e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=Q161p plaats=Piringen

Overzicht

Gevonden: 1033

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
blad, bladeren van een plant blad: blǭǝ.t (Piringen), blader: blø̜̄r (Piringen) Blad, als deel van een plant. De meervouden en verkleinwoorden zijn apart behandeld. [JG 1a, 1b; A 3, 1; L 1, a-m; L 4, 1; L 14, 16; L 32, 21; S 3; R 7, 25; R 12, 26; monogr.] I-4
bladrozet van de paardebloem cichorei: chicorĕi (Piringen), -  chicorée (Piringen) paardebloem [ZND 15 (1930)] || paardebloem, bladrozet van III-4-3
blaffen bellen: beͅi̯lə (Piringen) blaffen [Goossens 1b (1960)] III-2-1
bleek bleek: hijə zoog bleeək (Piringen) hij is zo bleek [ZND 21 (1936)] III-1-2
bliksemen bliksemen: hət bliksemt (Piringen, ... ) bliksemen [ZND 21 (1936)] || het bliksemt [ZND 01 (1922)] III-4-4
bloedworst bloedpens: bloedpens (Piringen), rode pens: roͅipɛ.ns (Piringen) bloedworst [Goossens 1b (1960)], [ZND 21 (1936)] III-2-3
bloeien bloeien: blø̜̄ǝ (Piringen) De algemene uitdrukking voor het in bloei staan of bloesem dragen van planten en gewassen. In het materiaal-JG is uitdrukkelijk opgegeven dat het om het bloeien van koren gaat. In dit lemma worden de werkwoorden bijeengezet; in het volgende lemma komen de zelfstandige naamwoorden aan bod. [JG 1a, 1b; L A2, 373; L 32, 77, R 1, 37; monogr.] I-4
bloem bloem: blum (Piringen), boulté: `bultij (Piringen) Bloem bestaat uit het inwendige van de graankorrel, de meelkern, en is wit tot grauw van kleur. Het vormt de fijnste soort in de reeks produkten die tijdens het builen worden gescheiden. Bloem is uitermate geschikt om mee te bakken. Zie ook de toelichting bij de lemmata ɛmeelɛ en ɛboultéɛ. Het woordtype dobbele zero (Q 167) verwijst naar het feit dat de fijnheid van bloem met ø̄0ø̄ (zero) wordt aangegeven. Hoe meer zeroɛs, des te fijner de bloem. Dit lemma vormt een aanvulling op het lemma ɛbloemɛ in wld II.1, pag. 83.' [N O, 37c; JG 1a; JG 1b; Vds 246; Jan 240; Coe 218; Grof 245; monogr.] II-3
bloem (alg.) bloem: blumə (Piringen) bloemen [RND] III-4-3
bloementuin floer: floer (Piringen) bloemenhof [ZND 27 (1938)] I-7