e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=P213p plaats=Niel-bij-St.-Truiden

Overzicht

Gevonden: 1032

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
bedriegen bedollen: bədžòllə (Niel-bij-St.-Truiden), bedotten: bədòttə (Niel-bij-St.-Truiden), bedriegen: bədrĭĕgə (Niel-bij-St.-Truiden), ratten: ràttə (Niel-bij-St.-Truiden) bedotten || bedriegen || in de luren leggen, beetnemen, bedriegen III-1-4
bedrieger bedrogenaar: bədréújgənééər (Niel-bij-St.-Truiden), charlatan: sjarlatà͂ (Niel-bij-St.-Truiden), curie: de auteur van de betr. wl. brengt de benaming "curie"i.v.m. het fr. "cuire"(kooksel) en dan in de betekenis van "afkooksel"van de mij.  kûurĭĕ (Niel-bij-St.-Truiden), pilatus: pilaatus (Niel-bij-St.-Truiden), schelm: schélləm (Niel-bij-St.-Truiden) afzetter, bedrieger || bedreugeneer; iemand die bedrog pleegt || bedrieger || geniepigaard, bedrieger || persoon die bedrog pleegt III-1-4
bedroefd bedroevig: bədrûuvəch (Niel-bij-St.-Truiden), droef: drûûf (Niel-bij-St.-Truiden), droevig: drûûvəch (Niel-bij-St.-Truiden) bedroefd, droevig || droef || droevig III-1-4
beeld beeld: Het bield van Ambiorix te Tongeren.  biəlt (Niel-bij-St.-Truiden) Beeld: [Beeld]. III-3-2
beeldje postuur: Aan de muur hangen schoon posturen.  poͅstyər (Niel-bij-St.-Truiden) Postuur: 2. Beeldje aan de muur. III-3-2
beetje, een weinig klats: Vb. daar is nog ene klats bier in de pint.  klats (Niel-bij-St.-Truiden), {kl@tsk\\}. Vb. - ich heb hem die klats patatten voor 25 fr. verkocht. - ich heb 6 klatsen van ongeveer 50 kilo gedorsen op mijn roede terf.  klats (Niel-bij-St.-Truiden), ravet: raweͅt (Niel-bij-St.-Truiden), ravets: rəveͅts (Niel-bij-St.-Truiden), vits: veͅts (Niel-bij-St.-Truiden, ... ) beetje, een weinig || geringe hoeveelheid III-4-4
begeren goesting hebben: gŏĕstəng (h)öbbə (Niel-bij-St.-Truiden) trek, zin hebben III-1-4
begin begin: bəgén (Niel-bij-St.-Truiden) begin III-1-4
begrafenis begrafenis: bəgraoəfənes (Niel-bij-St.-Truiden) begrafenis III-2-2
begraven begraven: bəgraoəvə (Niel-bij-St.-Truiden) begraven III-2-2