e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
gieten, hard regenen afritsen: afritsen (Maaseik), bet tobben gieten: be tobə geͅitə (Borgloon), bijzen: beizen (Hechtel, ... ), bejzn (Zonhoven), beͅjzən (Houthalen, ... ), bieze, ’t biestj (Roggel), bijst (Beringen), bijzen (Eksel), ⁄t biest (Lutterade), ps. letterlijk overgenomen; onder de e staat nog een soort trema; deze combinatieletter is niet te maken/om te spellen.  bej zn (Zonhoven), buien: buien (Achel, ... ), dretsen: drasjen (Niel-bij-St.-Truiden), droesje (Helden/Everlo), druisen: druise (Venlo, ... ), druisen, het druist (Neer), druisse, ’t druist (Hout-Blerick), druusse (Tegelen), ut druis (Venlo), ’t druis (Venlo), ’t druist (Maasbree), ⁄t druis (Venlo), fel regenen: feel regele (Hoepertingen), fel regelen (Genk, ... ), fel regenen (Gorsem, ... ), fel te regenen (Voort), feël regelen (Wellen), feël te regelen (Wellen), fiel te regele (Hoepertingen), fèl te regelen (Kuringen), galpen: het wetter galpt oit de reingelbuis  galpt (Vliermaalroot), gatsen: gadze (Genk), gaotsen (Jeuk), gats (Hasselt), gatse (Hasselt, ... ), gatsen (Mielen-boven-Aalst, ... ), gatsə (Engelmanshoven, ... ), gatšə (Niel-bij-St.-Truiden), gats⁄n (Diepenbeek), gātse (Maastricht), gàtse (As), gàtsə (Borgloon), da wetter gatst oet de riegelbuis  gatst (Heers), het gats  gats (s-Herenelderen), het wetter gatst treut  gatst (Schulen), hier gebruikt men ook het werkwoord gatsen, maar niet in deren zin. bv. het regent fel = e gatst nogal  gatsen (Mielen-boven-Aalst), ps. de o staat wat hoger geschreven.  gaotsen (Jeuk), toegevoegd; ps. JK vragen (hoort dit er niet bij, omdat regenen en bui opgenomen zijn).  gatse (Hasselt), twetter gatz ote kaondel  gatz (Borgloon), getsen: getse (Martenslinde), geͅtsə (Niel-bij-St.-Truiden), t water getst aet de buis  gètst (Maaseik), gieten: geeiten (Linkhout, ... ), geete (As, ... ), geete, (Sevenum), geeten (As, ... ), geette (Tegelen), geite (Hasselt), gete (As, ... ), gete goot gegote (Maastricht), geten (Elen, ... ), gēēte (Heythuysen), gēte (Rekem), gētə (Beek (bij Bree), ... ), geͅitə (Linkhout), gieete (Wellen), giejete (Hoepertingen), giejte (Hasselt, ... ), giet (Hasselt, ... ), giet ten uit (Stokrooie), giete (Aalst-bij-St.-Truiden, ... ), gieten (Eksel, ... ), git (Beringen, ... ), gite (Panningen, ... ), gitə (Oostham, ... ), gitən (Hamont, ... ), giëten (Zonhoven), giət (Beringen), giəten (Ulbeek, ... ), giətə (Hasselt, ... ), gīeten (Diepenbeek), gītə (Beringen, ... ), gītən (Hamont), gīətə (Leopoldsburg, ... ), gĭĕtə (Loksbergen), goeoot (Ulbeek), goet (Mopertingen), goette (s-Herenelderen), goeët (Genk, ... ), goot (Gingelom, ... ), gōt (Herk-de-Stad), gééte (Maaseik), géétə (Beesel), góót (Ulbeek), hət guutj (Heythuysen), ut guut (Venlo, ... ), ut guutj (Neer), ut gŭŭt (Kapel-in-t-Zand), ut gùùtj (Heel), ’t giet (Leunen), ’t guit (Hegelsom), ’t guujtj (Baexem), ’t guut (Beesel, ... ), ’t güt (Leunen), ⁄t guut (Maasbree), #NAME?  gietejn (Mopertingen), gieten (Zichen-Zussen-Bolder), (= gieten; van regen gezegd).  