e-WLD afleveringen 
Alle delen op een rij

 

Woordenboek van de Limburgse dialecten, Deel 1. Agrarische terminologie

WLD I. 1: dr. A. Weijnen, dr. J. Goossens, drs. P. Goossens, WLD I, Inleiding en Aflevering 1. Bemesten en ploegen, Assen 1983. (pdf)

WLD I. 2: dr. A. Weijnen, dr. J. Goossens, drs. P. Goossens, WLD I, Aflevering 2. Eggen en slepen, Assen 1984. (pdf)

WLD I. 3: drs. J. Kruijsen, dr. J. Goossens, WLD I, Aflevering 3. Weidebouw, Assen/Maastricht 1991. (pdf)

WLD I. 4: drs. J. Kruijsen, dr. J. Goossens, WLD I, Aflevering 4. Verbouw van graangewassen, Assen/Maastricht 1992. (pdf)

WLD I. 5: drs. J. Kruijsen, dr. J. Goossens, dr. H. Brok, WLD I, Aflevering 5. Verbouw van knol- en andere gewassen, Assen 1994. (pdf)

WLD I. 6: dr. J. Kruijsen, drs. J. Kokkelmans, WLD I, Aflevering 6. Boerderij, bedrijfsgebouwen, Assen 1995. (pdf)

WLD I. 7: dr. J . Kruijsen, WLD I, Aflevering 7. Boerderij, erf en moestuin, Assen 2008. (pdf)

WLD I. 8: dr. H. Crompvoets, m.m.v. drs. J. van Schijndel, WLD I, Aflevering 8. Landerijen, Assen 2004. (pdf)

WLD I. 9: dr. J. Molemans, dr. J. Goossens, WLD I, Aflevering 9. Het paard, Assen 1994. (pdf)

WLD I. 10: dr. J. Molemans, lic. J. Verbeek, dr. J. Goossens, WLD I, Aflevering 10. Paardentuig, Assen 1996. (pdf)

WLD I. 11: dr. H. Crompvoets, m.m.v. drs. J. van Schijndel, WLD I, Aflevering 11. Rundvee, melk en boter, veeteelt algemeen, Assen 2001. (pdf)

WLD I. 12: dr. H. Crompvoets, dr. J. Goossens, WLD I, Aflevering 12. Kleinvee en pluimvee, Assen 1998. (pdf)

WLD I. 13: lic. M. Ooms, dr. J. Goossens, WLD I, Aflevering 13. Landbouwvoertuigen, Assen 1999. (pdf)

Woordenboek van de Limburgse dialecten, Deel 2. Niet-agrarische vakterminologieën

WLD II. 1: dr. H. Crompvoets, m.m.v. J. van Schijndel, WLD II, Aflevering 1. Huisslachter en bakker, Assen/Maastricht 1986. (pdf)

WLD II. 2: drs. H. van de Wijngaard, dr. H. Crompvoets, WLD II, Aflevering 2. Bierbrouwer en stroopstoker, Assen/Maastricht 1988. (pdf)

WLD II. 3: drs. H. van de Wijngaard, dr. H. Crompvoets, WLD II, Aflevering 3. Molenaar, Assen/Maastricht 1998. (pdf)

WLD II. 4: dr. H. Crompvoets, drs. H. van de Wijngaard, WLD II, Aflevering 4. Turfsteker en ertsontginner, Assen/Maastricht 1987. (pdf)

WLD II. 5: dr. H. Crompvoets, drs. H. van de Wijngaard, m.m.v. drs. J. Busch, WLD II, Aflevering 5. Mijnwerker, Assen/Maastricht 1989. (pdf)

WLD II. 6: dr. H. Crompvoets, drs. H. van de Wijngaard, WLD II, Aflevering 6. Imker, stro- of buntgrasvlechter, Assen/Maastricht 1991. (pdf)

WLD II. 7: dr. H. Crompvoets, drs. H. van de Wijngaard, WLD II, Aflevering 7. Kleermaker, naaister, handspinner, handwever, touwslager, mutsenmaakster, Assen 1993. (pdf)

