e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
zandkorrel, korreltje zand greumeltje: greumeeke (Schinnen), kern: kier (Bleijerheide, ... ), kerntje: kjeunke zoavel (Hoeselt), kijt: kiet (Bleijerheide, ... ), o.  kit˃ zant (Eys), kluitje: kluutje (Maasbree), koren: koar (Bleijerheide, ... ), koën (Gronsveld), korentje: e käörke zand (Klimmen), een keurke zand (Hoensbroek), kee.reke (Hasselt), keuneke (Bunde, ... ), keunsche (Vaals), keurke (Lutterade, ... ), keurke zank (Sevenum), keurke zèndj (Guttecoven), keurke-zàndj (Ospel), kuerke (Stein), kèùrkə zanjtj (Heythuysen), kéurkè (Doenrade), körke zandj (Lutterade), körkə (Schinnen), è keùrke zàngd (Sevenum), è körke zand (Beek), ə kéériŋskə zànt (Meeuwen), ⁄n käörke zand (Klimmen), ⁄t köörke (Sittard), ps. boven de ö moet nog een lengteteken staan; deze combinatieletter is niet te maken! (of omspellen: ›?).  körke (Blitterswijck, ... ), korkeltje: (korreltje)  körgəlkə zant (Meijel), korrel: inne korrel zank (Waubach), kaorəl (Roermond), ⁄ne korrel z‧andj (Montfort), m.  kirəl zant (Eys), korreltje: e ke͂rrelke (Wijlre), e körrelke zandj (Susteren), e körrelke zank (Heerlen), e körreltsje zank (Kerkrade), ein körrelke zand (Schimmert, ... ), en kŭrrelke zand (Schimmert), keurelsje (Maastricht), keurelsje zand (Maastricht), kōrrelke zand (Weert), kuirələkə (Loksbergen), kurrelke (Vlodrop), kurrelke zandj (Beesel, ... ), kurrelkə zantj (Pey), kèùrelke (Maasbree), kèùrəlsjə zánt (Maastricht), kérrelke (Opglabbeek), kéélke (As), kéérelke (Gruitrode), kôrrelke (Venray), körrelke (Ell, ... ), körrelke zand (Geulle, ... ), körrelke zandj (Echt/Gebroek, ... ), körrelke zank (Maasbree), körrelke zând (Venray), körrelkə (Oirsbeek), körreltjə zàànd (Gennep), körreltsje (Maastricht), körrəlkə (Grevenbicht/Papenhoven, ... ), körrəlkə zank (Nieuwenhagen), körrəlkə zànd (Maastricht), körrəlsjə (Maastricht), körələkə (Loksbergen), kørəlʔjə zānt (Kwaadmechelen), èè körrelke zand (Bree), ə körlkə zánjtj (Brunssum), ə körrəlkə (Wijnandsrade), ə körrəlsjə zānt (Maastricht), ə körrəlsjə zànt (Maastricht), ən kərəlkə zántj (Haelen, ... ), ⁄n kurrelke zand (Meerlo), o.  køͅrəlkə zant (Ingber), kruimel: kruumel (Steyl), spiertje: sjpīērkə (Susteren), spéérke (Pey), zandkijt: zand kiet (Vijlen), zandkorentje: e zandkäörke (Klimmen), zaandkönsje (Mheer), zandjkeurke (Tungelroy), zandkäörke (Klimmen), zendj keurke (Born), zandkorrel: zandj korrel (Montfort), zandjkorrel (Montfort, ... ), zandjkōrrel (Merkelbeek), zandjkòrrel (Haelen), zandkorrel (Caberg, ... ), zandkorrəl (Simpelveld, ... ), zandkörrel (Eys), zanjdkorrel (Schinnen), zanjtkorrəl (Horn), zankkorrel (Holz), zantjkorrel (Herten (bij Roermond)), zantjkorrəl (Kapel-in-t-Zand), zantjkòrrel (Doenrade), zāndkorrel (Tienray), zāntkórrəl (Heerlen), zàntkorrəl (Maastricht), zàntkòrrəl (Venlo), zàntkórrəl (Schimmert), zájntjkòrrəl (Heel), ⁄ne zandkorrel (Boekend), zandkorreltje: zajndkörrelke (Geleen), zand körrelke (Gulpen), zand körrelkə (Venlo), zandj kòrrelke (Roermond), zandj körrelke (Neer), zandj-körrelke (Nunhem), zandjkörrelke (Roermond, ... ), zandkeurelsje (Maastricht), zandkeureltje (Maastricht), zandkorrelke (Neeroeteren), zandkurrelke (Ten-Esschen/Weustenrade), zandkörrelke (Amby, ... ), zandkörrelsje (Maastricht), zandkörreltje (Maastricht), zandkörreltsje (Maastricht), zandkörrəlkə (Epen), zanjdkörrelke (Buchten), zanjtkörrelke (Thorn), zanjtkörrəlkə (Beesel), zank körrelke (Heerlerbaan/Kaumer), zankkörrəlkə (Nieuwenhagen), zant körrəlkə (Schimmert), zantj-körrəlkə (Kelpen), zantjkörrəlkə (Hunsel), zantkörrəlkə (Hulsberg), zantkörrəltsjə (Maastricht, ... ), zāānkkeurreltsjə (Simpelveld), zenjdkòrrelke (Stein), zàntj körrəlkə (Sittard), zàntjkərəlkə (Amstenrade), zándkörrəlkə (Venlo), zántjkörrölkö (Stevensweert), zántjkörrəlkə (Horn), zènjdkörrelke (Stein), ən zànjtkörrelke (Geleen), zavel: zável (Jeuk) korrel || korreltje || zandkorrel, korreltje zand [zandeke] [N 81 (1980)] III-4-4