e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=L192p plaats=Bergen

Overzicht

Gevonden: 1063
BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
vaste boord kraag: kraag (Bergen) kraag, vaste halsboord van een overhemd [N 23 (1964)] III-1-3
vaste uitwerpselen schaapsknikkers: sxǫpsknekǝrs (Bergen), stront: strōnt (Bergen), varkenskeutels: vē̜rkǝnskø̄tǝls (Bergen) [N 76, 35; A 9, 24d]In de vragen L 20, 22f en A 4, 22f werd ook gevraagd naar het gebruik van schapenmest. Uit de antwoorden blijkt dat schapenmest kon dienen als bemesting in het algemeen en als weiland- en bloembemesting. Ook vermengde men schapenmest met stalmest. Schapenmest werd wel eens gebruikt om stokbomen in te planten. [N 77, 122; L 20, 22f; A 4, 22f; A9, 24c] || Vaste uitwerpselen van vee. [JG 1a, 1b; A 9, 24e; A 9, 28c; monogr.] I-11, I-12
vastenavond vastelavond: vastəloͅ.vənt (Bergen) vastenavond [RND] III-3-2
vechten vechten: fɛ:xtə (Bergen) Hij deed geheel de wereld vechten. [RND] III-3-1
vee beesten: bē̜stǝ (Bergen), vee: veǝ (Bergen) Alle huisdieren samen: paarden, runderen en kleinvee. Vergelijk het lemma ''veestapel'' (13.12) in deze aflevering. [A 11, 4; JG 1a; RND 4, 31; RND 7, 31; RND 8, 31; RND 10, 31; Wi 52; N C, add.; Vld.; monogr.] I-11
veel drinken zuipen: sŭŭpe (Bergen), zypə (Bergen) zuipen [DC 35 (1963)] || zuipen, onmatig drinken [DC 38 (1964)] III-2-3
veel geld waard veel geld waard: veul geld waard (Bergen) veel geld waard: Die oude eikehouten kast is - - - [DC 39 (1965)] III-3-1
veel te wijde broek flodderboks: flodder-boks (Bergen) broek, veel te wijde ~ [flodderboks] [N 23 (1964)] III-1-3
vel op gekookte melk vel: vɛl (Bergen) Het vlies dat ontstaat bij afkoeling van gekookte melk. [N 6, 16; L 6, 16; L 14, 23; A 39, 7b] I-11
vel op melk vel: vel (Bergen) velletje van melk [DC 39 (1965)] III-2-3