e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=Q001p plaats=Zonhoven

Overzicht

Gevonden: 5466
BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
bedevaartganger bedevaarder: beevaarder (Zonhoven) Een bedevaartganger, pelgrim. [N 96C (1989)] III-3-3
bedevaartplaats bedevaartplaats: beevaartplaats (Zonhoven) Een bedevaartsplaats, bedevaartsplaats, genadeoord. [N 96C (1989)] III-3-3
bediend worden bedienen: bedienen (Zonhoven) Bediend worden, berecht worden, de laatste sacramenten ontvan-gen. [N 96D (1989)] III-3-3
bedienen bedienen: bedienen (Zonhoven, ... ), bədin (Zonhoven), ijŋmant bədīn (Zonhoven), gerieven: gərivə (Zonhoven), helpen: heͅləpə (Zonhoven), iemand helfen (Zonhoven) de gevraagde waren in een winkel aan de klant geven [bedienen, gerieven, bestellen] [N 89 (1982)] || Hoe heet: iemand van de laatste Sacramenten voorzien? [ZND 32 (1939)] || Iemand bedienen, berechten, iemand de laatste sacramenten toedienen. [N 96D (1989)] || Iemand in een winkel bedienen. [ZND 35 (1941)] III-3-1, III-3-3
bedorven ei rotte eieren: rǫtǝ ēr (Zonhoven) [N 19, 54d; L 6, 39; S 31; monogr.] I-12
bedpan bedpan: bètpan (Zonhoven) bedpan III-2-1
bedriegen bedotten: bədòddə (Zonhoven), bedriegen: bedrīē.ge (Zonhoven), ook materiaal Leuv. lijst 21, vr 6a  bədrīgə (Zonhoven), bədrīgən (Zonhoven), foefelen: foefele (Zonhoven), cf. WNT III-3, kol. 4600 s.v. "foefelen"B.1. bedrieglijk te werk gaan  fòffele (Zonhoven), verneuken: vərnéúkə (Zonhoven) bedotten, bedriegen || bedriegen [ZND 01 (1922)] || oneerlijk handelen, foppen, bedriegen III-1-4
bedrieger filou (fr.): fieloe (Zonhoven), foefelaar: foefeliër (Zonhoven), fòffeliër (Zonhoven), klootmarchand: kloetme(r)sjáng (Zonhoven), klotenmarchand: kloeteme(r)sjáng (Zonhoven) bedrieger || bedrieger (schertsend) || bedrieger, vals persoon || iemand die slinks te werk gaat III-1-4
bedrijfsgedeelte van het boerenhuis stallen: stɛl (Zonhoven) Bedoeld wordt het geheel van stallen en schuur dat achter het woonhuis gelegen is. Bepaalde benamingen zijn specifieke termen voor het bedrijfsgedeelte. Andere opgaven daarentegen zijn algemener en geven daarmee aan dat er voor de bedrijfsgebouwen geen aparte benaming bestaat, ze zijn ook in gebruik voor de boerderij in het algemeen, geven een opsomming van de voornaamste bedrijfsgebouwen of -ruimten (vandaar ook veel meervoudsvormen), verwijzen naar een belangrijk deel van de bedrijfsruimten (zoals de binnenhof of de dorsvloer) of wijzen op dat deel van het complex dat direct aan het woonhuis aansluit (zoals het stookhuis). [N 5A, 31; N 5,126; monogr.] I-6
bedrijfsleiding directie: dirɛksi (Zonhoven  [(Zwartberg)]   [Zolder]) Algemene benaming voor de bedrijfsleiding. Een aantal woordtypen duidt op een bijnaam of spottende benaming. [N 95, 164] II-5