e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
wbd: afzeggen aan niks doen: Algemene opmerking: invuller twijfelt over het spellingssysteem (Veldeke). Aangezien de lijst normaal (dus in gewoon Nederlands) is ingevuld, heb ik de lijst letterlijk overgenomen, dus niet(s) omgespeld!  de koop aon nieks doen (Eijsden), aan niks zijn: der koup is aan nieks (Klimmen), afbreken: de koup aafbraeke (Tegelen), ps. invuller heeft geen spellingssyteem genoteerd, dus letterlijk overgenomen (niet(s) omgespeld!).  d’r keup aafbrèè.ke (Waubach), afhandelen: aofhandelen (Wijk), afzeggen: aofzeggen (Wijk), de koop aofzègge (Wolder/Oud-Vroenhoven), de koup aafzégge (Limbricht), ps. omgespeld volgens Frings.  afzeͅgə (Lommel), āfseͅgə (Stokkem), koͅu̯p ōͅfsājə (Borgloon), afzien: iech seen de van aof (Heugem), ps. letterlijk overgenomen (dus niet(s) omgespeld!).  aafzīēn (Mechelen), breken: ps. omgespeld volgens Frings.  də koͅp breͅkə (Peer), door de nek trekken: ps. omgespeld volgens Frings.  dor də neͅk treͅkən (Hamont), effen maken: effe make (Swalmen), intrekken: Opm. de eerste e als bij Fr. woord père.  intrekke (Leuken), nagedaan maken: nagedoa maken (Hoensbroek), niet doorgaan: kōēp gīēt nit daor (Sevenum), ps. deels omgespeld volgens Frings.  de koop [gēͅi̯t nēt dūr (Waterloos), ps. omgespeld volgens Frings. Het -tekentje heb ik letterlijk overgenomen.  də ⁄kuəp get ni dor (Neerpelt), niet geldig maken: d’r koop neet geldig make (Heerlen), niet ontvangen: ps. omgespeld volgens Frings.  nēət ontfaŋə (Rekem), niks geven: ’t geef niks (Sittard), niks maken: ps. omgespeld volgens Frings.  dər kōͅbəneks mākə (Teuven), nivelleren (<fr.): nieveleere (Weert), ongedaan maken: de kaup ongedaon make (Nunhem), de koop ongedaon make (Middelaar), de koup ongedaon make (Heythuysen, ... ), de koup ungedoan make (Susteren), de koup óngedaon make (Roermond), d’r koop ongedoa make (Heerlen), eine koup ongedaon make (Blerick), kōēp ongedaan maake (Sevenum), ongedaon make (Baarlo, ... ), ôngedaon maake (Tegelen), ôngedaon maken (Baarlo, ... ), ps. letterlijk overgenomen.  ongedòò.n maake (Panningen), ps. omgespeld volgens Frings.  ou̯ngədōͅn (Kinrooi), ongeldig (bn.): ps. omgespeld volgens Frings.  ongeͅldix (Tongeren), ongeldig maken: ps. omgespeld volgens IPA.  ungeͅlʔeg māəkə (Rotem), ontbinden: intbuije (Roermond), ontdoen: de koop ontdoen (Grathem), de koup ontdoen (Maastricht), de koup ontdoon (Tungelroy), Algemene opmerking: invuller noteert als spellingssysteem Veldeke, maar met een vraagteken erachter; de lijst is gewoon in het "Nederlands"ingevuld en heb het daarom maar letterlijk overgenomen (dus niet omgespeld!).  ontdoon (Ulestraten), ps. letterlijk overgenomen (dus niet omgespeld!).  de koop ontdōēan (Jabeek), ps. letterlijk overgenomen (dus niet(s) omgespeld!).  de kāūp ōntdōōn (Schimmert), ps. omgespeld volgens Frings.  on don (Maaseik), ondōn (Maaseik), onverkocht (bn.): ps. omgespeld volgens Frings.  oͅnvərkoͅi̯x (Diepenbeek), opzeggen: de koup opzègke (Tegelen), ps. omgespeld volgens Frings.  