e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=L289p plaats=Boshoven

Overzicht

Gevonden: 217
BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
strijkijzer strijkijzer: strī.k˂ī.zər (Boshoven) strijkijzer III-2-1
tafel tafel: tōͅfəl (Boshoven) tafel III-2-1
tafelkleed tafellaken: tōͅfəllākə (Boshoven) tafelkleed III-2-1
tamme kanarie kanarie: kenaarie (Boshoven), kanarievogel: knārivōəgəl (Boshoven) kanarievogel || kater III-2-1
theezeefje zijertje: zei̯ərkə (Boshoven, ... ) zeefje III-2-1
thuis aan huis: ān hū.s (Boshoven), thuis: tū.s (Boshoven) thuis III-2-1
toilet boutkeet: boͅu̯tkīt (Boshoven), huisje: hy(3)̄skə (Boshoven), ty(3)̄skə (Boshoven), schijthuis: sxī.thū.s (Boshoven) toilet, w.c. || w.c., toilet III-2-1
traproede roede voor de traploper: rū.i̯ vøͅr də trapløͅi̯pər (Boshoven) traploperroede III-2-1
trosanjer geroffel: snóffel (Boshoven) trosanjer III-2-1
tuin hof: hō.f (Boshoven), huəf (Boshoven) tuin III-2-1