gwutten (Eigenbilzen), de geets, / geer geet, er geedde / er goot, gegote  geĕte (Maastricht), de geets, gor geet, r geet, ich goot, gegoote  geete (Maastricht), de giete, hear geet, gegoate  giëte (Lontzen), de giets / dich giets, he goët, gegooëte  giete (Bilzen), de gits (niet gebruikt), he goeët, gegoeöte  giete (Martenslinde), de gits / dich chits, hee git, ich choeët, gegoeëte  giete (Berg), de gits, he gwot, gewotten  giete (Genoelselderen), deg geets, hij guut, geguuëte  geete (Neerglabbeek), deX geetst / ge geet, he goeët, gegoeëten  geeten (Opglabbeek), deX gitst, he goot, gegoten  giëten (Molenbeersel), deX sjets, he goot, gegote  geeëte (Ophoven), deë git, heë goët, gegote  giete (Kortessem), dich geets (ge geet), he guut, gegute  geete (Meeuwen), dich geets / ge geet, he goet, gegoete  geete (Opglabbeek), dich geets / ge giet, hi goot, gegote men gebruikt spuiten  geete (Maaseik), dich geets / geir geet, heir goot, gegwotte  geete (Vroenhoven), dich geetst, hä goot, gegote  geeten (Eisden), dich gets, ger geet, e goot, gegote  geëte (Mechelen-aan-de-Maas), dich giete,he goot, gegweën wanneer t bv ijzergieten betekent  gieten (Eigenbilzen), dich gietst, goeet, gegoete  giete (Genk), dich guts, hi got, gegoten  geeten (Rekem), die gietj, hie gowet, gegoweten  giejetn (Zonhoven), diech gits / ger geet, her goot, gegwote  geete (Vroenhoven), diech guues oet, he guuet oet, oetgegoeat  geten (Vucht), dig geete, hei goet, gegoeten  geeten (Bocholt), dig geets / ge geet, he goeët, gegoeëten  geeten (As), dig geets, ge geetj, hè goeêt, gegoeêten  geeten (Opoeteren), dig giets / ge giet, he gwot, gegwotte  giete (Millen), dije giet  gieëte (Wellen), dje gaut, e aaut, gegaute  giete (Sint-Truiden), dje giet, e gout, gegoute  giete (Sint-Truiden), dje giet, he goët, gegoëte  gieten (Gingelom), dje giet, hieje gooët, gegoëte  gieuete (Hoepertingen), dje giet, hij gooët, gegoëtte  giete (Wellen), dje git, he gaut, gegaute  giete (Kerkom), dje git, hej gowet, gegowete  gite (Beverst), dje git, hij goot, ge goöte  giete (Wijer), dje git, hije git, gout, gegoute  giete (Mielen-boven-Aalst), dje gut, heu goowet, gegoten  gieten (Sint-Lambrechts-Herk), djee giet, hee geut, gegeuten  giete (Spalbeek), djee giet, hee giet, gout, gegoute  giete (Sint-Truiden), djee giet, hij goeot, gegoiten  gieten (Ulbeek), djee git, ee gaut, gegaute  giete (Wilderen), djee git, hee gaut, gegauten  gieten (Borlo), djeej git, heej gowt, gegowte  gi-jte (Borgloon), djeë giet, heeje gooët, gegooëte  gieëte (Stevoort), djeë giet, heje gooët gegotte  gieëte (Hoepertingen), djieje giet, hieje goeët, gegoëte  giete (Ulbeek), djieë giet, hej gooët, gegoten  gieten (Herten), djieë giet, hieë gooët, gegote  gieëte (Zepperen), djiè giet, hiè geut, gegeuten  gieten (Hasselt), djië git, hieje goowet, gegoowte  giete (Nieuwerkerken), djä gieët, hjä got, gegoten  gieëten (Zonhoven), djé giet, hee goot, gegote  giete (Kuringen), djé git, hé goout, gegoote  giete (Sint-Truiden), djéje giet, geuët, gegeuëte  giete (Spalbeek), do güts, he goot, gegote  gete (Eupen), doe geete, he goet, gegoeten  geten (Neeroeteren), doe geets, hij gout, gegouten  geeten (Sint-Martens-Voeren), doe geetst, ge geetj, he goeët, gegoeëte  geete (Opitter), doow güüts / deeër gieët, heeë gooët, gegooëte  gieuete (Montzen), dsje git, e goot, gegote  giete (Sint-Truiden), dsji git, he goewet, gegotte  giete (Heers), dsjie git, hieje gaoët, gegotten  gieëten (Hoepertingen), du guuts/ goes geetsj, hea goot, gegoate  geete (Maasbracht), dzië git, hië gouat, gegote  giete (Gelinden), dzje git, e gout, gegoute  gite (Sint-Truiden), dzje git, heë gouet, gegote  giete (Kortessem), dzjee giet, hee goot, gegote  giete (Herk-de-Stad), dzjee git, hee goot, gegote  giete (Herk-de-Stad), e wetter