e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=Q093p plaats=Rosmeer

Overzicht

Gevonden: 2180
BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
bonte koe met rode kop bonte koe: bǫntǝ [koe] (Rosmeer) Zie voor de fonetische documentatie van (koe) het lemma ''koe''(3.3.1). [N 3A, 123a] I-11
bonte koe met zwarte kop bonte koe: bǫntǝ kø̜u̯ (Rosmeer) [N 3A, 128] I-11
bonte kraai grijze raaf: grijs roaf (Rosmeer), winterraaf: weenterroaf (Rosmeer) kraai, bonte — III-4-1
bonte specht, specht houthakker: hoathakker (Rosmeer), hôethakker (Rosmeer), houtspecht: hôetspek (Rosmeer), hôetspēch (Rosmeer), kleine houthakker: kléene houthakker (Rosmeer), kleine specht: kléene spech (Rosmeer), specht: spech (Rosmeer) specht [ZND 07 (1924)] || specht, bonte — III-4-1
bontkraag pelsen kraag: plelsəkroͅx (Rosmeer) kraag van bont [N 23 (1964)] III-1-3
bontmantel pelsen jas: pelsəjas (Rosmeer) bontmantel [N 23 (1964)] III-1-3
boog boog: boag (Rosmeer), gespan: gǝspan (Rosmeer) Gebogen holronde overdekking van een muuropening. Bogen worden vooral toegepast bij overspanningen die groter zijn dan 1 meter of bij zware belasting. Zie ook afb. 52. Met het woordtype 'segmentboog' wordt een boog in de vorm van een cirkelsegment aangeduid. De woordtypen 'strekboog', 'strek' en 'scheitrechte boog' worden gebruikt voor een boog met een horizontale welflijn. In L 290 en L 291 werd een halfronde boog zonder ramen vaak als ontluchting in de gevels van schuren of stallen aangebracht. Men noemde dit: 'een halve maan' ('ǝn halǝf mǭn'). In Q 121 werd in het midden van de boog dikwijls een ornament of kijlvormige gevelsteen geplaatst. Zie ook het lemma 'Sluitsteen'. [N 32, 16a; N 32, 17a; N 4A, 40a; monogr.] || Hoe heet een boog dien de kinderen maken van een buigbaren stok en een koord? [ZND 32 (1939)] II-9, III-3-2
boomgaard fruitwei: frēt[wei} (Rosmeer), frëetwej (Rosmeer), werf: wɛrəf (Rosmeer) boomgaard [ZND 01 (1922)] I-7
boomkruiper kletterkatje: klèeterketchè (Rosmeer), klèterketsje (Rosmeer) boomklimmer || boomkruiper III-4-1
boompieper bosleeuwerik: bosleewerrek (Rosmeer), bosliewerk: bosleewerk (Rosmeer) boompieper III-4-1