e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
handlangeren aanvoeren: āvø̄rǝ (Kerkrade), bijbrengen: bęjbręŋǝ (Bilzen), brikken bezorgen: brekǝ bǝzørǝgǝ (Limmel), brikken sjouwen: brekǝ šǫwǝ (Limmel), dienen: denǝ (Sint-Truiden), dinǝ (Bevingen, ... ), dēnǝ (Kaulille), dīnǝ (Diepenbeek, ... ), dɛjnǝ (Lummen), handlangen: hantlɛŋǝ (Klimmen), handlangeren: hanklaŋǝrǝ (Panningen), hantjlaŋǝrǝ (Munstergeleen, ... ), hantlaŋǝrǝ (Kerkrade, ... ), hantlę ̞ŋǝrǝ (Ulestraten), hantlęŋǝrǝ (Blerick, ... ), hantlɛŋǝrǝ (Beek, ... ), haŋklaŋǝrǝ (Belfeld, ... ), haŋklɛŋǝrǝ (Heerlen, ... ), hulpmetselen: hølǝpmɛtsǝlǝ (Jabeek), maneuver spelen: mǝnø̄vǝr spēlǝ (Mal), maneuveren: manø̄vǝrǝ (Rekem), metselaren verzorgen: mɛtsǝlē̜rǝ vǝrzø̜rǝgǝ (Mesch), metserdienen: mɛtsǝrdinǝ (Meeuwen, ... ), mɛtsǝrdinǝ(n) (Berverlo), mɛtsǝrdinǝn (Lommel), mɛtsǝrdēnǝ (Opglabbeek), mɛtsǝrdīnǝ (Tessenderlo), mortel gereedmaken: mǫrtǝl gǝriǝtmǭkǝ (Sint-Truiden), mortel maken: mortǝl mākǝn (Meeuwen), oberen: ōbǝrǝ (Echt), ūbǝrǝ (Herten), ǭbǝrǝ (Montfort), opperen: (h)ōpǝrǝn (Uikhoven), opǝrǝ (Meijel), upǝrǝ (Blitterswijck, ... ), wāpǝrǝ (Valkenburg  [(handlangen bij metselwerk)]  ), wǫpǝrǝ (Rothem), ypǝrǝ (Gennep, ... ), yǝpǝrǝ (Venlo), ø̜pǝrǝ (Gennep, ... ), ōkǝrǝ (Helden, ... ), ōpǝrǝ (Boorsem, ... ), ǫapǝrǝ (Schimmert), ǫpǝrǝ (Bleijerheide, ... ), ǫǝpǝrǝ (Klimmen), sjouwen: šǫwǝ (Heythuysen, ... ), specie bezorgen: spēsi bǝzørǝgǝ (Limmel), specie maken: špēsi mākǝ (Heythuysen), spijs maken: spīs mākǝ (Blerick), spīǝs mākǝ (Maasbree), špīs mākǝ (Sittard, ... ), stenen aandragen: štęjn āndrāgǝ (Sittard), stenen dragen: stejn drāgǝ (Blerick  [(met een plankje op de schouder: met˱ ęj plɛŋkskǝ ǫp ǝ šǫwǝr)]  ), štęjn drāgǝ (Susteren) De metselaar helpen bij zijn werkzaamheden door onder meer metselstenen aan te dragen en mortel klaar te maken. [N 30, 2b; N 30, 2c; monogr.] II-9