e-WLD begrippen 

 
 
Filteren... dialect=L289p plaats=Boshoven

Overzicht

Gevonden: 217

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
aanhitsen aankissen: aanzetten van bv een hond  aankisse (Boshoven, ... ) ophitsen ve hond III-2-1
aanrecht aanrecht: ānreͅk (Boshoven) aanrecht III-2-1
afdak afdak: āf˂dāk (Boshoven) afdak III-2-1
afrikaantje stinkerd: stînkert (Boshoven) Afrikaantje (tagetes patula). De bladeren zijn samengesteld en tevens ovaal. De bloemkorfjes staan op zeer verdikte stelen. Het zijn lage plantjes, welke vaak gebruikt worden voor randen en mozaïek-perken. De bloemen zijn donkergeel, meest met bruin gekle III-2-1
afwas afwas: āfwas (Boshoven) het gezamenlijke vaatwerk, dat op een bepaald moment afgewassen moet worden [DC 15 (1947)] III-2-1
afwasborstel siemesop: sī.məsoͅp (Boshoven), sopsieme: soͅpsī.mə (Boshoven) afwasborstel III-2-1
afwassen wassen: wasə (Boshoven) vaatwerk (borden, lepels, messen, pannen, enz.) met behulp van warm water of zeepsop schoonmaken [DC 15 (1947)] III-2-1
afwasteil, afwasbak afwasbak: aafwasbak (Boshoven) afwasbak [N 07 (1961)] III-2-1
afwaswater schotelwater: sxōtəlwātər (Boshoven) Het water, vermengd met zeep of soda, waarin het vaatwerk afgewassen moet worden [DC 15 (1947)] III-2-1
armleuning leuning: lø&#x0304.neŋ (Boshoven) leuning III-2-1