e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=Q001p plaats=Zonhoven

Overzicht

Gevonden: 5466

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
aanslag lengstuk: lengstuk (Zonhoven) Een verlengstuk van de zool dat onder de hak komt te zitten en dat voordeligheidshalve door de schoenmaker gebruikt wordt. "Als men, door een fout in het uitsnijden van de leerstukken, een te korte binnenzool had, hoefde men dat stuk leer niet perse als verloren te beschouwen. Met een eigenlijk ongeoorloofd handigheidje werkte men er een ander stukje leer aan. Dit stukje heette de "aanslag"." (Liedmeier, pag. 1). [N 60, 165] II-10
aanslag [wld ii.10, p. 35-36] lengstuk: lengstuk (Zonhoven) Een verlengstuk aan de zool dat onder de hak komt te zitten en voordeligheidshalve door de schoenmaker gebruikt wordt (aanslag, lengstuk, lengsel?) [N 60 (1973)] III-1-3
aanspanningspunt, kam van de eg klink: klę.ŋk (Zonhoven), ring: rę.ŋk (Zonhoven) Het vooreinde, de kam of een ander onderdeel van de eg, waaraan de egketting of de trekhaak daarvan bevestigd wordt. Zie de afb. 57 en 58. [JG 1a + 1b add.; N 11A, 156a + b; monogr.] I-2
aanstaan aanstaan: da sal əm ḁ̄wəstuoͅn (Zonhoven), gaden: da sal əm gḁ̄jə (Zonhoven), da zal heum goaien (Zonhoven), gaoëje (Zonhoven) bevallen, aanstaan || Dat zal hem gaden (bevallen, aanstaan). [ZND 35 (1941)] III-1-4
aantikken bij het krijgertje spelen aanmaken: Z(h)öbbe mich bè twie.ën ter ao.(ën)gemao.kt: twee spelers hebben mij aangetikt.  ao.(ën)mao.ke (Zonhoven), schatten: Afl. sub *sjat: van Fr. chasser > *sjatse > *sjatte.  sjatte (Zonhoven), Fr. chasser > sjatse > sjatte.  šatə (Zonhoven) *Sjatte, het tikken bij het *tuisen (tikkertje spelen). || Aanmaken: *3. Aantikken bij het krijgertje spelen. || Sjatten: Eraanmaken bij het tuisen I [bep. spel: achter iem. lopen om het eraan te maken; men raakt hem aan en vervolgens moet hij vangen]. III-3-2
aantikken bij het krijgertje spelen add. schat: sjat (Zonhoven) *Sjat: Uitroep bij het *tuisen (tikkertje spelen). III-3-2
aanvangen, beginnen beginnen: begènne (Zonhoven), bəgeen’n (Zonhoven) beginnen III-1-4
aanwassen op de tanden tandvlees: tā.nt˱vlis (Zonhoven) Knobbelvormige aanwassen op de tanden. Als de wrijfvlakken van de beneden- en bovenkaak elkaar niet geheel dekken, ontstaan door de ongelijkmatige afslijting scherpe haken op de hoektanden. Zij komen vooral voor vanaf zevenjarige leeftijd en ontwikkelen zich het sterkst als het paard negen jaar oud is. [JG 1b, 1c, 2c; N 8, 91] I-9
aanwerven van personeel aanwerven: ǭǝnwø̜rǝvǝ (Zonhoven) I-6
aanwezigheid er zijn: er zijn (Zonhoven) de aanwezigheid, het aanwezig zijn [antwoord] [N 91 (1982)] III-4-4