e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
niet gunnen <omschr.> iets niet hebben: ps. omgespeld volgens Frings.  ər heͅtse nēͅi̯ (Zichen-Zussen-Bolder), aanhouden: aagehauwen (Mechelen), aangehaoje (Beegden), angehaawe (Meijel), de koup is aangehaute (Susteren), de koup is aangehauwte (Sittard), die höbbe et nag aa.ngehaa.je (Maasniel), is aangehaaje (Reuver), ze is aangehauwe (Schimmert), Opm. bij afmijnen.  ze wäed aagehŏwe (Heerlen), achterhouden: wördj achtergeloaje (Weert), afslaan: ps. omgespeld volgens Frings. Alleen de "-"heb ik letterlijk overgenomen.  zes afgəsl-gə (Wintershoven), afwijzen: ps. omgespeld volgens Frings.  āfxəwēzə (Stokkem), blijven staan: ze blif sjtoan (Puth), ingehoogd (volt.deelw.): ingehog (Swalmen), inhouden: i-gehawwe (Klimmen), ingehaoje (Leuken), ingehauwe (Geulle), ingehawwe (Heugem), ingehéén (Eksel), wet ingehouwe (Mechelen), ze is i-gehaute (Oirsbeek), Algemene opmerking: invuller noteert als spellingssysteem Veldeke, maar met een vraagteken erachter; de lijst is gewoon in het "Nederlands"ingevuld en heb het daarom maar letterlijk overgenomen (dus niet omgespeld!).  ingehawwe (Ulestraten), Algemene opmerking: invuller twijfelt over het spellingssysteem (Veldeke). Aangezien de lijst normaal (dus in gewoon Nederlands) is ingevuld, heb ik de lijst letterlijk overgenomen, dus niet(s) omgespeld!  is iengehaawe (Eijsden), ps. letterlijk overgenomen (dus niet(s) omgespeld!).  īēngehaowe (Oost-Maarland), ps. omgespeld volgens Frings.  engehōͅə (Halen), engəhoͅu̯wə (Neerharen), eͅngəhan (Herk-de-Stad), køͅi̯p es engəhōͅu̯wə (Opglabbeek), zə joͅnt ēngəha͂tə (Rosmeer), zə wøi̯ərt ingəhāu̯ən (Lommel), ps. omgespeld volgens Frings. Onder de a (van "ha?v\\") staat nog een rondje; dit heb ik niet meegenomen in de omspelling. Misschien bedoelt invuller een "a met een rondje erboven"(en dus omgespeld: a)?  engəhau̯(ə)və (Bocholt), intrekken: de koup is ingetrokke (Sittard), ingetroch (Vlodrop), ingetrog (Guttecoven), ingetrokke (Herten (bij Roermond), ... ), is ingetraoje (Weert), ze wäed igetrokke (Heerlen), ps. omgespeld volgens Frings.  engətroͅkə (Bocholt), neven de neus gaan: dat göt ⁄n nevvede neus (Oirlo), niet afgaan: ps. omgespeld volgens Frings.  də burdərēͅi̯ get nī āəf (Kermt), zə ge ni af (Lommel), zəs nə afgəgōən (Velm), niet afslaan: ze gout ni òòfgeslòògen (Diepenbeek), niet doorgaan: de kaup is neet door-gegange (Schimmert), de koup is neet doorgegaon (Tegelen), de verkōēp giet nit daor (Sevenum), gè nie dur (Meijel), gét nie dör (Milsbeek, ... ), ⁄t is nie dör gegaon (Middelaar), ps. letterlijk overgenomen.  ze góng nīt door (Panningen), ps. omgespeld volgens Frings.  