e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
tocht, zuiging van lucht daar staat een poort open: dao sjteit ⁄n paort aope (Klimmen), daar trekt het zich: t.t.  dao trekt et zich (Ingber), v.t.  dao trok et zich (Ingber), de wind jaagt: de windj jeugtj (Tungelroy), doortog: deurrəgtsoog (Simpelveld), durchtsoch (Simpelveld), heel: correct overgenomen.  hieël (Kerkrade), het bijst: ⁄t biest (Lutterade), het jaagt: ⁄t jeugtj (Herten (bij Roermond)), ⁄t jĕŭcht (Schimmert), het schupt: sjöppe (Klimmen), ⁄t sjöp (Gronsveld), ⁄t sjöpt (Klimmen), (= t tocht hier).  et sjöp hie (Sittard), het tocht: ut tôch (Venlo), ⁄t tôch (Boekend, ... ), ⁄t tôch heej (Blerick), ⁄t zög (Maastricht), het trekt: t, trekt (Roermond), trekt (Eys), trukt (Eys, ... ), trèkt (Meijel, ... ), trékke (Klimmen), t⁄ trekt (Venray), ut trek heej (Venlo), ət trukt (Ubachsberg), ət trék (Maastricht), ⁄t trek (Sittard, ... ), ⁄t trekt (Beesel, ... ), ⁄t trikt (Vijlen), ⁄t trukt (Eys, ... ), ⁄t truktj (Pey), ⁄t trèkt (Schimmert), ⁄t trèktj (Ell, ... ), ⁄t trökt (Heerlerbaan/Kaumer), (père).  ⁄t trèkt (Doenrade), jacht: jach (Itteren), koele wind: keule wink (Eys), op de trek zitten: de zit op den trek (Blerick), scheut: eine sjiêt (Bree), scheut (Meeuwen), schuit (Loksbergen), sjeut (Maastricht), schup: sjöp (Sittard), tocht: d⁄n tôch (Venlo), toch (Reuver), tocht (Amby, ... ), tochtj (Neer), to͂ch (Venlo), tóch (Venlo, ... ), tôch (Venlo), zoegt (Heerlerbaan/Kaumer), (korte oog).  toog (Velden), toek: toek (Meerlo), tog: sòg (Waubach), tsoch (Simpelveld), tsóg (Kerkrade), trek: de trêk (Herten (bij Roermond)), den trek (Jeuk), də trék (Kapel-in-t-Zand), d⁄n trek (Venray), d⁄n trèk (Montfort), eine trèk (Schimmert), einen trèk (Bree, ... ), traek (Horn, ... ), treik (Posterholt), trek (As, ... ), treͅk (Kwaadmechelen, ... ), trik (Brunssum, ... ), trok (Rekem), troͅk (Rekem), truk (Simpelveld), trèk (Amby, ... ), trèèk (Guttecoven, ... ), trék (Amby, ... ), tréék (Hulsberg, ... ), tréək (Kelpen), trêk (Beesel, ... ), trëk (Pey), tərèk (Maastricht), ənən trék (Haelen, ... ), ⁄nen trèk (Klimmen), (kort uitgesproken).  tréék (Schimmert), (niet exact).  tréék (Geleen), m.  treͅk (Eys, ... ), Nb. e meer palataal.  trek (Tienray), wind: eine wi-jndsj (Bree), zug (du.): zuch (Venlo, ... ), zuiken: zōēkö (Stevensweert) tocht [ZND 13 (1925)], [ZND m], [ZND m], [ZND m], [ZND m] || tocht, vrij sterke zuiging van de lucht door een beperkte ruimte heen [scheut, trek, zicht, jacht, trok] [N 81 (1980)] III-4-4