e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
gele voederwortel dikke poten: dekǝ pōtǝ (Vliermaal), gele moren: gēl mūrǝ (Nuth), gē̜l mōrǝ (Helden), gē̜l mūrǝ (Bleijerheide, ... ), gē̜l mūǝrǝ (Ell, ... ), gē̜l mǭrǝ (Thorn), gē̜l mɛ̄ǝrǝ (Neer), jēl mūrǝ (Spekholzerheide), gele poten: gē̜l pūtǝ (Rotem, ... ), gɛǝl putǝn (Kaulille), gele voederpoten: gēl voi̯ǝrputǝ (Stokrooie), gele voermoren: gē̜l vōrmūrǝ (Maasniel), gele voerwortelen: gē̜lǝ vōrwortǝlǝ (Boekend), gɛ̄l vōrwǫtǝlǝ (Veldwezelt), gele wortelen: gē̜lǝ wortǝlǝ (Blerick, ... ), koewortelen: kuwortǝlǝ (Leunen), lange gele: laŋ gē̜lǝ (Oost-Maarland), lobbericher: lobbericher (Swalmen), moren voor het vee: mūrǝ vȳr t viǝ (Kerkrade), paardsmoren: pēǝtsmūǝrǝ (Hoensbroek), pɛrtsmūrǝ (Obbicht), pɛ̄rsmūrǝ (Herten), pɛ̄šmōrǝ (Sittard), paardspoten: pi̯adspūǝ.tǝ (Herk-de-Stad), pi̯atsputǝ (Diepenbeek), pi̯atspǫu̯tǝ (Borgloon), pi̯atspǭtǝ (Zepperen), pi̯ātspūtǝ (Bevingen, ... ), pi̯ē̜ǝrspūtǝ (Beringen), pi̯ǫtspōǝtǝ (Riksingen), paardswortelen: pēršwǫrtǝlǝ (Eckelrade, ... ), pɛrtswortǝlǝ (Blerick, ... ), pruisische moren: prǫi̯sǝ murǝ (Tungelroy), reuben: røbǝ (Kerkrade, ... ), rø̄bǝ (Waubach, ... ), varkensmoren: vɛrkǝsmūrǝ (Bleijerheide), varkenswortelen: vɛrkǝswǫrtǝlǝ (Oost-Maarland), vɛrkǝswǫtǝlǝ (Heesveld-Eik, ... ), voederwortelen: vǫi̯ǝrwǫrtǝlǝ (Maastricht), vǫi̯ǝrwǫtǝlǝ (Bilzen), voederwortels: voi̯ǝrwotǝls (Nieuwerkerken), voerkroten: vȳrkrōtǝ (Mal), vōrkrōtǝ (Sint Pieter), voermoren: vōrmūrǝ (Heerlen, ... ), vōrmūǝrǝ (Ittervoort), voerpoten: vōrpű̄tǝ (Gruitrode), voerwortelen: vōrwortǝlǝ (Blerick, ... ), vōrwǫrtǝlǝ (Gennep, ... ), walenpoten: wālǝpūǝtǝ (Paal), wǭǝlǝputǝ (Lummen), wintermoren: wentjǝrmūrǝ (Susteren), wentjǝrmǭrǝ (Heythuysen) Daucus carota L. In de genoemde vragenlijst is gevraagd naar twee variëteiten naast de algemene benaming winterwortel die in het vorige lemma ter sprake kwam. Hier is alleen opgenomen hetgeen afwijkend is van lemma Winterwortel. Lobbericher naar het Rijnlands dorpje Lobberich. [N Q, 6b; monogr.] I-5