giet uit de buus  giet (Wellen), et woiter git at te regeböös  git (Sint-Truiden), eu kort  gweut (Rosmeer), gai giet, hai goot, gegoten  gieten (Hechtel), ge geet / dich geùts, hie gooèt, gegooète  geeten (Rotem), ge geet, he goot, gegoten  geeten (Kaulille), ge geit, he goot, gegoten  geiten (Paal), ge gejit, he goot, gegoten  gejiten (Meldert), ge giet / dich giets, gegoioete, gegowete  gieten (Bilzen), ge giet, he goeët, gegoete  giete (Genk), ge giet, he goot, gegoten  gieten (Peer), ge giet, hej goot, gegoten  gieten (Neerpelt), ge giet, hij goot, gegoten  gieten (Hechtel, ... ), ge giet, hij goowet, gegoweten  gieten (Lommel), ge git, em gooët, gegote  giete (Halen), ge git, goët, gegoëten  gieten (Widooie), ge git, he goot, gegoten  gieten (Peer), ge git, hej goot, gegoëten  gieten (Hamont), ge git, hi goit, gegoite  gieten (Beverst), ge git, hij goët, gegoëtte  gieten (Sint-Huibrechts-Hern), gee gejt, hieë gejt, iX goot, gegote  gejte (Linkhout), gee giet, he gooit, gegooiten  gieten (Werm), gee git / dich gits, hee goot, gegwette  giete (Zichen-Zussen-Bolder), gee git, hie got, gegote  giete (Halen), gee goot, em goot, gegote  giete (Halen), geeit, geeit, goot, gegote  gēĕite (Koersel), geet, gees, geet, geete, geet, goat, goats, goate, goat, geet, gegoëte  geete (Rekem), geete, goeët, geet, gegoeëte  geete (Maaseik), geetj, goot, gegote  geete (Weert), gei get, he goeët, gegoeëte  geete (Koninksem), geiit, gooet, gegoten  geiiten (Paal), gejt, goot, gegote  gejte (Meldert), gi giet, hi goot, gegote  giete (Beringen), gi giet, hij goowet, gegooweten  gieten (Lommel), giegeet, gegoeëten  gieten (Rotem), gieje git, hieje goot, gegoten  giete (Mielen-boven-Aalst), giet, gout, gegoten  gieten (Kuttekoven), giet, gwot, gegoeoten men gebruikt meer schudden, schud, schudde, geschud  gieten (Hoeselt), giete, giet, gwoit, gegwote  giete (s-Herenelderen), gij giet, giete, gegoten  gieten (Oostham), gij giet, hej goot, gegoten  gieten (Overpelt), gij giet, hij goot, gegoten  gieten (Helchteren, ... ), gij git, hij goot, gego-en  gieʔen (Kwaadmechelen, ... ), gij git, hij goot, gegoten  giete (Tessenderlo, ... ), gieten (Tessenderlo), gij giët, hij gooët, gegoten  giëten (Koersel), git, goat (gowat), gegoate  giete (Beverst), git, goeët, gegoeëte  giete (Borgloon), git, goët, gegoëten  giten (Diepenbeek), gits, e gooët, gegooëte  gieëte (Welkenraedt), gië giet, hië goot, gegoten  gīēten (Houthalen), gje giet, hij gwot, gegwote  giete (Hoeselt), goeët, gegoeëte  giete (Tongeren), goeët, gegoeëten  geten (As), goit, gegoiten  gieten (Bilzen), goot gegoten  gieten (Peer), goot, gegoeten  geeten (Bree), goot, gegote  geei (Lummen), giete (Herk-de-Stad, ... ), goot, gegoten  gieten (Hamont, ... ), goot, goot, gegotten  gieten (Overpelt), gooët gegooëten  gieten (Lommel), got, gegote  giete (Beringen, ... ), goët, gegoëten  gieëten (Diepenbeek), gè geet, hij geet, gegoten  geten (Kaulille), gè giet, hè goot, gegote  giete (Heppen), gè giet, hèë goot, gegote  giete (Beverlo), het giet water  giet (Riksingen), het waoter got oet de renjelblös  gôt (Vroenhoven), het water geet oet de rengerboeës  geet (Opoeteren), jie gieh, ha goëh, gegoëten  gieten (Diepenbeek), jie giet, hei goit, gegoite  gieten (Riksingen), jie giet, ie geut, gegeute  giete (Hasselt), jie git, hie goat, gegotte  giete (Kortessem), jij giet, hij goot, gegote  giete (Stevoort), jije git, hij goewet, gegoewete  giete (Sint-Huibrechts-Hern), juë git, hie goeët, gegotte  gite (Groot-Gelmen), korte ie goot, gegoten  gietten (Neerpelt), lange ie  gieten (Wellen), ps. de e (achter de ie) staat wat hoger geschreven.  