e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
aan flarden <uitdr.> de franjelen hangen erneven: de fraanjele hoonge dernève (Weert), <uitdr.> de franjelen hangen langs hem af: də fra:njlələ hoŋə laŋs əm a:f (Sibbe/IJzeren), <uitdr.> de kleren hangen hem als lommelen aan zijn lijf: De klèir hang um as lomele aan zun lief (Spaubeek), <uitdr.> de kleren hangen hem langs het lijf: De kleijer hongen hem langs het lief (Meerssen), <uitdr.> de kleren langs het lijf hebben hangen: hae hauw de kleijer langs ’t lief hange (Nieuwstadt), <uitdr.> de kleren viel hem van het lijf af: de kleijer velen ’m van ’t lief aaf (Born), <uitdr.> de lommelen langs zijn lijf hebben hangen: Hè haw de lommele langs z’n lief hange (Stein), <uitdr.> de snammelen hingen hem langs zijn kont: de snammels hongen um langs zien kont (Venlo), <uitdr.> geen alijke draad meer aan zijn lijf hebben: hè hat geine alike draot mie aan zie lief (Montfort), <uitdr.> geen draad meer aan zijn lijf hebben: hè hauw geinen draad meè aan zie lief (Maasbracht), <uitdr.> hij heeft de pittelen langs het lijf hangen: ’r heit de pettele langks ut līēf hange (Meerssen), <uitdr.> kleren hangen hem als lompen aan zijn lijf: kleeren hingen hem als lompen aan zijn lijf (Venlo), <uitdr.> zijn kleren langs het lijf hebben hangen: Zien kleijer hingen hem langs het lief (Puth), <uitdr.> zijn kleren waren maar lommelen: zing kleier waoren mer lommele (Wijlre), aan fladderen: Spelling: &lt;`&gt; = sjwa.  an fladd`re (Kaulille), aan flarden: aân flarden (Zonhoven), flarde (?) (Maaseik), flarden (Lommel), oan flarde (Bilzen), zien kleer hingen um an flarden um et lief (Geysteren), zien kleier honge aan flarde (Blerick), zien kleijer waren aan flarden (Blerick), Zien klèjer woare aan flarden (Nuth/Aalbeek), zun kleijer woore aan flarde (Weert), Gescheerde kliejehr zijn hiejel aan flarden.  aan flarden (Peer), aan flarden gescheurd: zən kleijər waorə geschuird aan flardə (Amby), aan franjelen: zīēn kleijər waarə aan fraanjələ (Roermond), aan lommelen: zien kleijer woore aan lommele (Horn), aan snammelen: zien kleier hongen hem aan sjnammele (Haelen), zien kleier waren aan sjnommelen (Kessel), zien kleier waren aan snammels (Maasbree), zien kleier woare an sjnammele (Heythuysen), zien kleijer waren aan schnommele (Kessel), Zun kleijer woren an sjnammele (Helden/Everlo), aan snatsels: zien kleier waren aan snatsels (Maasbree), aan stukken: kleier aan stükker (Maasniel), zien kleijer worre aan sjtukker (Limbricht), zien klier waore a stukke (Melderslo), aan veggelen: de kleijer waore à vekele (Eys), aan vetselen: zien kleier werre aan vadzele (Hunsel), zien klij-ər wao-rə a vetzə-lə (Wijlre), zieng kleier woaren a vezzele (Gulpen), aan vetsen: zien kleier wore aan vetze (Dieteren), Zien klier wòre âân fetse (Arcen), zieng klejer waore a vetse (Vijlen), zên kleier wôûre aan verdze (Beegden), de faggelen vaneen: de fakkelen vanieën (Eksel), de feggele vanīē.n (Kuringen), de fladderen vaneen: de/te flêddere vaneen (Bilzen), de gedderen vaneen: də geddərə vəniejən (Loksbergen), de kettelen vaneen: de kêttele vanee.n (Gors-Opleeuw), de stukken vaneen: de stèkke vaneen (Bilzen), dooreengereten: zien kleijer waore doareigriète (Klimmen), faggel: fakkel (Eksel), b.v. den hond van ozze gebòer hèt menne pit de feggele vaneen gebètte. b.v. da kleid mog dje ni mè aondóen, want de feggele hange te van oòf. zie ook kettele, fetseme.  