e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
zolder boven de dorsvloer balken: balǝkǝ (Siebengewald), balker: balǝkǝr (Middelaar, ... ), beierd: bɛi̯ǝ(r)t (Eys, ... ), bolder: biǫldǝr (Gelinden, ... ), bi̯õ̜ldǝr (Sint-Truiden), bi̯ø̄ldǝr (Jeuk), bi̯ø̜ldǝr (Boekhout), bi̯ǫdǝl (Voort), bi̯ǫldǝr (Batsheers, ... ), bi̯ǫlǝr (Haren, ... ), bø̜ldǝr (Aalst, ... ), bø̞ ̞ldǝr (Gorsem, ... ), nerezolder: niǝrǝzǫldǝr (Zepperen), op de ere: ǫp ˲dǝn ērǝn (Heusden), opperden: ǫpǝrdęn (Ophoven), overbeierd: ǫavǝrbɛi̯ǝt (Simpelveld), overden: i̯ø̄vǝr[den] (Vroenhoven), i̯ę.vǝr[den] (Rosmeer, ... ), o ̝ǝvǝr[den] (Nieuwenhagen), y ̞vǝr[den] (Waubach), ȳ(ǝ).vǝr[den] (Rekem, ... ), ȳǝ.vǝr[den] (Aldeneik, ... ), ȳǝvǝr[den], yǝvǝr[den] (Eijsden, ... ), ø ̝vǝr[den] (Bocholtz, ... ), ø̄ ̝ɛvǝr[den] (Stevensweert, ... ), ø̜̄.vǝr[den] (Eisden, ... ), ø̜̄i̯vǝr[den] (Noorbeek), ø̜̄vǝr[den] (Baexem, ... ), ø̜ǝvǝr[den] (Eygelshoven, ... ), ē.vǝr[den] (Peer), ī(ǝ).vǝr[den] (Bree, ... ), īǝ.vǝr[den] (As, ... ), ō.vǝr[den] (Achel, ... ), ōvǝr[den] (Helden, ... ), ūǝvǝr[den] (Boshoven, ... ), ˙ȳǝvǝr[den] (s-Gravenvoeren), ˙ø ̝vǝr[den] (Sint-Martens-Voeren, ... ), overschelf(t): ø̄.vǝr[schelf(t)] (Diepenbeek, ... ), ē.vǝr[schelf(t)] (Peer), ī(ǝ).vǝr[schelf(t)] (Bree), īǝ.vǝr[schelf(t)] (Ellikom, ... ), ō.vǝr[schelf(t)] (Achel), ōvǝr[schelf(t)] (Nederweert), oversprong: i̯ø ̝vǝrspro.ŋk (Herderen), i̯ø.vǝrspro.ŋk ('S-Herenelderen, ... ), i̯ø.vǝrsprǫ.ŋk (Tongeren), i̯ø̄ ̞vǝrspro.ŋk (Riksingen, ... ), i̯ø̄ ̞vǝrsprǫ.ŋk (Riksingen, ... ), i̯ø̜̄vǝrspro.ŋk (Mal), i̯ø̜vǝrspro.ŋk (Ketsingen, ... ), i̯ø̜vǝrsprø.ŋk (Val-Meer), i̯ę.vǝrspro.ŋk (Eigenbilzen, ... ), jyøvǝrspro.ŋk (Zichen-Zussen-Bolder), jyø̜.vǝrspro.ŋk (Riemst, ... ), oversprong (Kleine-Spouwen), uǝvǝrspro.ŋk (Beverst), yø.vǝrspro.ŋk (Berg, ... ), yø̜.vǝrspro.ŋk (Koninksem, ... ), yø̜.vǝrsprǫ.ŋk, iø̜.vǝrsprǫ.ŋk (Hoeselt), yǝ.vǝrsprǫ.ŋk (Henis), ø̄ ̞vǝrspuŋk, øi̯vǝrspruŋk (Halen), ø̄.vǝrspro.ŋk (Diets-Heur, ... ), ø̄.vǝršprø.ŋk (Q020p  [Sittard]  ), ø̄vǝrspru.ŋk (Q071p  [Diepenbeek]  ), ø̄vǝrsprǫ.ŋk (Romershoven, ... ), ø̜̄vǝrsprǫ.ŋk (Tongeren), ø̜i̯vǝrsproŋk (Loksbergen), ē(i̯)vǝrspru ̞.ŋk (Beverst), ē̜ ̞vǝrsprōŋ (Rosmeer), īǝ.vǝrspro.ŋk (Beverst, ... ), īɛ.vǝrspro.ŋk (Bilzen, ... ), overste deel: ø̄vǝrštǝ dɛl (Meerssen), oversteek: ø̄vǝrstēk (K318p  [Berverlo]  ), ōvǝrstēk (Kwaadmechelen), polder: pø̜̄ldǝr (Walsbets), pø̜lǝr (Sint-Truiden), pø̞ ̞ldǝr (Kwaadmechelen), rijchel: rē̜ ̞xǝl (Beringen), schelf(t): [schelf(t)] (Achel  [(*)]  , ... ), sxɛlǝf, sxø̜lǝf (Velm  [(*)]  ), šęlǝf (Kessenich  [(*)]  ), schelf(t) van de schuurnere: sxęlǝf ˲vǝn ǝ sxynē̜ ̞rǝ(n) (Kerkhoven), sinkel: se ̝ŋkǝl (Meldert), se.ŋkǝl (Berbroek, ... ), se.ŋǝl (Zonhoven), seŋkǝl (Alken, ... ), seŋǝl (Alken, ... ), seŋʔǝl (Oostham, ... ), si ̞ŋkǝl (Wellen), si.ŋkǝl (Diepenbeek, ... ), siŋkǝl (Hasselt), sø ̝ŋkǝl (Herk-de-Stad), søŋkǝl (Berverlo, ... ), tas: tas (Hasselt  [(in kleine schuur)]  ), tas boven de schuurnere: tas˱ bōvǝ dǝ sxȳnē̜ ̞rǝ (Leopoldsburg), zaadbalker: zǭt˱balǝkǝr (Gennep, ... ) De zolderruimte boven de dorsvloer, bestemd voor het bergen van graan als er in de tasruimte naast de dorsvloer geen plaats meer was, ook voor stro en hooi (echter niet algemeen). Zie voor het type overschelf(t) Goossens 1959, m.n. 56, 57 en 59. Zie voor de fonetische documentatie van het woorddeel (den) het lemma "dorsvloer" (3.2.1) en voor (schelf(t)) het lemma "koestalzolder" (3.4.1). Zie ook afbeelding 14.b bij het lemma "dorsvloer" (3.2.1). [N 5A, 68a; N 5, 84; JG 1a, 1b, 2a en 2c; A 16, 5b; L 47, 8b; L 48, 11; Lu 2, 11; S 50; monogr.; add. uit: N 4A, 12g en 13d; A 7, 32] I-6