tes neͅ dōrgəgoͅən (Hamont), zə get neͅ dōr (Kaulille), ps. omgespeld volgens IPA.  zə get ni dōr (Overpelt), niet gunnen: (ze is) neet gegund (Tegelen), neet gegund (Hoensbroek, ... ), neet gegundj (Ell, ... ), neet gegunt (Heerlerheide, ... ), neit gegund (Sittard), ze hebben ⁄t mej nie gegund (Oirlo), ze weurdj neet gegundj (Tungelroy), ze wurd neit gegund (Limbricht), ze wèrdj neet geguntj (Haelen), zie waerd neet gegund (Roermond), Algemene opmerking: invuller noteert als spellingssyteem Veldeke, maar het is gewoon in het Nederlands genoteerd en heb het daarom letterlijk overgenomen (dus niets omgespeld!).  neet gegund (Welten), ps. omgespeld volgens Frings.  ne gəgøͅn (Diepenbeek), ni gəont (Ketsingen), ni ⁄gønə (Boekt/Heikant), zə eͅstəxnētxəgōnt (Teuven), ps. omgespeld volgens Frings. Het -tekentje heb ik letterlijk overgenomen.  ni gə⁄gønt (Neerpelt), ps. zonder lengteteken op de u!  neet gegundj (Tungelroy), niet laten: ps. invuller heeft hierbij geen fonetische notering gegeven.  niet gelaten (Kinrooi), ps. omgespeld volgens Frings.  ne gəlōi̯tə (Borgloon), ne gəluətə (Wellen), nī gəlōͅətə (Wellen), sə jout neͅi gəlōətə (Borgloon), səwøi̯nigəlōətə (Niel-bij-St.-Truiden), zə wjat ni gəl"ətə (Spalbeek), niet laten gaan: ps. omgespeld volgens Frings.  zə heͅbə hət ni lōtə gun (Gelieren/Bret), niet overeenkomen: ze zeen neet ĕŭverein gekome (Nunhem), niet toeslaan: ze wört neet toegeslage (Obbicht), niet toestaan: ps. omgespeld volgens Frings.  ni touwgəst"i̯n (Opheers), niet toewijzen: neet tougeweze (Maastricht), ps. invuller heeft hierbij geen fonetische notering gegeven.  ze is niet toegewezen (Oud-Waterschei), ps. omgespeld volgens Frings.  nēt tugəwijzə (Waterloos), neͅ tāgəweͅi̯zə (Sint-Truiden), neͅ tøwēͅzə (Hasselt), təs nēt towgəwēzə (Mechelen-aan-de-Maas), zə wērt nēt tøi̯wgəwīəzə (Bree), zə wø͂ͅrt⁄ nēt tugəswēzə (Ophoven), ps. omgespeld volgens Frings. De w heb ik geïnterpreteerd als een gewone w en niet als een diftong (?) omdat die niet superscript staat.  nēt tuwgeͅwizə (Rotem), niet verblijven: is neet verbleve (Neeritter), niet vergunnen: neet vergundj (Kinrooi), niet verkopen: ze is neet verkocht (Oirsbeek), ze wordt neet verkoch (Roosteren), ps. invuller heeft hierbij geen fonetische notering gegeven.  niet verkocht (Kinrooi), ze wordt niet verkocht (Rotem), ps. omgespeld volgens Frings.  nī vərkoͅx (Hoeselt), sə w"t ne vərkoͅxt (Rummen), teͅs neͅ fərkoͅxt (Zelem), zə eͅs nēt fərkōwət (Teuven), zə w"rt nēt vərkoͅxt (Lanklaar), ophouden: de boerderij weurd opgehoujen (Grathem), opgehaaje (Maasniel, ... ), opgehaje (Roermond), opgehalde (Blerick, ... ), opgehawwe (Gronsveld), opgehooje (Baarlo), wordt opgehouden (Heythuysen), ze is opgehaje (Tegelen), ze is opgehaute (Sittard), òpgehöwe (Hoensbroek), ps. letterlijk overgenomen (dus niet omgespeld!).  is ōōpgehouwe (Heerlen), ps. omgespeld volgens Frings.  oͅpxa͂gə (Hoeselt), za es opgəhā~wə (Lommel), terugtrekken: ps. omgespeld volgens Frings.  zə weͅt tərøxgətroͅkə (Lummen), vast worden: wördj vast (Weert) ze wordt niet gegund, i.v.m. de openbare verkoping van b.v. een boerderij [de boerderij is opgehouden?] [N 21 (1963)] III-3-1