e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
zandblok, klomp bakje: bękskǝ (Gruitrode), blok: blǫk (Kerkhoven, ... ), bus: bus (Hopmaal), doos: doos (Berbroek, ... ), dű̄s (Schulen), doosje: doosje (Kuringen), hol: hōl (Tessenderlo), hoorn: hōn (Jeuk), klomp: klo.mp ('S-Herenelderen, ... ), klomp (Martenslinde), klu.mp (Heers, ... ), klump (Borlo, ... ), klō.mp (Herderen, ... ), klōmp (Gennep, ... ), klő.mp (Zutendaal), klǫ.mp (Piringen, ... ), klǫmp (Maasniel, ... ), ko.mp (Molenbeersel), klonk: klo.ŋk (Berbroek, ... ), kloŋk (Linkhout, ... ), klu.ŋk (Boekhout, ... ), kluŋk (Aalst, ... ), klū.ŋk (Kanne, ... ), kl˙oŋk (Stevoort), leemblok: lei̯ǝmblǫk (Lommel), leemhoorn: lēi̯ǝmhǫu̯ǝrǝn (Lommel), leempot: lii̯ǝmpǫt (Paal), oude klomp: āǝ klo.mp (Gors-Opleeuw), oude klonk: āǝ kloŋk (Heppen, ... ), āǝ kluŋk (Melveren), pint: pint (Godschei, ... ), pot: pǫt (Diepenbeek, ... ), potje: potje (Berbroek, ... ), pø̜tǝkǝ (Linkhout, ... ), pętjǝ (Gruitrode), slijpbus: šlī.bø̜š (Susteren), šlīp˱bø̜s (Maasniel), slijppot: slē̜i̯ppø̜t (Hoeselt), smeerpotje: smērpø̜tǝkǝ (Zelem), spaan: spǭn (Herten), zandbak: zantjbák (Neeritter), zandbakje: zant˱bękskǝ (Velden), zandblok: zantjblǫk (Roermond), zant˱blǫk (Lanklaar), zānt˱blǫk (Zichen-Zussen-Bolder), zandhol: zanthōl (Oostham), zānthōl (Kwaadmechelen), zandhoorn: zantjhǭrǝ (Swalmen), zandklomp: zandklomp (Berverlo), zantjklǫmp (Baexem, ... ), zandklonk: za.ntklo.ŋk (Sint-Lambrechts-Herk), zantkluŋk (Halen), zāntkluŋk (Hasselt), zandpot: zandpot (Hoelbeek), zantjpǫt (Horn), zāntpǫt (Rosmeer), zavelbus: zāvǝlbøš (Maasmechelen), zaveldoos: zāvǝlduǝs (Kermt), zavelklomp: zāvǝlklǫmp (Haelen, ... ), zēvǝlklo.mp (Kleine-Brogel), zavelklonk: zā.vǝlklo.ŋk (Beringen, ... ), zāvǝlkluŋk (Donk), zǭ.vǝlklo.ŋk (Alken, ... ), zavelpot: zā.vǝlpǫt (Beringen, ... ), zǭvǝlpǫt (Heppen, ... ), zavelzak: zīǝ.vǝlzak (Tongerlo) Wanneer de maaier het natte zand of de leem die hij nodig had om de strekel "scherp" te maken, niet bij de hand had, bij voorbeeld in de vorm van molshopen of aan een slootkant, dan nam hij dat zelf mee in een hol voorwerp, en wel doorgaans in een (oude) klomp. In dit lemma komen de benamingen van dit voorwerp ter sprake. Het spreekt voor zich dat dit zandblok of deze klomp alleen daar voorkwamen waar men ook de strekel kende. Uit de verscheidenheid van de namen en uit de aantekeningen van de zegslieden is af te leiden dat vele soorten holle voorwerpen voor dit doel konden dienen; vandaar ook de vele dubbele opgaven die in dit lemma zijn verwerkt en de volgende aantekeningen: L 364: "in een emmer"; L 361: "ook wel in een zak gedaan"; Q 1: "het wetslijk werd op de grond gelegd". In L 359, 361, 362, 363, 365, 366, 416, Q 1, 2a, 71, 85 en 171 werd uitdrukkelijk opgegeven dat het slijpzand níét in een klomp werd meegenomen naar het veld. Opmerkenswaard zijn nog de aantekeningen van de zegslieden van P 178: "werd aan de snaad (de steel van de zeis) vastgemaakt" en van L 423: "de slijpbus is een houten pot voor het zavel". Hoewel in feite etymologisch identiek, zijn de vormen klomp en klonk hier en op de kaart uit elkaar gehouden. Zie verder ook voor de inhoud van het zandblok het lemma ''slijpzand, zavel''.' [N 18, 83; JG 1a, 1b] I-3