feggel (Kortessem), fronjel: frunzele (Eigenbilzen), gans in vetselen: z’n klejer honge gaans i vètsele (Mheer), gans kapot: gans kəpoͅt (Lommel), zien kleifer waare gans kepot (Venlo), zien kleijer waaren gans kapot (Buchten, ... ), zien kleijer waore gans kapot (Einighausen), Zien kleijer waore gans kapot (Puth), zien kleijer waore gəns kepot (Valkenburg), Zien kleijer woare gans kapot (Nuth/Aalbeek), zien klieër worre gans kapot (Leunen), z’n kleier waore gaans kapot (Maastricht), gans kapot gereten: zien kleijer woren gans kapot gerète (Roggel), zieng klijer woare gans kapot gereëte (Waubach), gans kapot gescheurd: zien kleijer waore gans kepot gesjeurdj (Stevensweert), gans uitereen: zien kleiər hŏŋə gans oetrein (Venlo), gans verreten: zien klèjer wore gans verrete (Roosteren), z’n kleier waore gaans verrete (Borgharen), gans verruneerd: gans vərenəweiərt (Lommel), ganz zerrissen (du.): zīēng kleiər wōrə jants tsəreisə (Vaals), geketteld: gëkêttëld (Tongeren), gereten: De kleijer woore gerete (Pey), Zien kleier waaren in netien gereten (Geleen), bij een vechtpartij  zə hubbmum də kleijər gəretə (Putbroek), geruneerd: zien kleijer ware geruïneerd (Roermond), gescheurd: gescheurd (Eksel, ... ), geschuerd (Alken), gesjuurd (Maaseik), gesjuërd (Vliermaal), geskeurde klier (Jeuk), geskeuét (Vorsen), zīēn kleiər woare gəšuuertj (Wessem), [cj]: mouillering van [d]; zie J.VERBEEK, Synchrone en diachrone fonologie van het dialect van Kinrooi... (1994).  gəšø̄:rcj (Kinrooi), gevetseld: gevatzeltj (Weert), heel gescheurd: heïl gesjiërd (Bilzen), heel kapot: heïl kepot (Bilzen), hiel kepot (Veldwezelt), z’n kleier wore hieel kepot (Weert), heel vaneen: zien kleier wore hiëel van ein (Tungelroy), helemaal kapot: zun kleijer woren hielemoul kupot (Ospel), in alle karnaten: zien kleijer waoren in alle carnate (Guttecoven), in alle miljaar: in alle miljaar (s-Gravenvoeren), in alle miljaren: in alle miljare (Eigenbilzen), in fladderen: in fladdere (Riemst), zing klear woare in fleddere (Kerkrade), in fladderen vaneen: in fladdere vanèèn (Val-Meer), in flarden: in flarden (Zolder), in kettelen: inkettele (Diepenbeek), èn kêddele (Bilzen), én kettëlë (vanèìn) (Tongeren), in lommelen: De kleijer heenge èm in lòmmele langs ’t lief (Geleen), zien kleijer hongen i lommele (Merkelbeek), in rafels: zien kleier hongen in rijfels (Venlo), in snammelen: zien kleier woren in sjnammele (Panningen), zien kleijer waore in snammele (Heythuysen), in sommelen: vgl. Kerkrade Wb. (p. 278): tsoemmel, 1. rafel.  sieng klieōr wōrə i tsoemələ (Vaals), in stukken: in stukken (Ophoven), in stèkke zien (Eigenbilzen), zien kleijer waore i sjtökke (Klimmen), zien kleiər hoŋə i schteukkə (Heerlen), in stukken gescheurd: #NAME?  èn stèkker gesjèèrd (Zutendaal), in stukken vaneen: in stukken van iejen (Achel), in stukker vanieën (Eksel), in stökke vanie (Kanne), Spelling: &lt;`&gt; = sjwa.  in stökke vanein (Bocholt), in vetsen: zieng klijer woare in fatse (Eygelshoven), zing kleier waore in fetze (Sint-Geertruid), in vetsen vaneen: B.v. Mijne jas is in vedsen vaneen.  