e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=P213p plaats=Niel-bij-St.-Truiden

Overzicht

Gevonden: 1032

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
aas in het kaartspel aas: Voorwat speelt ge uw aas toch niet uit in plaats van de koning?  òəs (Niel-bij-St.-Truiden) Aas: Aas. III-3-2
afdingen afpingelen: ps. omgespeld volgens Frings.  afpeͅŋələ (Niel-bij-St.-Truiden) beknibbelen, Op de prijs ~, de prijs omlaag trachten te drukken [afpeekele, afprengelen, afpenkelen, pingelen?] [N 21 (1963)] III-3-1
afrikaantje stinkertje: steŋkərkə (Niel-bij-St.-Truiden) Afrikaantje (tagetes patula). De bladeren zijn samengesteld en tevens ovaal. De bloemkorfjes staan op zeer verdikte stelen. Het zijn lage plantjes, welke vaak gebruikt worden voor randen en mozaïek-perken. De bloemen zijn donkergeel, meest met bruin gekle III-2-1
afwasteil, afwasbak afwasbak: afwazbak (Niel-bij-St.-Truiden) bak waarin men afwast [N 20 (zj)] III-2-1
akkerdistel, distel dissel: desəl (Niel-bij-St.-Truiden) distel III-4-3
akkerwinde merwinde: mərweŋ (Niel-bij-St.-Truiden) haagwinde, akkerwinde III-4-3
alang alang pluimstaart: imperata arundicanca, tropische soort)  plaəmstat (Niel-bij-St.-Truiden) alang-alang (bloem; sic) III-2-1
andijvie scharol: sxəroͅl* (Niel-bij-St.-Truiden) andijviesoort I-7
angst alteratie: mar.: ontsteltenis; cf. s.v "altereren"3. = "verschrikken, ontstellen  àntròəsə (Niel-bij-St.-Truiden) schrik, vrees III-1-4
anjer, anjelier (dianthus caryophyllus l.) genoffel: džənufəl (Niel-bij-St.-Truiden) anjer, anjelier III-2-1