gieete (Wellen), ps. de e staat wat hoger geschreven; boven deze e staat nog een ?; deze combinatieletter is niet te maken/om te spellen.  gīeten (Diepenbeek), t getsj, hee goot, gegote  geête (Valkenburg), t wetter giet ouët de regebuis  giet (Stevoort), t woter gotj out te buis  gotj (Lanaken), tsjie giet, hije gout, gegoute  giete (Melveren), zje git, he gooit, gegooite  giete (Rutten), zje Xit, hee Xjoot, XeXjoote  Xiete (Alt-Hoeselt), zjeeue git, hjeë gooët, gegoëten  gieten (Diepenbeek), zjeje giet, heje geuët, gegeuëte  giete (Berbroek), zjie git, hei goeët, gegoeëten  gieten (Koninksem), golven: golft (Beverst), golve (Maasbree, ... ), golven (Meijel, ... ), golvend (Maastricht), golvən (Urmond), golft oat de regenbuis  golft (Eigenbilzen), golft uit de regenbuis  golft (Sint-Huibrechts-Lille), het water golft uit de rengergoot  golft (Peer), het watter golft ot de goot  golft (Hechtel), het wetter golft out de buis  golft (Wellen), t water golft oet de règebuis  golft (Kleine-Brogel), golventere regenen: golventeere (Maastricht), gorzen: goersch (Rekem), goersde (Dilsen), goersje (Maastricht, ... ), gorzə (Bree, ... ), gŏĕsj (Oirsbeek), go⁄rzen (Bree, ... ), gūrcht (Mechelen-aan-de-Maas), gôrse (Stokkem, ... ), ⁄t goescht (Ingber), ⁄t goesjt (Gulpen), ⁄t gōērst (Noorbeek, ... ), ⁄t górst (Opglabbeek), et water gerzj oet te kangel  gərž (Rekem), et water goersjt oet de buus  goeršt (Mechelen-aan-de-Maas), het gorst eruit (het regent heel hard).  ə gorst rzyt (Opglabbeek), gusselen: gössele (Geleen), gutsen: et goescht (Mechelen), et gutsdje (Ospel), gegotsj (Maastricht), geutsche (Simpelveld), geutsje (Heerlen), geutsjen, ’t geutsjt (Waubach), geutst (Beesel), geͅtsə (Martenslinde), gitse (Kermt), gitsə (Kermt), godzə (Meeuwen), goedsen (Lanklaar), goedsën (Lanklaar), goejts (Eys), goetschen (Amby, ... ), goetsde (Gulpen, ... ), goetse (Maastricht, ... ), goetsen (Lummen, ... ), goetsje (Wijlre), goetsə (Rekem), goe⁄tsë (Tongeren), gootsje (Maastricht), gotse (Meerlo, ... ), gotsen (Oirlo), gōētšə, ət gōētšt (Voerendaal), gŏĕsjt (Epen), gŏĕsjə (Epen), gŏĕtsjə (Heerlen), gudzen (Zonhoven), guitsje (Klimmen), guitsə (Tongeren), gusche (Eupen), guts (Jeuk), gutsche (Schimmert), gutse (Blerick, ... ), gutsen (Born, ... ), gutsje (Kunrade, ... ), gutsten (Eksel), gutsə (Meijel, ... ), gutzen (Stein), guutsje (Wijlre), gūtsje (Doenrade), gŭŭtsə (Heel), gu‧tsə (Hoepertingen), gydzen (Zonhoven), gèùtse (Maastricht), gèùtsjə (Schimmert), gêtscht (Sint-Odiliënberg), gòtse (Sevenum), gòtsje (Maastricht), gòtsjə (Doenrade), gòtze (Sevenum), gótse (As), gótsjde (Maastricht, ... ), gótsje (Maastricht, ... ), góétsje (Doenrade), gôtsə (Reuver), gôtze (Ell), götche (Hoensbroek), götje (Merkelbeek), götsche (Amby), götschend (Merkelbeek), götsen (Schinnen), götsjde (Maastricht), götsje (Geleen, ... ), götsjt (Wijnandsrade), götsjə (Heerlen, ... ), götsjən (Urmond), götsə (Maastricht, ... ), gùtsje (Doenrade), gûtse (Maastricht), gûtsje (Stein), joe⁄sje (Bleijerheide, ... ), ut gootsch (Maastricht), ut guts (Venlo), ət gutsjt (Brunssum), ət götzdə (Maastricht), ’t guitst (Schinnen), ’t gòtsj, gòtsje (Maastricht), ⁄t gotst der ut (Meerlo), ⁄t guits (Maastricht), ⁄t gutsjt (Hoensbroek, ... ), ⁄t gutšcht (Heerlerbaan/Kaumer), ⁄t gŭtst (Schimmert), ⁄t gótst erówt (As), ⁄t götschöd (Heerlerbaan/Kaumer), ⁄t götsjt (Schinnen), (= werkwoord).  