in vedsen vaneen (Meeswijk), kapot: kapot (Geistingen), kepot (Wellen), Sien kleijer waore kapot (Amstenrade), zien kleier ware kepot (Steyl), zien kleijer waore kapot (Klimmen), zien kleisjer woore kepot (Sittard), kapot gereten: zien kleier ware kapot gerete (Vlodrop), zien kleijer waore kapot gereete (Valkenburg), kapot gescheurd: kapot geschêûrd (Sint-Truiden), kapot gesjierd (Zutendaal), kapot tot op zijn vel: tot op zie vel kapot (Kinrooi), kettel: kéttelen (Munsterbilzen), niks meer waard: niks mei wiëd (Bilzen), oprijten (ww.): kleier oprēten (Gulpen), overal gescheurd: ovəral gəsxø͂ͅrt (Lommel), ram dooreen: Zien kleier woare ram dooree (Oirsbeek), ram kapot: zien kleier waore ram kepot (Klimmen), zien kleijer ware ram kepot (Baarlo), rats gescheurd: zun kleren waren rats gescheurd (Helden/Everlo), rats kapot: zien kleer worre rats kapot (Wanssum), zien kleijer waren rats kapot (Blerick), zien klier warre rats kepot (Wellerlooi), zien klier woaren rats kepot (Tienray), zien klīēr waarə rats kəpot (America), snatsels (zn.?): snatsels (Velden), zien kleijər waarə snatsəls (Hout-Blerick), te planare vaneen: te planare vaneen (Lauw), te stukken vaneen: te stukker vanieën (Hechtel), tondel: De tonsjele hingen em aan`t lief (Houthem), WNT: tondel, 5) vod, prul. Van Dale: tondel, 4. &lt;gew.&gt; vod, prul  də tóntələ hóngə həm langs zien lief aaf (Berg-en-Terblijt), tondel (zn.): WNT: tondel, 5) vod, prul. Van Dale: tondel, 4. &lt;gew.&gt; vod, prul  z’n kleiər wōārə z’n tóntələ (Berg-en-Terblijt), tot franjels: zien klier waoren tot franjels (Arcen), tot rafels: zien klier waore toet riĕffels (Lottum), van het lijf: de kleijer van ut līēf (Blerick), van kwakelen aaneen hangen: dè hong van kwaakele aanein (Tungelroy), verdestrueerd: [Etym.: ver + verbastering van lat. destruere] [Van Dale: destrueren, vernielen, tenietdoen, omverhalen]  z’n kleijer waore vertestelweerd (Maastricht), verhakkeld: verhakkeld (Genk, ... ), vërhákkëld (Tongeren), verketteld: verketteld (Grote-Spouwen), verkèttelt (Hoeselt), vêrkêttëld (Tongeren), zĕn kleir wôre verkettelt (Tongeren), verkettelen: vërkêttëlë (Tongeren), vernielde kleren (zn.): verneeldzje kleijer (Bree), verreten: zien kleijer woeëre verreete (Heel), zien kleijer zeen vĕrrētĕ (Meerssen), zien kleijer zun verreete (Stevensweert), verreten en verscheurd: zien kleijer waore verrete en versjäörd (Maastricht), verruneerd: Zen kleier waore verebeweert (Maastricht), Zien kleijer woare verrennëweert (Nuth/Aalbeek), zien klejer wūūre rats vūreenneneertj (Maasbracht), zien klijer war vérènnéweertj (Roermond), z’n kleijer waore veraneweerd (Gronsveld), verscheurd: versjäörd (Kanne), eu is van chaffeur  zīn klèjər wōrə vərsjeurdj (Pey), versleten lommelen (zn.): versleete lommelen (Eksel), zo kapot dat er franjelen langs hangen: zien klejer wore zöe kepot det er de fraanjele langs honge (Stramproy) Aan flarden (gezegd van kledingstukken, t.g.v. ongeluk e.d.) [N 114 (2002)] || flarden || gekarteld (van kleren), i.e. met scheuren en inkepingen afhangend || gerafeld (van kleding) || hij liep helemaal in de rafels || met flarden aaneenhangend || tot flarden (laten) verslijten || veds: flard || Zijn kleren waren aan flarden (door een ongeluk of vechtpartij). [DC 17 (1949)], [DC 17 (1949)] III-1-3