e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
hooi keren draaien: drjɛi̯ǝ (Beek), drēi̯ǝ (Limbricht, ... ), drēǝ (Aalst, ... ), drēǝn (Peer), drē̜ (Overrepen), drē̜i̯ǝ(n) (Overpelt, ... ), drē̜n (Martenslinde, ... ), drē̜ǝ (Berlingen, ... ), dręi̯ǝ (Blerick, ... ), drīi̯ǝ (Geulle, ... ), drīnǝ (Waubach), drīǝi̯ǝ (Gulpen, ... ), drīǝnǝ (Heerlen, ... ), drɛi̯ǝ (Alken, ... ), drɛǝ (Riemst), drɛ̄ (Millen, ... ), drɛ̄i̯ǝ (America, ... ), drɛ̄n (Hasselt), drɛ̄ǝ (Gors-Opleeuw, ... ), dr˙iǝ (Eupen), dr˙īi̯ǝ (s-Gravenvoeren), dr˙ɛ̄ǝ (Genk), hooien: hui̯ǝn (Neerpelt, ... ), hȳi̯ǝ (Horst), hø̜i̯ǝn (Beverst, ... ), hōi̯ǝ ('S-Herenelderen, ... ), ōi̯ǝ (Mettekoven), keren: kięrǝ(n) (Henis, ... ), kiǝrǝ (Alken, ... ), kē.rǝ (Beverst), kēi̯ǝrǝ (Diepenbeek, ... ), kērǝ(n) ('S-Herenelderen, ... ), kēǝrǝ (Berg), kē̜rǝ (Werm), kęi̯rǝ (Heesveld-Eik, ... ), kęi̯ǝrǝ (Bilzen), kī.rǝ (Godschei, ... ), kī.ǝrǝ (Genk, ... ), kīrǝ (Amby, ... ), kīęrǝ (Diepenbeek), kīǝrǝ (Bleijerheide, ... ), k˙iǝrǝ (s-Gravenvoeren, ... ), k˙īrǝ (Beringen, ... ), omdraaien: emdrēǝ (Grote-Spouwen), ømdrāǝn (Eksel), ømdrēi̯ǝ (Beverst), ømdrē̜ǝ (Ordingen, ... ), ømdręi̯ǝ (Nieuwerkerken, ... ), ø̄mdrɛ̄i̯ǝ (L295p  [Baarlo]  ), ø̜mdrɛ̄ǝ (Berg / Terblijt, ... ), ǫmdrēi̯ǝn (Lommel), ǫmdrīǝ (Klimmen), ǫmdrɛ̄i̯ǝ (Gorsem, ... ), omgooien: ømgui̯ǝ (Nieuwerkerken), omkeren: imkīrǝ (Hasselt), ømkii̯ǝrǝ (Paal), ømkīrǝ (Gelieren Bret, ... ), ømk˙irǝn (Heusden, ... ), omleggen: uǝmlęgǝ (Leopoldsburg), omwenden: emwę.nǝ (Wijchmaal), ø̜mwenǝ (Berverlo), ø̜mwęnǝ (Beringen), ǫmwɛndǝ (Klimmen), wenden: we.nǝ(n) (Bree, ... ), wēnǝ (Leunen, ... ), wę.nǝn (Hechtel, ... ), węi̯nǝ (Kerkhoven, ... ), węnǝ(n) (Berverlo, ... ), wɛ.njǝ (Achel), wɛ.nǝn (Eksel, ... ), wɛndǝn (Bergen, ... ), wɛ̄nǝ(n) (Gennep, ... ) Als het gespreide gras aan de bovenkant droog is, wordt het omgedraaid. Dit gebeurde met de hooihark (voornamelijk in het noorden van Nederlands Limburg) of met de schudgaffel (voornamelijk in centraal en zuidelijk Limburg). Het voorwerp van de overgankelijke werkwoorden is steeds: hooi of gras. [N 14, 99; N 4.1 add.; JG 1a, 1b, 2c; A 34, 2; L 34, 70; monogr.] I-3