e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=Q095a plaats=Caberg

Overzicht

Gevonden: 1390
BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
zak op een schort tas: tès (Caberg) zak op een schort [pooier] [N 24 (1964)] III-1-3
zakdoek snotslap: snotslap (Caberg), tasdoek: tesdook (Caberg), zakdoek: zaddook (Caberg) zakdoek [zakneusdoek, tesneuzik, plak, sjnoefsplak, sjnuutelsplak, seplak, sjnekker] [N 23 (1964)] III-1-3
zakhorloge horloge: herlozje (Caberg), kettelhorloge: kèttelherlozje (Caberg) uurwerk dat men aan een ketting in het vestzakje of de broekzak draagt [knol, raap] [N 86 (1981)] III-1-3
zandbank zandbank: zandbank (Caberg) zandbank, hoger gelegen deel van zand in een rivier of meer [bank, zandskel, zandbplaat, visplaat] [N 81 (1980)] III-4-4
zandkorrel, korreltje zand zandkorrel: zandkorrel (Caberg) zandkorrel, korreltje zand [zandeke] [N 81 (1980)] III-4-4
zaniken, zeuren melken: mèlleke (Caberg), ouwmemmen: awememme (Caberg), zagen: zeege (Caberg), zaniken: zanike (Caberg, ... ), zeiken: zeike (Caberg), zemelen: zeemele (Caberg), Van Dale: II. zemelen, (inform.) vervelend kleingeestig zijn, zeuren  zeemele (Caberg), zemelenzeiken: ziemelezeike (Caberg), zeuren: zeure (Caberg, ... ), zevelen: zievele (Caberg), zeveren: zeivere (Caberg, ... ), zokken: vgl. Maastricht Wb. (pag. 519): zokke*, zeuren, zaniken.  zokke (Caberg) langdurig of telkens op dezelfde toon of lastige manier over iets spreken, bijv. om zich te beklagen [zeuren, zaniken, zemelen, nijnaaien, merelen, nosteren, memmen, melken, naaien, moesjanken] [N 87 (1981)] || steeds over een vervelende wijze over iets spreken [semmelen, zeveren, zagen, zemelen, zeuren, zaniken] [N 85 (1981)] III-3-1
zavel, lichte klei zavel: zavel (Caberg) zand met klei, beekbezinking [zavel] [N 81 (1980)] III-4-4
zedelijk slecht meisje slet: slet (Caberg), sloerie: sloerie (Caberg) een zedelijk slecht meisje [wiender, loeder, loopster, kit, duivin, lellebel, sloerie, wats, flauwtoet] [N 86 (1981)] III-2-2
zedig fatsoendelijk: fatsoendelek (Caberg), ordentelijk: ordentelek (Caberg) zich strikt houdend binnen de grenzen van het zedelijk geoorloofde [stil, zedig] [N 85 (1981)] III-1-4
zeer blij uitgelaten: oetgelaote (Caberg) zeer blij [frut] [N 85 (1981)] III-1-4