e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
dooier (het) dool: dau̯l (Montzen), dol (Eupen), doǝl (Eupen), duǝ.l (Kerniel, ... ), døǝl (Eupen), dø̄ǝl (Wijlre), dōl (Montzen, ... ), dū.ol (Kortessem), dūǝl (Wellen), dǭl (Aubel, ... ), dǭǝl (Gulpen, ... ), tuǝ.l (Vliermaalroot), (het) geel: gil (Vechmaal), gēl (Maastricht), gē̜.l (Millen, ... ), gē̜l (Meerlo, ... ), gęl (s-Herenelderen), jē̜l (Lontzen), txiē̜l (Neerrepen), txiǝ.l (Kerniel, ... ), txiɛ.l (Bommershoven, ... ), txē̜.l (Berg, ... ), txē̜ǝ.l (Piringen), xiel (Rukkelingen-Loon, ... ), xiē.l (Gutschoven), xē.l (Bergen), xēǝ.l (Hopmaal), xēǝl (Brustem, ... ), xē̜.l (Vlodrop), xē̜l (Blitterswijck, ... ), xē̜ǝl (Berg, ... ), xęl (Merselo), xęǝl (Wanssum), xīi̯l (Bommershoven), dooiem: dōi̯ǝm (Boorsem, ... ), dooier: di̯ø̄.i̯ǝr (Moelingen), doi̯.ǝr (Berg, ... ), doi̯ǝr (Beverst, ... ), dooier (As, ... ), doǝi̯ǝr (Urmond), dui̯.ǝr (Hees, ... ), dui̯ǝr (Berverlo, ... ), duǝ.i̯ǝr (Mopertingen), duǝi̯ǝr (Bree, ... ), du̯o.i̯ǝr (Vroenhoven), du̯oi̯ǝr (Eigenbilzen, ... ), du̯u.i̯ǝr (Vlijtingen), du̯ø.i̯ǝr (Vlijtingen), du̯øi̯ǝr (Riemst, ... ), du̯ē.i̯ǝr (Veldwezelt), du̯ōi̯ør (Zichen-Zussen-Bolder), du̯ǫi̯ǝr (Val-Meer), dyi̯ǝr (Opglabbeek), dȳi̯ǝr (Eijsden), dȳǝi̯ǝr (Tegelen), døi̯ǝr (Mheer), dø̄i̯ǝr (Hasselt), dø̜̄i̯ǝr (s-Gravenvoeren), dø̜̄u̯i̯ǝr (Margraten), dęi̯ǝr (Neerlanden), dōi̯.ǝr (Eisden, ... ), dōi̯ǝr (Amby, ... ), dōjār (Kanne), dōęi̯ǝr (Val-Meer), dōǝ.i̯ǝr (Leut, ... ), dōǝi̯ǝr (Gellik, ... ), dū.i̯ǝr (Beesel, ... ), dūai̯ǝr (Elen), dūi̯ǝr (Bree, ... ), dūǝ.i̯ǝr (Dilsen, ... ), dūǝi̯ǝr (Lozen, ... ), dǫi̯ǝr (Berg, ... ), dǭi̯ǝr (Beverst, ... ), door: doi̯r (Grote-Spouwen), dor (Geleen), dou̯ǝr (Kortessem, ... ), doāǝr (Wellen), doǝr (Kerkrade, ... ), du.or (Rijkhoven), duo.r (s-Herenelderen), duø.r (Hoeselt), duǝ.r (Romershoven), duǝr (Bilzen, ... ), du̯ø̜r (Martenslinde), dø̄r (Hasselt, ... ), dø̄ǝr (Hasselt, ... ), dø̜̄.r (Limbricht), dō.r (Beverst, ... ), dōr (Bocholtz, ... ), dōęr (Waltwilder), dōǝ.r (Jesseren), dōǝr (Eygelshoven, ... ), dū.or (Hoeselt), dū.ǝr (Beverst), dūǝr (Grote-Spouwen, ... ), dű̄.ǝr (Hasselt), dű̄or (Bree), dǭr (Brunssum, ... ), dǭǝr (Kerkrade, ... ), doren: doren (Halen), dorǝ (Beringe, ... ), dorǝn (Hechtel, ... ), dou̯.