e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=Q121e plaats=Kaalheide/Onderspekholz

Overzicht

Gevonden: 1168
BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
de was mangelen de was wringen: də wɛ̄š vreŋə (Kaalheide/Onderspekholz), mangelen: maŋələ (Kaalheide/Onderspekholz) de was wringen || mangelen III-2-1
de was spoelen uitslodderen: ūsšloͅdərə (Kaalheide/Onderspekholz) de was uitspoelen III-2-1
deeg beslag: besjlaag’ (Kaalheide/Onderspekholz) beslag van deeg III-2-3
dekbed plumeau: plymo (Kaalheide/Onderspekholz), vlokkenbed: vloͅkəbɛt (Kaalheide/Onderspekholz), vlokkenbuil: vloͅkəbyl (Kaalheide/Onderspekholz) dekbed met kapokvulling || veren dekbed III-2-1
deken deken: mv d\'k\\/d\'k\\ns/d\'k\\ts  dɛkə (Kaalheide/Onderspekholz) deken III-2-1
deksel dekkel: dɛksəl (Kaalheide/Onderspekholz), dɛkəl (Kaalheide/Onderspekholz) deksel III-2-1
dennenappel weermannetje: waarvan de schubben bij droog weer open gaan  weer’mensje (Kaalheide/Onderspekholz) sparappel III-4-3
desemen desemen: de’seme (Kaalheide/Onderspekholz) zuurdeeg in iets doen III-2-3
deugniet aas: verkl. öas-je  oas (Kaalheide/Onderspekholz), Zoeë aas van inne jong Verklw. öas-je  aas (Kaalheide/Onderspekholz), batraaf: bat’raaf (Kaalheide/Onderspekholz), domgraaf: doeëmjroaf (Kaalheide/Onderspekholz), gauner (du.): jau’ner (Kaalheide/Onderspekholz), strop: Verklw. sjtröpje  sjtrop (Kaalheide/Onderspekholz) bengel, deugniet || deugniet || kreng, deugniet || rakker, vlegel || schurk III-1-4
deurklopper klopper: kløͅpər (Kaalheide/Onderspekholz) deurklopper III-2-1