gitse (Vlijtingen), (gòdzdje-gegòdzdj). Vb. - t gòdzdjen oet e locht! (het goot van de lucht!). - as de rèngel mer euverheltj! (als het nu maar ophoudt met regenen!).  gòdze (Tungelroy), (werkwoord).  gūūtze (Roermond), bv. het regende dat het gutste  gèùtse (Rekem), et water getstj ut de boeie  gətstj (Molenbeersel), et water geutst uut de kaanjel  gøͅtst (Mechelen-aan-de-Maas), et water gootst uut de guuet  gootst (Niel-bij-As), gets ot de baus  gəts (Sint-Huibrechts-Hern), gotst der de beus  gotst (Gelieren/Bret), het waoter gotst ute rèègenbui-js  gotst (Zutendaal), het water geutst  geutst (Rijkhoven), het water goetscht oet te kaanjel  goetscht (Meeswijk), het water guts ut en buis  guts (Zichen-Zussen-Bolder), het water gutsjde oet de  gutsj (Rekem), het water gutst  gutst (Neerpelt), het wetter goetst uit de haongel  goetst (Jesseren), het woiter goets aut de koingzjel  goets (Genoelselderen), het woter guts ut de konehel  guts (Zichen-Zussen-Bolder), het woter gutsj in de goot  gutš (Lanaken), het wouter geuts oet de kounschel  geuts (Zichen-Zussen-Bolder), hetwater gutst oet te buus  gutst (Kessenich), of gèùist? het woter geuist / goeist ut de regenbuis  goeist (Sint-Huibrechts-Lille), ongebruikelijk.  gótsje (Maastricht), t waiter goeuetst ait de regelbuis  goeëtst (Nieuwerkerken), t waoter godsde aet de kaonjel  godsde (Veldwezelt), t waoter goetsj oet de rengelbuis  goetsj (Kanne), t water gits oat de kaonjel  gits (Vlijtingen), t waëter guts ujt te kaënjel  guts (Maaseik), t wetter gutst ot de regelbuis  gutst (Zolder), t woater gots uut de rengelbuis  gots (Vroenhoven), t wouter gutst et e regenbuis  gutst (Kwaadmechelen), twee verschillende klinkers  xūtšə, ’t xutšt (Eys), hard regenen: haard rèngele, het rèngeltj haard (Tungelroy), haart raingele, het raingelj haart (Stramproy), haart rēngələ, hut rēngelt haart (Leuken), hard regene, ’t regent hard (Lottum), hard regenen, het regend hard (Blerick), hard règenen, règent hard (Tienray), hardregenen, het regent hard (Bergen), hart rɛxənə, üt rɛxənt hart (Gennep), het rêgent hart (Horst), ut raegent hard (Venlo), ’t reingeltj hard (Keent), e van bed  hard regene, ’t regent hard (Wellerlooi), heel hel regenen: hiel el riegenen (Maaseik), hel regenen: et raegent hel (Valkenburg), heil regənə (Amby), hel raegene, ’t raegent hel (Geleen), hel raegenen, het raegent hel (Blerick), hel raigənə, het raigeəŋt hel (Thorn), hel reengenen, ’t reengent helle (Geleen), hel regele (Gruitrode, ... ), hel regelen (Genk, ... ), hel regene, ’t regent hel (Geleen, ... ), hel regenen (Maastricht, ... ), hel regenen, ’t regent hel (Helden/Everlo), hel regène, ’t règent hel (Born), hel rengele (Martenslinde), hel rengeren (Bilzen), hel reângene, ut reangent helle (Puth), hel rēgene, ’t rēgent hel (Linne), hel rēgənən (Eigenbilzen), hel riegenen (Maaseik), hel râêgene, ’t râêgent hel (Baarlo), hel règene, het raegent ehl (Stein), hel règene, ’t règent hel (Guttecoven, ... ), hel règenen (Neeroeteren, ... ), hel règenen, et règent hel (Vaesrade), hel règenen, het règent hel (Nuth/Aalbeek), hel règenen, het règentj hel (Echt/Gebroek), hel rèngene, ’t rèngent hēl (Maasbracht), hel rèègene, ’t rèègent hel (Beek), hel rèëgnene, ’t rèëgnelt hel (Gronsveld), hel rêgene, ut rêgent hel (Roermond), hel rëgenen, het rëgent hel (Kessel), hel te rengele (Martenslinde), hel te rengerren (Bilzen), hel te règənən (Eigenbilzen), hell te rieəgenen (Hasselt), hell te rieəgeneu (Hasselt), hellen rëgen, ’t rëgend hell (Sevenum), helrägenen, ’t rägent hel (Maasbree), het raengeltj hel (Heel), hēl regĕnĕ, ’t reegĕnt hēl (Meerssen), hēl rei̯ənə, ət rei̯ənt hēl (Eys), hēl rēne, ’t rent hēl (Vijlen), hēͅl rĕngələ (Vroenhoven), hĕl raigənə (Pey), hèl rangene (Roermond), hèl regene, ’t regent hèl (Meerssen), hèl regenen, ’t regent hèl (Maastricht), hèl rèèngene (Schimmert), hél raegene (Klimmen), hél règenen (Paal), hêl raegen, ’t raegent hêl (Nieuwstadt), ət rēgənt hêl (Meterik), ’t regent hèl (Maastricht, ... ), ’t règent hèl (Maasbracht), ongebruikelijk.  hel regene (Maastricht), het giet hem: het goetj hem (Heel), het giet water: giet water (Paal), git waater (Kwaadmechelen), het regent blaren op het water: Het regent bellen op t water.  ’t raegent blaore op water (Nunhem), het regent dat het giet: het regende dat het goeët (Bilzen), reeəgelde da het goot (Mielen-boven-Aalst), regert dat ⁄t git (Kwaadmechelen), regəlt da ⁄t giet (Sint-Truiden), rēəgəndə da͂t gōət (Leopoldsburg), riəŋəldə dat gouət (Gutshoven), règende dèt ⁄t gowet (Lommel), règenen dèt ⁄t gowet (Lommel), ut raegent det ut guut (Venlo), ⁄t rengert dat het goeët (Bilzen), korte uu  ’t règent det ’t guut (Beesel), het regent dat het gutst: et réëgent dat et geutsjt (Heerlen), et réëgent dat et goedsjd (Heerlen), het reengent tot ’t guitsj (Ulestraten), het regent dat het gutscht (Brunssum), ət reeənt dat ət joežt (Vaals), ss. geetiezer;  ⁄t regent, tot ⁄t gótsj (Maastricht), het regent dat het klatert: het regent dat het kladerd (Heythuysen), het regent dat het klatert (Brunssum), het riagnənt dĕt ’t klātərtj (Pey), het regent dat het stuipt: het reengent tot ’t sjtöp (Ulestraten), het regent dat het zeikt: et rènt dat et zikt (Mechelen), het raengeltj det het zeiktj (Heel), het reengent tot ’t zijk (Ulestraten), het regent das ’t zĕkt (Heijen), het regent dat het zeikt (Brunssum), het reigent dat seiktj (Ospel), het rēgentj dēt het zeiktj (Herten (bij Roermond)), règent det ⁄t zeikt (Weert), ut regənt tot ut zeik (Amby), ’t regent tot ’t zeik (Maastricht), ’t reingeltj detj seiktj (Hushoven), ’t rejent dat het zekt (Venray), ’t rengent dat ’t zekt (Mheer), ’t règent dat ’t ziek (Guttecoven), ’t règent det ’t zegkt (Beringe), het regent oude wijven: et raegent alde wiever (Venlo), het raengentj aoi wiever (Heel), het regent zn best: et raegent zien bes (Venlo), het trekt eruit: ⁄t rèkt d⁄r uut (Oirlo), het water komt als dabber uit de buis: het wetter kum zoe dabber aat de buis (Wilderen), het water spat uit de regenbuis: het water spèt oet de règenbies (Neeroeteren), jatsen: jatse (Jeuk, ... ), jessen: jessən (Houthalen), kanjelen: kanjele (Maastricht), ka‧njələ (Maastricht), ketsen: ketsen (Sint-Truiden, ... ), kladderen: kladderde (Riksingen), kladdere (Hasselt, ... ), kladderen (Opoeteren, ... ), kladdərt (Beringen), kledder⁄n (Diepenbeek), kladderen  klàdərə (Lummen), t woter kladdert uut te guuët  kladdert (Zutendaal), klateren: kla.tərə (Eys), klaatərə (Ophoven, ... ), klatere (Echt/Gebroek, ... ), klateren, ’t raegent det ’t klatert (Stevensweert), klatsen: klatsje (Simpelveld), klàtse (As), kledderen: kledderen (Helchteren, ... ), kleddert (Neeroeteren), het kleddert (het regent heel hard).  