2c; L 39, 40; Lu 3, 6; R [s], 31; R 3, 68; monogr.; add. uit A 23, 16.2] I-4
arend van de zeis ang: ãŋ (Lommel) Het blad van de zeis loopt aan de zijde waar het met de steel verbonden is uit in een smal, vaak extra verstevigd, stukje staal, de arend, dat tegen de steel van de zeis aanligt en door middel van de zeisring daaraan wordt vastgemaakt. Aan het uiteinde is de arend voorzien van een nokje dat in een gat in de steel wordt gestoken of geslagen; soms zijn er twee dergelijke nokjes (vergelijk het woordtype dobbelang). Voor de hoek die de arend met het zeisblad maakt, en het belang hiervan voor een goede "voering" van de zeis, zie de algemene toelichting bij deze paragraaf. Zie afbeelding 5, nummer 1. [N 18, 68a; JG 1a, 1b; A 4, 28c; A 14, 1; L 20, 28c; L 45, 1; monogr.] I-3