e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=Q121a plaats=Chèvremont

Overzicht

Gevonden: 1324
BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
dinsdag dinsdag: dees⁄dieg (Chèvremont) dinsdag III-4-4
divan couch (d.): kau̯tš (Chèvremont) couch, ligbank III-2-1
dochter dochter: doater (Chèvremont) dochter III-2-2
dode lijk: liech (Chèvremont, ... ) lijk III-2-2
dodenhuisje dodenhuisje: doeëdehüs-je (Chèvremont) Een mortuarium, dodenkapel in of bij de kerk. [N 96A (1989)] III-3-3
doffer, mannelijke duif vogel: voeë’jel (Chèvremont) duif, mannetje, doffer III-4-1
dom dom: dom (Chèvremont), dr doom (Chèvremont) dom || Een dom, domkerk. [N 96A (1989)] III-1-4, III-3-3
domme man domme, een -: dom’me (Chèvremont), dromedrikus: inne dreumedriekkes (Chèvremont), duppen: cf. Weijnen Et. Dialectwb. s.v. "duppe, doppe"aardewerk schaaltje (hgd. topf)  dup’pe (Chèvremont), duppenschurger: dup’pesjurjer (Chèvremont), kalfskop: kaofs’kop (Chèvremont), kchen-willem (< du.): Inne kuuchewillem (Chèvremont), potuil: lomperd Dat is inne pot¯ül van inne keël  pot’ül (Chèvremont), schaapsdemel: sjoafs’deëmel (Chèvremont) dommerik || domoor || domoor, domkop || een domoor || een sufferd III-1-4
domme vrouw domme schotel: verklw. sjuttelsje Dat is ing dom sjót¯tel: dat is een domme vrouw  sjót’tel (Chèvremont) domme vrouw III-1-4
donderwolk donderkop: don⁄derkop (Chèvremont) onweerswolk III-4-4