ə kleͅdərt (Opglabbeek), kletsen: klets (Aalst-bij-St.-Truiden), kletsen (Heers, ... ), klɛtsə (Engelmanshoven), ps. of toch omspellen volgens IPA: [kl@ts\\]?  klɛtsə (Groot-Gelmen), kletteren: kletterde (Peer), klettere, ’t klettert (Borgharen), kletteren (Kaulille, ... ), klettert (Kaulille), kleͅtərən (Hamont, ... ), ⁄t klettert (Sittard), kloederen: kloedderen (Opoeteren), klotsen: klots (Bilzen), klotst (Paal), et water kloetst  kloetst (Mheer), gutst is onbekend, men zegge wel eens klotst  klotst (Kuringen), het waoter klots ut de règerbuis  klots (Koersel), woater klotst in de bijs  klotst (Beverst), kotsen: kotst (Lummen), het uater kotst eut de goot  kotst (Herk-de-Stad), het waeter kotst eruit  kotst (Loksbergen), het watter kotst ut de regebuis  kotst (Linkhout), t woter kotst oet de goot  kotst (Achel), lopen: lep (Bilzen), lēipt (Opglabbeek), (van zweet).  lôpe (Rosmeer), het waoter lep out de regernbaus  lep (Bilzen), het waoter lupt aot de reigenbuis  lupt (Houthalen), het water loept hel uit de bies  loept (Gruitrode), het woater lep oot de hunzel  lep (Rosmeer), het woater leup out te koanjel  løp (Lanaken), het woter lep uit de regelbuis  lep (Mopertingen), t woter lep oot de kuinsjel  lep (Rosmeer), t woter lép ot de régelbuis  lép (Rosmeer), van zweet  lôpe (Rosmeer), neervallen: correct overgenomen.  nieewelle (Weert), pijpenstelen regenen: regent piepestèle (Valkenburg), plassen: plasse (Wellen), plassen (Alken, ... ), plaste (Kwaadmechelen), plensen: plan⁄sje (Bleijerheide, ... ), plense (Reuver, ... ), plenshju (Brunssum), plensə (Beesel), plenze (Gulpen, ... ), plenzen (Beesel, ... ), plenzə (Guttecoven), plánsjə (Heerlen), plènsə (Montfort), plènzə (Venlo), ⁄t plens van de rêgen (Hoensbroek), pletsen: ⁄t pletscht (Vijlen), ploetsen: ploetschen (Amby, ... ), plonsen: plónsje (Susteren), plotsen: plosse (Wellen), het woter plts aut de renner  plots (Werm), regenen: het règent (Gennep), reegənə (Maastricht), regelen (Kuringen), rĕngələ (Vroenhoven), règenen (Paal), règeren (Peer), ’t raengent (Tegelen), ’t reltjer hèl oet (Maasbracht), regenen met tobben: regenen met toppen (Gingelom, ... ), regenflats: règərflos (Beverlo), sausen: sausen, ut saust (Blerick), schieten: het water sjet uut de guit  sjet (Meeuwen), t wetter sjiet oaat de rengelbuis  sjiet (Vliermaalroot), schuilen: sjoele (Sittard), schuimen: het water schaumt uit de rengergoot  schaumt (Peer), slagregenen: slaagrĕgenen (Kaulille), slaagrègenen (Kaulille), spatsen: het water spatst out de kaangel  spatst (Boorsem), spatten: spatten (Elen), speeit (Opglabbeek), spetten (Meeswijk), spèttə (Venlo), t waoter spet oet de gaot (Neerpelt), het water spetj oet de rengerboeës  spetj (Opoeteren), t spatde  spatten (Elen), woater spet in de bijs  spet (Beverst), spatteren: spatteren (Lutterade), splutten: het wetter splut out de buis  splut (Diepenbeek), spoezen: ’t het flink gespoest (Oirlo), springen: spring (Jeuk), het waoter sprenk aut de konnelbaus  sprenk (Vreren), t wetter spring aat de buis  spring (Mielen-boven-Aalst), sprotsen: sprotše (Opgrimbie), sprotšə (Opgrimbie), t water sjpots troèt  sjpots (Eisden), t woater spruts oet de regnerbuis  spruts (Zichen-Zussen-Bolder), spuiten: speutən (Diepenbeek), spuiten (Montzen), spø̄te (Aalst-bij-St.-Truiden), spø‧tə (Aalst-bij-St.