e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=L269a plaats=Hout-Blerick

Overzicht

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
vork riekje: rikske (Hout-Blerick) vork [Weijnen BN 06 (1939)] III-2-1
vorst, het vriezen vreus: vruus (Hout-Blerick) vorst, het vriezen [gevreur] [N 22 (1963)] III-4-4
vriesweer schraal (weer): schrōl waer (Hout-Blerick) vriezend weer, koud en droog [N 22 (1963)] III-4-4
vriezenx vreren: vreere (Hout-Blerick), vriezen: vreese (Hout-Blerick) vriezen [bieberen, bikken] [N 22 (1963)] III-4-4
vrouwelijk kalf maalkalf: mǫu̯l[kalf] (Hout-Blerick) [N 3A, 20; N C, 7b; JG 1a, 1b; A 9, 17b; Gwn V, 5b; monogr.] I-11
vrouwelijk varken zoog: zōx (Hout-Blerick) Vrouwelijk varken. Ten aanzien van gelt wordt opgemerkt dat het synoniem is met zeug (L 416), dat het een vrouwelijk, niet gedreven varken is (L 312, 353), dat het een vrouwelijk varken is dat niet dient voor de kweek (L 282, 286, 313, 315, 316, 354, 355, 356) of juist wel voor de kweek is bestemd (K 278). Verder kan het een oud woord zijn voor de zeug (L 354, 355) en kan het op een gesneden, vrouwelijk varken duiden (L 312). Oorspronkelijk duidde gelt op het gecastreerde vrouwelijk varken. In de loop van deze eeuw is men gelt ook gaan gebruiken voor het vrouwelijk varken. [L 20, 4a; L 14, 13; L 3, 2a; JG 1a, 1b, 1c, 1d, 2c; A 4, 4c; Wi 9; NE 1, 12; NE 2.I.8; AGV K1; R XII, 46; Gwn 5, 11; N M, 22 add.; N C, add.; Vld.; monogr.] I-12
vrouwenkleren vrouwluikleren: vrouluuklejer (Hout-Blerick) vrouwenkleren [t vrouwendinge, de schörte] [N 23 (1964)] III-1-3
vrouwenonderhemd? vrouwenhemd: vrouwenhemp (Hout-Blerick) onderhemd voor vrouwen [N 25 (1964)] III-1-3
vruchtbare grond gardeniersgrond: gɛrdǝnērsgroŋk (Hout-Blerick), vette grond: vɛtǝ grōŋk (Hout-Blerick) Grond van een dergelijke samenstelling dat de groei van de geteelde gewassen er gunstig door wordt be√Ønvloed en die gunstig reageert na bemesting. Goede grond die geschikt is voor de teelt. [N 27, 28; N 27, 29; N 27, 30] I-8
vuurtang, sinteltang kolentang: kōͅlətaŋ (Hout-Blerick) vuurtang [N 05A (1964)] III-2-1