WLD II. 8: drs. H. van de Wijngaard, dr. H. Crompvoets, WLD II, Aflevering 8. Pottenbakker, steenbakker, pannenbakker, gresbuizenindustrie, Assen 1994. (pdf)

WLD II. 9: drs. H. van de Wijngaard, WLD II, Aflevering 9. Metselaar, timmerman, dakdekker, loodgieter, stucadoor, huisschilder, Assen 1995. (pdf)

WLD II. 10: dr. H. Crompvoets, WLD II, Aflevering 10. Schoenmaker, zadelmaker/gareelmaker, Assen 1994. (pdf)

WLD II. 11: drs. H. van de Wijngaard, WLD II, Aflevering 11. Smid, loodgieter, koperslager, Assen 1998. (pdf)

WLD II. 12: drs. H. van de Wijngaard, WLD II, Aflevering 12. Houtzager, timmerman, meubelmaker, rad- en wagenmaker, kuiper, klompenmaker, mandenmaker, Assen 2001. (pdf)

Woordenboek van de Limburgse dialecten, Deel 3. Algemene Woordenschat

WLD III, 1.1: lic. R. Keulen, WLD III, Sectie 1, De mens als individu, Aflevering 1. Het menselijk lichaam, Utrecht 2004. (pdf)

WLD III, 1.2: lic. R. Keulen, WLD III, Sectie 1, De mens als individu, Aflevering 2. Beweging en gezondheid, Utrecht 2004. (pdf)

WLD III, 1.3: lic. R. Keulen, WLD III, Sectie 1, De mens als individu, Aflevering 3. Kleding en lichamelijke verzorging, Utrecht 2005. (pdf)

WLD III, 1.4: M. Lubbers en drs. H. Van de Wijngaard, WLD III, Sectie 1, De mens als individu, Aflevering 4. Karakter en gevoelens, Amsterdam 2008. (pdf)

WLD III, 2.1: drs. H. van de Wijngaard, WLD III, Sectie 2, Het huiselijk leven, Aflevering 1. De woning, Assen 2003. (pdf)

WLD III, 2.2: drs. H. van de Wijngaard en M. Lubbers, WLD III, Sectie 2, Het huiselijk leven, Aflevering 2. Familie en seksualiteit, Utrecht 2005. (pdf)

WLD III, 2.3: drs. H. van de Wijngaard, WLD III, Sectie 2, Het huiselijk leven, Aflevering 3. Eten en drinken, Utrecht 2004. (pdf)

WLD III, 3.1: lic. R. Keulen, WLD III, Sectie 3, Het gemeenschapsleven, Aflevering 1. Maatschappelijk gedrag, school en onderwijs, Utrecht 2006. (pdf)

WLD III, 3.2: lic. R. Keulen, WLD III, Sectie 3, Het gemeenschapsleven, Aflevering 2. Feest en vermaak, Amsterdam 2008. (pdf)

WLD III, 3.3: lic. R. Keulen, WLD III, Sectie 3, Het gemeenschapsleven, Aflevering 3. Kerk en geloof, Amsterdam 2008. (pdf)

WLD III, 4.1: dr. J . Kruijsen, WLD III, Inleiding en Sectie 4, De wereld tegenover de mens, Fauna, Aflevering 1. vogels, Assen 2001. (pdf)

WLD III, 4.2: dr. J . Kruijsen, WLD III, Sectie 4, De wereld tegenover de mens, Fauna, Aflevering 2. Overige dieren, Assen 2001. (pdf)

WLD III, 4.3: dr. J. Kruijsen, m.m.v. dr. H. Brok, WLD III, Sectie 4, De wereld tegenover de mens, Fauna, Aflevering 3. Flora, Assen 2002. (pdf)

WLD III, 4.4: dr. J . Kruijsen, WLD III, Sectie 4, De wereld tegenover de mens, Fauna, Aflevering 4. De stoffelijke en abstracte wereld, Utrecht 2004. (pdf)