Elektronisch Woordenboek van de Limburgse Dialecten (e-WLD)

Het e-WLD bevat de inhoud van de drie delen van het Woordenboek van de Limburgse dialecten die in druk in 39 afleveringen zijn verschenen tussen 1983 en 2008 (zie tabblad Overzichten). In het e-WLD kunnen geïnteresseerden de Limburgse trefwoorden opzoeken voor bepaalde begrippen, zoals ‘appelstroop’ of ‘persstro’. Daarbij worden ook de verschillende fonetische varianten, de zogenoemde dialectopgaven, van de trefwoorden getoond.

Het is ook mogelijk alle trefwoorden van één bepaalde Limburgse plaats op te zoeken, hetzij door te zoeken op de plaatsnaam, hetzij door te zoeken op de Kloekecode van de bewuste plaatsnaam. De Kloekecodes zijn unieke nummeringen die de dialectoloog G.G. Kloeke in 1926 heeft toegekend aan de plaatsen en gehuchten in Nederland, Vlaanderen, Frans-Vlaanderen en het noordwesten van Duitsland. Ze bestaan uit een hoofdletter gevolgd door drie cijfers met soms een kleine letter daaraan toegevoegd. Omdat de oorspronkelijke nummering in de loop van de tijd is uitgebreid, bestaan er een naast de oude Kloekecodes ook nieuwe Kloekecodes; in de zoekapplicatie worden beide versies getoond.

Het e-WLD bevat 17.539 begrippen, 137.231 trefwoorden en 1.759.090 dialectopgaven, verzameld in ruim 1000 Limburgse plaatsen ofwel dialecten (iedere plaats vertegenwoordigt een eigen dialect). Uniek voor het Limburgs is de mijnbouw, waaraan aflevering II.5 is gewijd. In de negentien mijnen (12 in Nederlands Limburg en 7 in Belgisch Limburg) werd een bijzondere vorm van het dialect gesproken, en daarmee vormen die mijnen een uitbreiding van het Limburgse plaatsennetwerk. Het is mogelijk te zoeken op de gegevens van deze mijnen; dat levert dan alleen gegevens op afkomstig uit aflevering II.5.

De website met e-WLD is op 17 december 2016 feestelijk gelanceerd tijdens een dialectencongres in Venlo.