e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=Q020p plaats=Sittard

Overzicht

Gevonden: 6601

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
aandeel, part portie: paosje (Sittard, ... ) het deel van het geheel dat men krijgt [garant, rantsoen, part, portie, deel] [N 91 (1982)] || portie III-4-4
aandringen aandringen: aandringen (Sittard) met klem trachten gedaan te krijgen, met drang onder de aandacht brengen [prossen, aandringen] [N 85 (1981)] III-1-4
aangeven aangeven: ā.ngē̜vǝ (Sittard), afpakken: āfpakǝ (Sittard) Elkaar de stenen aangeven. [monogr.] II-8
aangeven, verklikken aangeven: aangaeve (Sittard), kletsen: kletsje (Sittard), klikken: klikken (Sittard), verklappen: verklappen (Sittard), verklikken: verklikke (Sittard) een overtreding of misdrijf bekend maken aan de overheid [aangeven, verklikken, verklappen] [N 90 (1982)] || heimelijk een overtreding of misdrijf aangeven [bij de overheid] [klikken, verklikken, paanderdragen, klikspanen] [N 90 (1982)] || klikken; Welk woord gebruikt u in uw dialect voor het doorvertellen aan vader, moeder of onderwijzer van iets, waarvoor een ander kind straf kan krijgen? [DC 48 (1973)] III-3-1
aangooien met een laag of vijf: met˱ ǝn lǭx˱ ǫf ˲vī̄f (Sittard) Elkaar de stenen toewerpen. [monogr.] II-8
aanhitsen opswensen: òpsjwén’sə (Sittard), tergen: terge (Sittard), treiteren: traetere (Sittard) Hoe noemt u een hond kwaad maken, aanhitsen (hitsen, hissen, opkiezen) [N 83 (1981)] III-2-1
aanhoudend bepoetelen in de knoken blijven houden: hae blif t in zien knäök haute (Sittard) aanhoudend in de handen nemen [haffele, verhandvollen] [N 10 (1961)] III-1-2
aanhoudend regenen blijven knoeien: ⁄t blif knooie (Sittard), knoeien: knooie (Sittard, ... ), ⁄t knooit (Sittard) voortdurend regenen [knoeien] [N 22 (1963)] III-4-4
aanhoudend vragen bedelen: bèdele (Sittard) aanhoudend vragen om iets te krijgen [kutten] [N 87 (1981)] III-3-1
aankondigingskastje kastje: ps. letterlijk overgenomen, zoals invuller het genoteerd heeft (dus tussen aanhalingstekens!).  kèsjke (Sittard) de plaats waar gemeentelijke aankondigingen etc. opgehangen worden [gebooi] [N 90 (1982)] III-3-1