e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
lastig zijn ambeteren (< fr.): ambetjèrre (Hoeselt), ambèttere (Maastricht), Note v.d. invuller: ampetanterik = de persoon die vervelend is.  ampeteire (Jeuk), www.vandale.be: ambeteren (Belg., inf.), ergeren, vervelen, lastig vallen [sic], plagen.  ambəteerə (Meeswijk), colrig (<fr.) zijn: collèretig zin (Schimmert), complimenten hebben: komplemênte hebbe (Altweert, ... ), de naschop spelen: de naoschop sjpele (Nunhem), de vot uithangen: inne də vŏt ōēthaangə (Nieuwenhagen), donderen: dòndere (Venray), donderjagen: donderjage (Maasniel, ... ), donderjagen (Montfort), donderjagə (Montfort), dōnderjaage (Geulle), dónderjaagə (Gennep), dónderjage (Tienray), dóndərjáágə (Venlo), dwars zijn: dwèèsj ziej (Schaesberg), faradien: fàràdjīējə (Loksbergen), citaat: van het Fr. faire enrager, in het Waals f enragie overgebracht door de mijnwerkers  fartzīēje (As), greizen: cf. WNT V, kol. 755-756 s.v. "grijzen (II)"op iemand grijzen, er een verachtelijk en een leelijk gezicht tegen trekken  greize (Thorn), het hart uithalen: ⁄t hart ówthāle (As), het schot uithangen: ət šoͅ.t ˂ū.tha.ŋə (Eys), het vel afdoen: ⁄t vél aofdoén (Gronsveld), in de hinder lopen: in den hinjer lope (Merkelbeek), jemeren: jiemere (Maastricht), jengelen: jengele (Ittervoort), (van kinderen).  jengele (Nunhem), jensen: jènse (As), judassen: joedassen (Melick), judasse (Neer, ... ), klieren: kleerə (Heerlen), klie.rə (Kelpen), klieien (Schinnen), kliere (Beek, ... ), klieren (Eys, ... ), klierə (Montfort, ... ), klierən (Urmond), klīērə (Gennep, ... ), klĭĕre (Meijel), klĭĕrə (Venlo), kléérə (Schinnen), klîere (Swalmen), klierig zijn: kleeretig (Maastricht), kleeretig zien (Caberg), klierig (Born, ... ), kneuteren: kneutere (Tienray), knoteren: knoeëtere (Voerendaal), knotere (Maastricht, ... ), knōtere (Susteren), knóótərə (Heel), cf. VD s.v. "knoteren"1  knotere (Gulpen), koeioneren: kosjeneere (Neer), kŏĕjenéére (As), kòijənijrə (Loksbergen), ps. Algemene note: Het omspellen van het Eksels dialect is misschien niet helemaal correct (geen spellingslijst daarvoor ik heb het bij benadering omgespeld!  koͅjərēͅrən (Eksel), kreiten: krèètə (Loksbergen), kreuz-eltig (< du.) zijn: kreutzeltig zin (Schimmert), kwellen: kwéélə (Epen), lastig doen: lastig doon (Weert), lastig zijn: lastig zeen (Weert), lastig zien (Hoensbroek), lastig zin (Reuver), lestig sien (Gulpen), lestig zeen (Ell, ... ), lestig zieje (Noorbeek, ... ), lestig zien (Geleen, ... ), lestig zin (Schimmert), lestig zièn (Noorbeek, ... ), lästig zin (Schimmert), lèstig zien (Maastricht), lèstig zin (Doenrade), lèstəch zîê (Epen), lêstich zien (Hoeselt), mieteren: mietere (Venray), neutelijk zijn: (is lastig).  hae is neutelik (Sittard), pesten: peste (Ell, ... ), pestən (Urmond), pèste (As), plagen: plaoge (Maastricht, ... ), plaogə (Maastricht, ... ), ploagen (Eigenbilzen), sarren: sarre (Geulle), sarren (Stein), sarrə (Montfort, ... ), schelden: sjèlle (As), tempteren: tampteere (Neer), temtére (Klimmen), tergen: terge (Ell, ... ), tergen (Kesseleik, ... ), tergə (Oirsbeek), terrege (Caberg), teͅrgə (Meeuwen), tserje (Kerkrade), tsèrgə (Simpelveld), tèrrege (Mheer), tèèrgə (Meijel), térgə (Venlo), tot last zijn: tot las zien (Hoensbroek), transeneren: transeneere (Neer), trànsenéére (As), trànsəneerə (Amstenrade), treiteren: traetere (Herten (bij Roermond)), treitere (Maastricht, ... ), tréétere (As), vermoeien: vermege (Bree), vervelen: īēməs vərveelə (Maastricht), vervaele (Echt/Gebroek, ... ), vervaĕle (Geleen), verveele (Caberg), vervele (Maastricht), vervelen (Heythuysen), verveële (Waubach), vervèele (Gulpen), vervèle (Geulle, ... ), vervèlen (Ophoven), vervèèlə (Doenrade), vervéle (Meijel), vervééle (As, ... ), vervéélə (Oirsbeek, ... ), vèrvèlə (Montfort), vərvēͅlə (Meeuwen), vərvèlə (Venlo), vərvééële (Nieuwenhagen), vervelend zijn: verveelənt zien (Maastricht), voor de gek houden: vīēr de gek hòwwe (As) het moeilijk zijn [slameur, last] [N 85 (1981)] || lastig vallen || lastig, onhandelbaar zijn || tot last zijn, kwelling veroorzaken [vervelen, klieren, sarren, tergen, hengelen, kneuten, kneuteren, donderjagen, moesjanken,vernooien, verleden] [N 85 (1981)] III-1-4