Mijnen

Gevonden: 19

MijnLocatieToelichting
Oranje-Nassau II Schaesberg In 1893 werd aan de ,,N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse Steenkolenmijnen, genaamd Oranje Nassau Mijnen" concessie verleend. Concessiehouder was H.C.L.H. Sarolea, die reeds in 1889 vergunning had gekregen voor de aanleg van een spoorlijn van Sittard over Heerlen naar Herzogenrath. De spoorlijn bracht Sarolea in kontakt met de gebroeders Carl en Friedrich Honigmann (MBK I pag. 41). Deze gebroeders waren betrokken bij de concessieaanvraag van 1893, terwijl ze nog zelf de concessie "Carl" aankochten (de latere O.N.II). De O.N.I ving in 1899 aan met een regelmatige produktie, de O.N.II in 1906. In 1917 kwam de O.N.III in exploitatie en van de O.N.IV kwam de schacht in 1923 gereed. Het hoofdkantoor en de O.N.I lagen in Heerlen, de O.N.II was gevestigd te Schaesberg, de O.N.III en O.N.IV lagen respectievelijk in de Heerlense wijken Heerlerheide en Heksenberg.
Oranje-Nassau III Heerlen In 1893 werd aan de ,,N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse Steenkolenmijnen, genaamd Oranje Nassau Mijnen" concessie verleend. Concessiehouder was H.C.L.H. Sarolea, die reeds in 1889 vergunning had gekregen voor de aanleg van een spoorlijn van Sittard over Heerlen naar Herzogenrath. De spoorlijn bracht Sarolea in kontakt met de gebroeders Carl en Friedrich Honigmann (MBK I pag. 41). Deze gebroeders waren betrokken bij de concessieaanvraag van 1893, terwijl ze nog zelf de concessie "Carl" aankochten (de latere O.N.II). De O.N.I ving in 1899 aan met een regelmatige produktie, de O.N.II in 1906. In 1917 kwam de O.N.III in exploitatie en van de O.N.IV kwam de schacht in 1923 gereed. Het hoofdkantoor en de O.N.I lagen in Heerlen, de O.N.II was gevestigd te Schaesberg, de O.N.III en O.N.IV lagen respectievelijk in de Heerlense wijken Heerlerheide en Heksenberg.
Oranje-Nassau IV Heerlen In 1893 werd aan de ,,N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse Steenkolenmijnen, genaamd Oranje Nassau Mijnen" concessie verleend. Concessiehouder was H.C.L.H. Sarolea, die reeds in 1889 vergunning had gekregen voor de aanleg van een spoorlijn van Sittard over Heerlen naar Herzogenrath. De spoorlijn bracht Sarolea in kontakt met de gebroeders Carl en Friedrich Honigmann (MBK I pag. 41). Deze gebroeders waren betrokken bij de concessieaanvraag van 1893, terwijl ze nog zelf de concessie "Carl" aankochten (de latere O.N.II). De O.N.I ving in 1899 aan met een regelmatige produktie, de O.N.II in 1906. In 1917 kwam de O.N.III in exploitatie en van de O.N.IV kwam de schacht in 1923 gereed. Het hoofdkantoor en de O.N.I lagen in Heerlen, de O.N.II was gevestigd te Schaesberg, de O.N.III en O.N.IV lagen respectievelijk in de Heerlense wijken Heerlerheide en Heksenberg.
Waterschei Genk De mijnzetel Waterschei van de S.A. Charbonnages André Dumont/Charbonnages André Dumont N. V. die op het gebied van de gemeente Genk gelegen was, begon in 1924.
Wilhelmina Terwinselen De Staatsmijnen in Nederlands Limburg werden geëxploiteerd krachtens de wet op de Staatsexploitatie die in 1901 bekrachtigd werd. De Staat werd concessionaris en kreeg de mijn in eigendom (Kreukels pag. 20). In 1903 werd begonnen met de schacht aanleg voor de mijn Wilhelmina te Terwinselen, de eerste Staatsmijn, vandaar dat de mijn in het dialect vaak als ,,de Staat" werd aangeduid. In 1906 kwam deze mijn in produktie.
Willem-Sophia Spekholzerheide Andere particuliere mijnen waren de Willem-Sophia, de Laura en Julia en de Oranje-Nassaumijnen. De concessies Willem en Sophia kwamen in 1881 na de faillietverklaring van de ,,Bergswerkvereeniging voor Nederland" in handen van de Belgische ,,Société Anonyme des Charbonnages Néerlandais, Willem et Sophia" (MBKI pag. 38). De produktie van de mijnzetel Willem-Sophia in Spekholzerheide begon in 1902.
Winterslag Genk De concessie Winterslag-Genck-Sutendael werd geëxploiteerd door de "S.A. des Charbonnages de Ressaix", vanaf 1929 door de ,,S.A. des Charbonnages de Winterslag/N.V. der Kolenmijnen van Winterslag". De mijnzetel Winterslag lag op het gebied van de gemeente Genk.
Zolder Zolder De bedrijfszetel Helchteren-Zolder, eigendom van de ,,S. A. des Charbonnages de Helchteren et Zolder" en gelegen op het grondgebied van de gemeente Zolder, produceerde de eerste kolen in 1930.
Zwartberg Genk De concessie ,,Les Liègois", geëxploiteerd door N. V. John Cockerill - Afdeling Zwartberg", werd door de bedrijfszetel Zwartberg, gelegen op het gebied van de gemeente Genk, ontgonnen. In 1926 kon de mijn Zwartberg met de produktie beginnen.