e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=L244a plaats=Veulen

Overzicht

Gevonden: 970

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
zoutvat zoutvaatje: zâltvetje (Veulen) zoutvaatje III-2-1
zuigerklep pompenleertje: pōmpǝlɛrkǝ (Veulen) De (leren) klep in de pompzuiger van een zuigpomp die zich opent bij de neergaande beweging van de zuiger. Zie ook afb. 236a en 241. Volgens de invuller uit L 329 was er aan het slotleer een slotlood (slq.tlɛüt) bevestigd.' [N 64, 133k; N 66, 49k; monogr.] II-11
zuigerleer pompenleer: pōmpǝlē̜r (Veulen) De leren omkleding van de pompzuiger die zorgt voor de afdichting tussen pompzuiger en pomphuis. [N 64, 1331 add.; monogr.] II-11
zuurdesem desem: enigszins zuur geworden ofwel zuurgemaakte deeg, te gebruiken als (vervanger van) gist  dissem (Veulen), zuurdeeg: zoērdieëg (Veulen), zuurdesem: zoērdissem (Veulen) zuurdeeg || zuurdesem III-2-3
zuurkool tonnenmoes: tònnemoes (Veulen), zuurmoes: Mit zoermoes kunde dn terring eweg aete: door zuurkool te eten kan men genezen van tbc  zoermoes (Veulen) zuurkool III-2-3
zwaaihaak zwaaihaak: zwājhǭk (Veulen) Winkelhaak waarvan de benen ten opzichte van elkaar beweegbaar zijn, zodat men er scherpe, rechte en stompe hoeken mee kan afschrijven en kan controleren. Zie ook afb. 105 en vgl. het lemma ɛzwaaihaakɛ in Wld II.9, pag. 11-12 en Wld II.11, pag. 57-58. De kuiper gebruikt de zwaaihaak onder meer tijdens het opzetten, het overeind zetten van de duigen in een voorlopige kopband. Hij kan dan met de zwaaihaak controleren of het vat de juiste stand behoudt. Zie ook het lemma ɛhet vat opzettenɛ.' [N 53, 189; N E, 27; N G, 18b; monogr.] II-12
zwaluwstaarten intanden: intãndǝ (Veulen) Een zwaluwstaartverbinding maken. [monogr.] II-12
zwaluwstaartverbinding zwalvenstaart: zwɛlvǝstart (Veulen) In het algemeen een verbinding waarbij een soort pen, uitgesneden in de vorm van een zwaluwstaart aan het einde van het ene stuk hout, wordt gevoegd in een inkeping van dezelfde vorm aan het einde van het andere stuk. Zie ook afb. 133. [N 54, 55a; A 18, 39e; monogr.] II-12
zwoegen knuren: knūre (Veulen), piezakken: piezákke (Veulen), poejakken: volgens auteurs is het een var. op piezakke; mar.: deze variatie is niet terug te vinden in reg. (dialect)woordenboeken  poejákke (Veulen), sloven: sloeëve (Veulen), woelen: wūle (Veulen) armzalig hard werken zonder veel resultaat || hard werken III-1-4
zwoord spekzwaard: spekzwaard (Veulen), zwaard: Stukskes gebakke zwaard zien lekker  zwaard (Veulen) spekzwoerd || zwoerd III-2-3