e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=L429a plaats=Berg-aan-de-Maas

Overzicht

Gevonden: 523

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
avondmaal avondeten: aovendeten (Berg-aan-de-Maas), aoventaete (Berg-aan-de-Maas), avondseten: # Eng. law ä Du kämen  oͅvəsatən (Berg-aan-de-Maas) de laatste maaltijd van de dag (verschil tussen zomer en winter [N 06 (1960)] || namen en uren van de dagelijkse maaltijden: 20 uur [ZND 18G (1935)] III-2-3
baantje glijden op het ijs keien: keie (Berg-aan-de-Maas) Baantje glijden [siddere, slibbere, sleure, kejje]. [N 07 (1961)] III-3-2
bal gehakt frikadel: Eigen spellingssyst. Zie vragenlijst p.6  frikkedel (Berg-aan-de-Maas) Bal gehakt (frikkedel?) [N 16 (1962)] III-2-3
balkenbrij balkenbrij: balkebrī (Berg-aan-de-Maas), Eigen spellingssyst. Zie vragenlijst p.6  balkebrie (Berg-aan-de-Maas), panharst: pannes (Berg-aan-de-Maas) balkenbrij [Roukens 03 (1937)] || Balkenbrij (bombaalie?) [N 16 (1962)] III-2-3
bangerik schouwerik: schuujerik (Berg-aan-de-Maas) bangerik [schiethoes] [N 07 (1961)] III-1-4
bedevaart bedeweg: beejwè.g (Berg-aan-de-Maas), beeweeg (Berg-aan-de-Maas) Bedevaart doen [ne gank doon]. [N 06 (1960)] III-3-3
been, beenderen been: bein (Berg-aan-de-Maas, ... ), knook: knèùk (Berg-aan-de-Maas), i.e. beenderen.  knéúk (Berg-aan-de-Maas) beenderen [N 10a (1961)] || benen, been (Frans: un os) [knook, knowk, been, bot] [N 10 (1961)] III-1-1
begrafenismaal koffie: de koffie (Berg-aan-de-Maas) Is in uw omgeving het begrafenismaal bekend? Zoo ja, hoe noemt men het (groevenmaal, lijkmaal, grafmaal, uitigst, enz.)? [VC 03 (1937)] III-2-2
benen (spotnamen) stompels: héé héét flinke stumpele ŏnger (Berg-aan-de-Maas), stumpele (Berg-aan-de-Maas) benen: met stevige benen [hij is gestapeleerd] [N 10 (1961)] || benen: spotbenamingen [billewaage, pikkels, stekken] [N 10 (1961)] III-1-1
beschuit met muisjes beschuiten met muisjes: Eigen spellingssyst. Zie vragenlijst p.6  besjuute mit muuskes (Berg-aan-de-Maas, ... ) Beschuiten met muisjes [N 16 (1962)] III-2-2, III-2-3