e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=L269p plaats=Blerick

Overzicht

Gevonden: 5182

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
aangeven, verklikken aangeven: aangaeve (Blerick), aangééve (Blerick, ... ), overbrieven: euverbreven (Blerick), verklappen: verklappen (Blerick), verklikken: verklikke (Blerick), verklikken (Blerick), verlinken: verlinke (Blerick, ... ) een overtreding of misdrijf bekend maken aan de overheid [aangeven, verklikken, verklappen] [N 90 (1982)] || heimelijk een overtreding of misdrijf aangeven [bij de overheid] [klikken, verklikken, paanderdragen, klikspanen] [N 90 (1982)] III-3-1
aanhitsen aanhitsen: aanhetse (Blerick), hitsen: hítse (Blerick) Hoe noemt u een hond kwaad maken, aanhitsen (hitsen, hissen, opkiezen) [N 83 (1981)] III-2-1
aanhoudend bepoetelen handvollen: de hiele tied urgens mei zitten te hampelen (Blerick), haffele (Blerick, ... ) aanhoudend in de handen nemen [haffele, verhandvollen] [N 10 (1961)] III-1-2
aanhoudend regenen doorregenen: doorréégene (Blerick), pijpenstelen regenen: ut raegent piepestele (Blerick), regenweer: reagenwaer (Blerick) voortdurend regenen [knoeien] [N 22 (1963)] III-4-4
aanhoudend vragen zaniken: zanike (vur) (Blerick) aanhoudend vragen om iets te krijgen [kutten] [N 87 (1981)] III-3-1
aankondigingskastje kastje: in ’t kesje (Blerick), kèsje (Blerick) de plaats waar gemeentelijke aankondigingen etc. opgehangen worden [gebooi] [N 90 (1982)] III-3-1
aanmelken aantrekken: āntrɛkǝ (Blerick), voormelken: vø̄rmɛlkǝ (Blerick) Het maken van de eerste melkbewegingen bij een vaars die pas gekalfd heeft, gezegd van de boer. [N 3A, 61] I-11
aanrekenen manen: Van Dale: IV. manen, 1. (iem.) met aandrang herinneren aan een verplichting, hem opwekken tot het vervullen ervan, m.n. tot betaling.  mane (Blerick) betaling vragen voor een geleverd artikel; in rekening brengen [schrijven, aankalken] [N 89 (1982)] III-3-1
aanrijgen rijgen: riege (Blerick) tot een snoer verenigen [ritsen, resemen, rijgen] [N 91 (1982)] III-4-4
aansteller aansteller: aansteller (Blerick, ... ) bekakt praten [N 102 (1998)] || zich aanstellen [N 102 (1998)] III-3-1