e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=L313p plaats=Sint-Huibrechts-Lille

Overzicht

Gevonden: 1801

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
armvol armvol: heͅlvər (Sint-Huibrechts-Lille, ... ), hɛləvər (Sint-Huibrechts-Lille, ... ) armvol [ZND 01 (1922)], [ZND 01u (1924)] III-4-4
arresteren aanhouden: de gendèrm hèt em oangehauwen (Sint-Huibrechts-Lille) De politie heeft hem aangehouden. [ZND 33 (1940)] III-3-1
as as: asch (Sint-Huibrechts-Lille), assen: asche (Sint-Huibrechts-Lille) as [ZND 32 (1939)] III-2-3
askruisje assekruisje: assekruuske (Sint-Huibrechts-Lille) Het Askruisje [assekrüske, esjekruuts]. [N 96C (1989)] III-3-3
aswoensdag asgoensdag: ḁsgūnzech (Sint-Huibrechts-Lille), aswoensdag: aschwoensdag (Sint-Huibrechts-Lille), aswoensdig (Sint-Huibrechts-Lille), aswunzech (Sint-Huibrechts-Lille) Aswoensdag, de eerste dag van de grote vasten [ésjermitwoch, aesjergoonsdiech, esjelegoonsdich]. [N 96C (1989)] || Aswoensdag. [ZND 01 (1922)], [ZND 19A (1936)] III-3-3
aureool aureool: aurioel (Sint-Huibrechts-Lille) De gouden lichtkrans of -kring boven om het hoofd van een heiligenbeeld [aureool, nimbus?]. [N 96A (1989)] III-3-3
autoped trottinette (fr.): tro(n)tenet: België.  troͅ(n)tənet (Sint-Huibrechts-Lille) Autoped. III-3-2
averechts, achterstevoren andersom: anders y(3)̄m (Sint-Huibrechts-Lille), averechts: ēͅvəräxs (Sint-Huibrechts-Lille) averechts [ZND 05 (1924)] III-4-4
avondgebed avondgebed: aovendgebed (Sint-Huibrechts-Lille) Het avondgebed/avondsgebed met gewetensonderzoek [aovendgebed, aovesgebed, aoëvetsjebed?]. [N 96B (1989)] III-3-3
avondmaal avondeten: oͅvəteͅtən (Sint-Huibrechts-Lille), avondkost: avondkost (Sint-Huibrechts-Lille), avondskost: oͅvətskoͅst (Sint-Huibrechts-Lille), eten: eten (Sint-Huibrechts-Lille) de laatste maaltijd van de dag, avondeten [ZND 02 (1923)] || namen en uren van de dagelijkse maaltijden: avond [ZND 18G (1935)] III-2-3