-Truiden), et wetter spuit aat de buis  spuit (Gingelom), het waiter sput eut de geut  sput (Hasselt), het waoter spet aut baus  spət (Genoelselderen), het waoter spijt uut de bies  spijt (Gruitrode), het waoter spöt ut de goot  spöt (Neerpelt), het water spet ut de regenbieës  spɛt (Neerglabbeek), het water spui-jt uit de regenbuis  spui-jt (Grote-Brogel), het water spuitj uit de regenbuis  spuitj (Bocholt), het water spèt out de règebeis  spuiten (Peer), het watör spöt öt dö reegörboos  spöt (Oostham), het wetter speut oit de reingelbuis  speut (Vliermaalroot), het wetter speut ouwet de buis  speut (Ulbeek), het woaeter spöt ut de buis  spöt (Hamont), t spuit  spuit (Achel), t waoweter speud owed e bejs  spød (Zonhoven), t water spet out de bijs  spət (Peer), t water spuit oet de goot  spuit (Kaulille), t weter speuit ot de regelbeus  spøit (Mettekoven), t wetter speujet oët de kaëndjel  spøͅjet (Gutshoven), t wäter speut eut de goot  spøt (Hasselt), storten: sjtorte (Klimmen), stortregenen: stortregene, ’t stortregent (Maastricht), stortregenen (Bocholt, ... ), stortrègenen (Achel, ... ), stortrêngele (Baexem), stromen: sjtraomen (Maasniel), sjtruime (Klimmen), sjtruimentj (Herten (bij Roermond)), sjtruimə (Kapel-in-t-Zand), straome (Swalmen), straume(n) (Velden), straumə (Grathem, ... ), struimə (Maastricht), sturmt (Hechtel), et water stRaumb duooR de kaangel  stRaumb (Stokkem), het water straumt uut de gooët  straumt (Neeroeteren), het water stroëmt uit de rèngerbuis  stroëmt (Peer), het watter stroemt aat de regelbuis  stroemt (Sint-Truiden), het woater stroemt oet de buis  stroemt (Houthalen), t eater strumt eut de regenbuisj  strumt (Koersel), t waatter stroemp aut de longel  stroemp (Hoeselt), vallen: t waoter vilt out de renenbuis  vilt (Hoeselt), vlieden: flosən (Houthalen), ??of vleuch? zeer moeilijk leesbaar het water (v)leuch oet de kaangel  vleuch (Boorsem), het woater vlut aut de baus  vlut (Mal), het woiter vliet aut de konjel  vliet (Tongeren), het wouter flut oet de kounschel  flut (Zichen-Zussen-Bolder), t weter vlit aut de goot  vlit (Hasselt), t woter vlid ote rengerbaws  vlid (Martenslinde), zeiken: het zeikt (Tegelen), het zĕkt (Tegelen), zeekə (Heerlen), zeike (Weert, ... ), zeikə (Maastricht), zeke (Kerkrade), zēͅkə (Zelem), zèjke (Panningen), zèkde (Hasselt), zékte (Riemst), (van bloed).  zëeke (Rosmeer), van bloed  zeëke (Rosmeer), zeiken  zēkə (Donk (bij Herk-de-Stad)), zēͅkə (Lummen), zijpen: ziepe (Haelen, ... ), ziēëpe (Hoensbroek), zièpe (Venlo), ps. (*): Roermonds woord!  zīēpe (Roermond) flink regenen || gieten (v. regen) || gieten, gutsen [ZND 01 (1922)], [ZND 25 (1937)] || grote hoeveelheid regen ineens [guts] [N 81 (1980)] || gutsen [ZND 01 (1922)], [ZND 24 (1937)] || gutsen, hard regenen || hard regenen [ZND 33 (1940)] || hard regenen, het regent hard [DC 30 (1958)] || hard regenenscherpe es [ZND 33 (1940)] || hard regenentwee puntjes onder e [ZND 33 (1940)] || het regent dat het giet || het regent langdurig en hard || noorderstof, in de betekenis van motregen bij overigens droge atmosfeer; betekenis/uitspraak [N 22 (1963)] || overvloedig, in stromen neervloeiend, gezegd van vloeistoffen [spetten, gutsen, golven, garzelen, plenzen] [N 91 (1982)] || plenzen || regen in het algemeen [rengel, majem] [N 22 (1963)] || regenen || regenen [sausen, majemen] [N 22 (1963)] || regenen met zware buien || stortregenen || zware plensbui [zeng, schoer, sjoel, goersj] [N 22 (1963)] III-4-4