e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=L313p plaats=Sint-Huibrechts-Lille

Overzicht

Gevonden: 1801
BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
benauwd en vochtig weer benauwd (weer): bənāwt (Sint-Huibrechts-Lille), zwoelig: zwūleg (Sint-Huibrechts-Lille) zwoel [ZND 08 (1925)] III-4-4
bergx bergen (mv.): mv.!  bèrrəch (Sint-Huibrechts-Lille) berg (bergen) [RND] III-4-4
bericht nieuws: ech hɛm nɛjs gekrēgən (Sint-Huibrechts-Lille), tijding: WNT: ting (IV), In het Vroeg-nieuwndl. verkort uit tîding. Tijding, bericht.  ech hɛm tɛn gəkrēgən (Sint-Huibrechts-Lille) Ik heb tijding (ting, teng, enz.) gekregen. [ZND 08 (1925)] III-3-1
beroerte beslag: beslaag (Sint-Huibrechts-Lille), beslag (Sint-Huibrechts-Lille) een beroerte, een geraaktheid krijgen [ZND 32 (1939)] III-1-2
beschimmeld beschimmeld: bəschimməld (Sint-Huibrechts-Lille), bəsxøməlt (Sint-Huibrechts-Lille) beschimmeld/beschimmelen [ZND 06 (1924)] III-2-3
beschuit beschuit: 1a-m  beschuut (Sint-Huibrechts-Lille), bəsjyt (Sint-Huibrechts-Lille), bəxy(3)̄t (Sint-Huibrechts-Lille) beschuit [ZND 21 (1936)] III-2-3
besteken besteken: bəstɛikən (Sint-Huibrechts-Lille, ... ), iemand bestèken (Sint-Huibrechts-Lille, ... ) Iemand besteken (ter gelegenheid van zijn naamfeest). [ZND 33 (1940)] III-3-1, III-3-2
bestelde mis bestelde mis: bestelde mis (Sint-Huibrechts-Lille), gelezen mis: gelezen mis (Sint-Huibrechts-Lille) Een bestelde H. Mis. [N 96B (1989)] || Een mis die gelezen wordt op verzoek van de gelovigen. [N 96B (1989)] III-3-3
beteuterd beteuterd: beteuterd (Sint-Huibrechts-Lille), ook materiaal znd 32, 67  beteuterd (Sint-Huibrechts-Lille), er vanaf: hij was er hiel van aaf (Sint-Huibrechts-Lille), heel vanaf: ook materiaal znd 32, 67  er hîêl van aaf (Sint-Huibrechts-Lille) beteuterd, onthutst [ZND 01 (1922)] || hij stond beteuterd, onthutst [ZND 32 (1939)] III-1-4
betrappen betrappen: betrappen (Sint-Huibrechts-Lille), pakken: pakken (Sint-Huibrechts-Lille) betrappen [ZND 32 (1939)] III-3-1