ǝrǝ (Mechelen-Bovelingen), dou̯i̯.rǝ (Kozen, ... ), dou̯i̯rǝ (Aalst, ... ), dou̯rǝ (Aalst, ... ), doǝ.rǝ (Borgloon), durǝ (Rijkel), duu̯ǝrǝ (Hoepertingen), duwɛr (Rijkhoven), duwɛrǝ (Vliermaal), duērǝ (Voort), duǝ.rǝ (Alken, ... ), duǝ.rṇ (Romershoven), duǝrǝ (Genk, ... ), dȳ.rǝn (Bree), dȳrǝ (Hoepertingen, ... ), dørǝ (Lummen), dø̄.rǝ (Herk-de-Stad), dø̄ri (Berg / Terblijt), dø̄rǝ (Duras, ... ), dō.rǝ (Achel, ... ), dō.rǝn (Hamont, ... ), dōi̯.rǝ (Boekhout, ... ), dōi̯.rǝn (Stevoort), dōi̯rǝ (Herk-de-Stad, ... ), dōi̯ǝrǝ (Berbroek), dōrn (Sint Huibrechts Lille), dōrǝ (Achel, ... ), dōrǝn (Beringen, ... ), dōu̯rǝ (Buvingen, ... ), dōǝ.rǝ (Bilzen, ... ), dōǝn (Wahlwiller), dōǝrǝ (Baexem, ... ), dū.orǝ (Gutschoven, ... ), dū.rǝ (Maaseik, ... ), dū.rǝn (Grote-Brogel), dūi̯.rǝ (As, ... ), dūi̯rǝ (Grote-Brogel), dūi̯ǝ.rǝ (Beek, ... ), dūi̯ǝ.rǝn (Opglabbeek), dūorǝ (Hoepertingen), dūrǝ (Bocholt, ... ), dūǝ.rǝ (Bocholt, ... ), dūǝrǝ (Borgloon, ... ), dūǝrǝn (Budel), dű̄ǝrǝ (As, ... ), dǫrǝ (Aalst, ... ), dǫrǝn (Venlo), dǫu̯rǝ (Binderveld, ... ), dǭ.rǝ (Roermond), dǭrǝ (America, ... ), dǭu̯rǝ (Montenaken, ... ), dǭǝrǝ (Broekhuizen, ... ), dǭǝrǝn (Kwaadmechelen), (mv)  dø̜̄r (Beek), eidooier: ęi̯dǫi̯ǝr (Wanssum, ... ), eidoor: ēdoǝr (Wellen), eierdooier: eierdooier (Achel), ei̯ǝrdō.i̯ǝr (Lanaken), āi̯ǝrdoi̯ǝr (Borkel), āi̯ǝrdōi̯ǝr (Borkel), ēi̯ǝrdūi̯ǝr (Neeroeteren), ē̜i̯ǝrdui̯ǝr (Neeroeteren), ęi̯ǝrdu̯ø̄i̯ǝr (Rosmeer), ęi̯ǝrdōi̯ǝr (Lanaken), ęi̯ǝrdūi̯ǝr (Maastricht), ęi̯ǝrdǫi̯ǝr (Middelaar), eierdool: ai̯ǝrdōl (Montzen), ei̯ǝrdǭl (Aubel), eǝrdǭl (Welkenraedt), ēi̯ǝrdoǝl (Eupen), ērdol (Baelen), ē̜i̯ǝrdoǝl (Eupen), ęi̯ǝrdō√íl (Welkenraedt), ęi̯ǝrdǭl (Kelmis), eierdoor: ai̯ǝrdōr (Kerkrade), eǝrdou̯ǝr (Bilzen), ē̜i̯ǝrdōr (Heerlen), ē̜rduor (Hoeselt), eierdoren: eierdoren (Amby, ... ), ērdūrǝ (Genk), ē̜i̯ǝrdō.rǝn (Hamont), ē̜i̯ǝrdō.ǝn (Wahlwiller), ē̜i̯ǝrdōrǝ (Grevenbicht / Papenhoven, ... ), ē̜i̯ǝrdūǝrǝ (Budel), ē̜i̯ǝrdǭrǝ (Beek), ęi̯ǝrdǭrǝ (Meterik, ... ), ɛ̄i̯ǝrduǝrǝ (Budel), eierendoren: ē̜i̯ǝrǝndōrǝ (Molenbeersel), eigeel: ai̯jeǝl (Kerkrade), geels: gēls (Sint-Martens-Voeren), gęls (Valkenburg), gevogel: gǝføxǝl (Ulbeek), het vogel: tfou̯.xǝl (Guigoven), ooier: ōi̯ǝr (s-Herenelderen), ouwer: o.u̯ǝrǝ (Gelinden, ... ), ou̯rǝ (Jeuk), wor (Membruggen), ōrǝ (Brustem), ōǝ.rǝ (Heks), ūorǝ (Alken), rood: ruu̯t (Diepenbeek), ryt (Bree) Het geel van het ei. [RND 123; L 1a-m; L 3, 8; L A2, 383; JG 1b, 1c, 2c; monogr.] I-12