e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=Q121e plaats=Kaalheide/Onderspekholz

Overzicht

Gevonden: 1168

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
azijn essig: Zoeë zoer wie es¯sieg D¯r knien in d¯r es¯sieg leëje  es’sieg (Kaalheide/Onderspekholz) azijn III-2-3
babbelaar melksklompje: milchs’klumsje (Kaalheide/Onderspekholz) caramel III-2-3
baby, zuigeling wickelditz-je: wik’keldiets-je (Kaalheide/Onderspekholz, ... ), wikkelkind: wik’kelkink (Kaalheide/Onderspekholz, ... ) bakerkind, baby III-2-2
badkuip bad: bat (Kaalheide/Onderspekholz), badebètte (d.): bādəbyt (Kaalheide/Onderspekholz) bad || badkuip III-2-1
bakken bakken: Bakke en broane is nit ummer eëve jód jeroane: bakken en braden lukt niet altijd even goed  bak’ke (Kaalheide/Onderspekholz) bakken III-2-3
balkenbrij balkenbrij: bal’kebrij (Kaalheide/Onderspekholz), panharst: pan’nas (Kaalheide/Onderspekholz) balkenbrij III-2-3
bang bang: bang (Kaalheide/Onderspekholz), Doie bis inne bange tsiebbel: je bent een bangerik  bang (Kaalheide/Onderspekholz) bang III-1-4
bangerik banget: ban’get (Kaalheide/Onderspekholz), boksenbodem: bók’seboam (Kaalheide/Onderspekholz), floepjanus: floep’janus (Kaalheide/Onderspekholz), puimenzeiker: peu’mezeker (Kaalheide/Onderspekholz) bangerd || bangerik III-1-4
bed bed: bɛt (Kaalheide/Onderspekholz), klap: klap (Kaalheide/Onderspekholz), vlo-pès: vluəpys (Kaalheide/Onderspekholz), vlokist: vluəkes (Kaalheide/Onderspekholz) bed || bed (spottend gebr.) III-2-1
beddengoed bedgetuig: bɛtjətsyx (Kaalheide/Onderspekholz), bedtuig: bɛttsyx (Kaalheide/Onderspekholz), bedwas: bɛtwɛ̄š (Kaalheide/Onderspekholz) beddegoed || beddelinnen III-2-1