e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
een brok steenkool (een) brok kool: (een) brok kool (Genk  [(Winterslag / Waterschei)]   [Emma, Maurits]), brok koal (Buchten  [(Maurits)]  , ... [Maurits]  [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), brok kǭl (Klimmen  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]   [Emma]), brǫk kōl (Meijel  [(Emma / Maurits)]   [Maurits]), enǝ brǫk koǝl (Kerkrade  [(Wilhelmina)]   [Maurits]), ǝnǝ brǫk kǫǝl (Heerlen  [(Emma)]   [Wilhelmina]), blok: blok (Lanklaar  [(Eisden)]   [Zwartberg]), dikke brok: dekǝ brǫk (Klimmen  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]   [Eisden]), een brok kolen: ęjnǝ brǫk kǭlǝ (Nieuwstadt  [(Maurits)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau II, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), een knab kool: enǝ knap koǝl (Bleijerheide  [(Domaniale)]   [Willem-Sophia]), ɛŋǝ knap kǭl (Spekholzerheide  [(Willem-Sophia)]   [Domaniale]), een stuk kool: ē štøk koǝl (Bleijerheide  [(Domaniale)]  , ... [Emma]  [Domaniale]), ǝ štø.k k˙ǫal (Eys  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]   [Laura, Julia]), ǝ štø̜k kǫǝl (Heerlen  [(Emma)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), klot: klot (Eisden  [(Eisden)]  , ... [Eisden]  [Eisden]), klǫt (Hamont  [(Eisden)]   [Zwartberg, Waterschei]), klot kool: klǫt kǭl (As  [(Zwartberg / Waterschei)]   [Laura, Julia]), knode: knǭǝ (Nieuwenhagen  [(Oranje-Nassau II / Emma / Hendrik)]   [Laura, Julia]), knode kool: knoa koal (Brunssum  [(Emma / Hendrik / Wilhelmina)]   [Oranje-Nassau II, Emma, Hendrik]), knoǝ koǝl (Bleijerheide  [(Domaniale)]  , ... [Emma, Hendrik, Wilhelmina]  [Domaniale]  [Julia]), koolbrok: koalbrok (Heerlen  [(Oranje-Nassau I-IV)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), stukkool: støkkoǝl (Waubach  [(Laura / Julia)]   [Domaniale]) Een dikke brok steenkool. [N 95, 464; monogr.] II-5