e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=L313p plaats=Sint-Huibrechts-Lille

Overzicht

Gevonden: 1801
BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
zingen zingen: zinge (Sint-Huibrechts-Lille, ... ) III. zingen; hij zong; gezongen. [ZND 25 (1937)] III-3-2
zingende mis gezongen mis: gezongen mis (Sint-Huibrechts-Lille) Een mis waarin de gelovigen geestelijke liederen zingen [zingende mis, zingmès?]. [N 96B (1989)] III-3-3
zitbank bank: baŋk (Sint-Huibrechts-Lille) op het eind van de bank [ZND 34 (1940)] III-2-1
zo arm als ... zo arm als job: heij is zoe erm als job (Sint-Huibrechts-Lille), hij is zoo arm als job (Sint-Huibrechts-Lille) Hij is zo arm als... (uitdrukkingen). [ZND 32 (1939)] III-3-1
zoeken zoeken: zykkən (Sint-Huibrechts-Lille), zykən (Sint-Huibrechts-Lille) wij zoeken [ZND 08 (1925)] III-1-2
zon- en feestdagen zon- en feestdagen: zon- en fiestdaag (Sint-Huibrechts-Lille) Zon- en feestdagen (ledige dagen) . [N 96C (1989)] III-3-3
zondag dag des heren: dag des heren (Sint-Huibrechts-Lille), zondag: zondag (Sint-Huibrechts-Lille) De zondag, dag des Heren. [N 96D (1989)] III-3-3
zondag houden zondag houden: zonnig have (Sint-Huibrechts-Lille) De zondag houden/vieren/eerbiedigen/heiligen. [N 96D (1989)] III-3-3
zondag voor pinksteren rozenzondag: roezezonig (Sint-Huibrechts-Lille) De zondag vóór Pinksteren (Rozenzondag). [N 96C (1989)] III-3-3
zondagmissaal zondagsmissaal: zondaogsmissaal (Sint-Huibrechts-Lille) Een kerkboek met misgebeden voor de zondagen en feesten van het kerkelijk jaar [zondagsmissaal(tje)?]. [N 96B (1989)] III-3-3