oͅpzeͅgə (Oud-Waterschei), roffen: ps. omgespeld volgens Frings.  rufə (Zelem), rouwkoop (zn.): ps. omgespeld volgens Frings. Het -tekentje heb ik letterlijk overgenomen.  r⁄oͅu̯kōͅu̯p (Lanklaar), tenietdoen: de koup te neet doon (Beegden, ... ), te neet doon (Tegelen), te niet dôên (Eksel), teneet doon (Weert), ps. invuller heeft hierbij geen fonetische notering gegeven.  te niet doen (Halen), ps. niet omgespeld!  te niet doen (Rummen), ps. omgespeld volgens Frings.  də kōp tənit dūən (Gelieren/Bret), də kōu̯p tə nit du̯on (Wintershoven), də kōͅu̯p tənēt dōn (Bocholt), kōp tə nīt dy (Zichen-Zussen-Bolder), kōͅup te nēt dun (Mechelen-aan-de-Maas), tə nejt duŋ (Borgloon), tə nēt dōn (Lanklaar), tə neͅjt duən (Hasselt), tə nit dun (Velm), tə nīt dūn (Hoeselt), tə nītuən (Hasselt), tənit dun (Wellen), tənit dūən (Diepenbeek), tənitun (Halen), tənīt dyn (Opheers), tənīt tun (Sint-Truiden), tə⁄nīt ⁄ty(3)̄n (Boekt/Heikant), ps. omgespeld volgens IPA.  tə nidu(ə)n (Overpelt), terugtrekken: teruuk getroch (Vlodrop), zich truuk trekke (Hoensbroek), ps. omgespeld volgens Frings.  zex trøͅktrɛkə (Rotem), tot niks doen: tot niks doon (Tungelroy), uit de kan springen: ps. omgespeld volgens Frings.  øt də ka͂n spreŋə (Lommel), van niet zijn: ps. omgespeld volgens Frings.  dēͅ kø͂ͅi̯p wās van ēt (Opglabbeek), van niks maken: de koup van niks make (Heythuysen), ps. omgespeld volgens Frings.  də kōͅu̯p vaneks makə (Ophoven), van niks zijn: de kaup is van niks (Holtum), de koup is van niks (Geulle), van niks (Echt/Gebroek, ... ), ps. deels omgespeld volgens Frings.  de koop is [van neks (Waterloos), ps. omgespeld volgens Frings. Onder de a (van "van") staat nog een rondje; dit heb ik niet meegenomen in de omspelling. Misschien bedoelt invuller een "a met een rondje erboven"(en dus omgespeld: a)?  də kōͅu̯p is van neks (Bocholt), vanaf maken: vanaafmaake (Puth), Algemene opmerking: invuller noteert als spellingssyteem Veldeke, maar het is gewoon in het Nederlands genoteerd en heb het daarom letterlijk overgenomen (dus niets omgespeld!).  zich van d’r koop aafmake (Welten), vanaf zijn: der van aaf-zieë (Oirsbeek), vanniksen: ps. omgespeld volgens Frings.  vaneksēn (Maaseik), verbreken: de kaup verbreke (Grevenbicht/Papenhoven), de koop verbrieeke (Mesch), ps. omgespeld volgens Frings.  vərbrōͅu̯kə (Rummen), vernielen: de koup vernele (Ell), vernietigen: verneetige (Kinrooi), vernietigen (Zolder), Algemene opmerking: invuller noteert als spellingssysteem Veldeke, maar met een vraagteken erachter; de lijst is gewoon in het "Nederlands"ingevuld en heb het daarom maar letterlijk overgenomen (dus niet omgespeld!).  vernetige (Ulestraten), ps. omgespeld volgens Frings.  də kōp vərnitəgən (Lommel), də kup vərnītegə (Kermt), køͅi̯jp vərnētegə (Bree), vərnitegə (Hasselt, ... ), vərnitəgə (Herk-de-Stad, ... ), voor niks verklaren: de koup veur nieks verklaore (Maasniel), zijn woord door zijn nek trekken: ps. omgespeld volgens Frings.  zīn wēͅrt dy(3)̄r zīnə neͅk treͅkə (Opglabbeek) ongedaan, De koop ~ maken [de koop ontdoen?] [N 21 (1963)] III-3-1