e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=Q203p plaats=Gulpen

Overzicht

Gevonden: 4929

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
aan de borst zijn de borst krijgen: de baoësj kriege (Gulpen), de brost krijgen: de bros kriege (Gulpen) gezoogd worden, aan de borst zijn, gezegd van zuigelingen [lodderen, mem lebben] [N 86 (1981)] III-2-2
aan flarden aan vetselen: zieng kleier woaren a vezzele (Gulpen), oprijten (ww.): kleier oprēten (Gulpen) Zijn kleren waren aan flarden (door een ongeluk of vechtpartij). [DC 17 (1949)] III-1-3
aanbidding van het allerheiligste aanbidden van het allerheiligste: t abèè van t allehelligste (Gulpen) De aanbidding van het Allerheiligste. [N 96B (1989)] III-3-3
aanbrengen van gaatjes in het deegbrood stippelen: štepǝlǝ (Gulpen) Met behulp van een vork, een plank met spijkers of ijzeren tanden, een houtje, een spijker of simpelweg een vinger worden gaatjes in het deegbrood aangebracht. [N 29, 42; N 29, 30b; monogr.] II-1
aandeel, part part: paat (Gulpen), portie: pootie (Gulpen) het deel van het geheel dat men krijgt [garant, rantsoen, part, portie, deel] [N 91 (1982)] III-4-4
aandringen aandringen: aandringen (Gulpen), aanhouden: aahotte (Gulpen) met klem trachten gedaan te krijgen, met drang onder de aandacht brengen [prossen, aandringen] [N 85 (1981)] III-1-4
aangeven verifiëren: (het gewicht wordt) gǝvɛrviērt (Gulpen) Aangeven van het gewicht van een te slachten rund bij de belastingdienst. [N 28, 1] II-1
aangeven, verklikken aandragen: aandrāge (Gulpen), aangeven: aagĕĭve (Gulpen), aangēve (Gulpen), klikken: klikken (Gulpen), muilen: moele (Gulpen), verklikken: verklikken (Gulpen) een overtreding of misdrijf bekend maken aan de overheid [aangeven, verklikken, verklappen] [N 90 (1982)] || heimelijk een overtreding of misdrijf aangeven [bij de overheid] [klikken, verklikken, paanderdragen, klikspanen] [N 90 (1982)] || klikken; Welk woord gebruikt u in uw dialect voor het doorvertellen aan vader, moeder of onderwijzer van iets, waarvoor een ander kind straf kan krijgen? [DC 48 (1973)] III-3-1
aanhitsen hitsen: hitse (Gulpen), híetse (Gulpen), ophitsen: Veldeke, eventueel aangevuld met systeem Jones \'ie = lang uitgesproken\' (?)  ophietse (Gulpen) Hoe noemt u een hond kwaad maken, aanhitsen (hitsen, hissen, opkiezen) [N 83 (1981)] III-2-1
aanhoudend klagen knoteren: knottere (Gulpen), kuimen: kûme (Gulpen) aanhoudend morren en klagen [neuriën] [N 85 (1981)] III-1-4