e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
binnenshuismutsje voor bejaarde mannen astrakan mutsje: Astrakanmutske.  astrakanmøtskə (Leopoldsburg), bonnet grec (fr.): bŏneͅgreͅk (Sint-Truiden), Bonneyrek.  boͅnəyreͅk (Beringen), bonnet grecje (<fr.): bonəgreͅkskə (Halen), bonnetje (<fr.): bonnetje (Weert), huisklak: hūsklak (Lanklaar), kalot (<fr.): kallòt, këlot (Tongeren), kalot (Neeritter, ... ), kaloͅt (Hasselt), këlot (Tongeren), kəloͅt (Kermt), Zie ook afb. p. 171; vgl. bonnegrèkske.  kalot (Maastricht), kalotje (<fr.): kalotje (Blerick, ... ), kalotšə (Maaseik), kaloͅtjə (Borgloon, ... ), kaloͅtšə (Brustem, ... ), kaloͅtəkə (Beverlo, ... ), kalutsje (Mheer), kalötje (Hoensbroek), kalötsje (Oost-Maarland), kaløj`ə (Kwaadmechelen), kaløͅtšə (Tessenderlo), kelotje (Bree, ... ), kelotje [kəloͅtšə} (Neerharen), kelotsje (Ulestraten), kelötje (Oirlo, ... ), kelötsche (Valkenburg), kelötsje (Maastricht), klotje (Roermond), klòtje (Meijel), klùtske (Schimmert), kəlotskə (Opglabbeek), kəlotšə (Millen), kəloͅ.tšə (Tongeren), kəloͅjtšə (Diepenbeek), kəloͅt`ə (Bocholt, ... ), kəloͅtšə (Achel, ... ), kəlŭtskə (Opheers), klakje: kleͅkskə (Grote-Spouwen), klɛkskə (Wintershoven), kleppats: kleppatš (Mechelen-aan-de-Maas), kostersmuts: koͅstərsmøts (Hasselt), lunet (<fr.): [sic] Van Dale: lunet (&lt;Fr.), 1. deel van een bouwwerk dat rond of halfrond van vorm is...  ləneͅt (Lummen), muts: møts (Ophoven), mutsje: metskə (Rotem), moetske (Mal), mötsjke (Sittard), peetjespotsje: pekəspoͅtskə (Zelem), pots: poͅts (Halen), puts (Bree), potsje: poͅtskə (Eigenbilzen), ronde muts: roͅn møtš (Teuven), vetkommetje: veͅtkøͅməkə (Beringen) 2) kalot, het kruinmutsje voor priesters || kalot (rond klein mutsje voor mannen) || kalot(je) || kalot: rond mutsje || kalotje (van sommige geestelijken en Joden) || kruinmutsje, door sommige geestelijken en Joden gedragen || mutsje met opstaande wand en platte bovenkant, binnenshuis gedragen door bejaarde mannen {afb} [bonnegrekske, kalotje] [N 25 (1964)] III-1-3