e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=P120p plaats=Alken

Overzicht

Gevonden: 2431

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
barensweeën pijnen: pijnen (Alken) Barenswee: periodieke pijnen die voorafgaan aan het baren (poos). [N 115 (2003)] III-2-2
barrevoets barrevoets: bɛrəvuts (Alken), naakse voeten: naksəvyit (Alken) blootvoets [RND] III-1-3
bed bed: bet (Alken) bed [RND] III-2-1
beddenlaken laken: lōͅkən (Alken) Een laken (op een bed) [ZND 34 (1940)] III-2-1
bedelaar bedelaar: bijədelijər (Alken), dɛə waarə drɛ minsə dɛi də bɛidəler gəzin haənə (Alken) Er waren drie mensen die de bedelaar hadden gezien [ZND 46 (1946)] || leurder [ZND 28 (1938)] III-3-1
bedelen schooi: deugniet (voor kleine kinderen)  mo ən sxoe (Alken), schooien: bedelen  sxoegōͅn (Alken) kent ge het woord schooien ? (uitspraak + betekenis) [ZND 42 (1943)] III-3-1
bederven, gezegd van pekel rot: rot (Alken) De zoutoplossing kan bederven doordat te veel bloed uit het vlees trekt en zich met de pekel vermengt. [N 28, 109; monogr.] II-1
bedienen gerieven: gerieven (Alken) Iemand in een winkel bedienen. [ZND 35 (1941)] III-3-1
bedrijfsgedeelte van het boerenhuis stallen: stɛl (Alken) Bedoeld wordt het geheel van stallen en schuur dat achter het woonhuis gelegen is. Bepaalde benamingen zijn specifieke termen voor het bedrijfsgedeelte. Andere opgaven daarentegen zijn algemener en geven daarmee aan dat er voor de bedrijfsgebouwen geen aparte benaming bestaat, ze zijn ook in gebruik voor de boerderij in het algemeen, geven een opsomming van de voornaamste bedrijfsgebouwen of -ruimten (vandaar ook veel meervoudsvormen), verwijzen naar een belangrijk deel van de bedrijfsruimten (zoals de binnenhof of de dorsvloer) of wijzen op dat deel van het complex dat direct aan het woonhuis aansluit (zoals het stookhuis). [N 5A, 31; N 5,126; monogr.] I-6
bedroefd droef: ook materiaal znd 23,33  druf (Alken), drûf (Alken) droef [ZND 01 (1922)] III-1-4