e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
eigennamen van de mijnen (de) drie: dręj (Lutterade  [(Maurits)]  , ... [Emma, Hendrik, Oranje-Nassau II]  [Laura, Julia]  [Emma]), dǝ drēj (Heerlen  [(Emma)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), andré dumont: andré dumont (Genk  [(Winterslag / Waterschei)]   [Zolder]), belgse kuil: bɛlšǝ kul (Spekholzerheide  [(Willem-Sophia)]   [Winterslag, Waterschei]), beringen: beringen (Lanklaar  [(Eisden)]   [Zolder]), bijǝreŋǝ (Zolder  [(Zolder)]   [Eisden]), boerderij: burdǝri (Geleen  [(Maurits)]   [Emma, Hendrik, Wilhelmina]), centenkuil: tsɛntsǝkul (Bleijerheide  [(Domaniale)]  , ... [Domaniale]  [Domaniale]), centenkuiltje: tsɛntsǝkylšǝ (Kerkrade  [(Domaniale)]   [Domaniale, Wilhelmina]), concessie-carl: concessie-carl (Heerlen  [(Oranje-Nassau I-IV)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), de een: dǝ ē (Heerlen  [(Emma)]  , ... [Laura, Julia]  [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), de heksenberg: dǝ hɛksǝbɛrx (Geleen  [(Maurits)]  , ... [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau II, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]  [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau II, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), dǝr hɛksǝnbɛrx (Heerlerheide  [(Oranje-Nassau I-IV)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), de kuil van de scheid: dǝ kul van dǝr šēt (Nieuwenhagen  [(Emma / Hendrik / Oranje-Nassau II)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), de kuil van het zweet: dǝ kul van ǝt šwęjt (Lutterade  [(Maurits)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau II, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), de mijn van waterschei, winterslag: de mijn van waterschei, winterslag (Genk  [(Winterslag / Waterschei)]   [Eisden, Zwartberg]), de oranje-nassau: de oranje-nassau (Nieuwstadt  [(Maurits)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), de schacht: dǝ šāt (Lutterade  [(Maurits)]   [Maurits]), de staat: dǝr štāt (Bleijerheide  [(Domaniale)]  , ... [Wilhelmina]  [Domaniale]  [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]  [Emma, Hendrik, Oranje-Nassau II]  [Emma, Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau II, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]  [Willem-Sophia]  [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau II, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]  [Laura, Julia]  [Domaniale]  [Laura, Julia]), dǝr št˙āt (Eys  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]  , ... [Maurits]  [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), de twee: dǝ twiǝ (Heerlen  [(Emma)]  , ... [Emma, Hendrik, Oranje-Nassau II]  [Laura, Julia]  [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau II, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), de vier: dǝ vēr (Heerlen  [(Emma)]  , ... [Emma, Hendrik, Oranje-Nassau II]  [Laura, Julia]  [Maurits]), domaniale: do.mani˙jāl (Eys  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]   [Laura, Julia]), domaniale (Thorn  [(Maurits)]   [Maurits]), domaniāl (Bleijerheide  [(Domaniale)]  , ... [Laura, Julia]  [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]  [Domaniale]  [Domaniale, Wilhelmina]), domaniālǝ (Eygelshoven  [(Laura / Julia)]  , ... [Domaniale]  [Willem-Sophia]  [Oranje-Nassau II, Emma, Hendrik]), domanǝjāl (Heerlen  [(Emma)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), dominǝjāl (Nieuwenhagen  [(Oranje-Nassau II / Emma / Hendrik)]   [Emma]), eisden: ęjsdǝ (Zolder  [(Zolder)]   [Eisden]), emma: emma (Eys  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]  , ... [Emma]  [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]  [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]  [Maurits]), ɛma (Heerlen  [(Emma)]  , ... [Laura, Julia]  [Maurits]), evence coppée: evence coppée (Genk  [(Winterslag / Waterschei)]   [Winterslag, Waterschei]), eygelse kuil: ējǝlsǝ kul (Bleijerheide  [(Domaniale)]   [Wilhelmina]), eygelser kuil: ēgǝlsǝr kul (Kerkrade  [(Wilhelmina)]   [Domaniale]), ējǝlsǝr kul (Kerkrade  [(Domaniale)]   [Laura, Julia]), eygelser kuilen: ēgǝlsǝr kulǝ (Waubach  [(Laura / Julia)]   [Domaniale]), ējǝlsǝr kulǝ (Bleijerheide  [(Domaniale)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau II, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), grootmoeder emma: groatmōdǝr ɛma (Lutterade  [(Maurits)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), heerlense kuil: hę̄ǝlǝsǝ kul (Lutterade  [(Maurits)]  , ... [Oranje-Nassau II, Emma, Hendrik]  [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), heidser kuil: hęjtšǝr kul (Bleijerheide  [(Domaniale)]  , ... [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]  [Domaniale]), hendrik: hendrek (Klimmen  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]   [Emma]), hendrik (Eys  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), hɛndrek (Heerlen  [(Emma)]  , ... [Laura, Julia]  [Maurits]), hollandse kuil: holǝnšǝ kul (Heerlen  [(Oranje-Nassau I-IV)]  , ... [Oranje-Nassau II, Emma, Hendrik]  [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau II, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]  [Wilhelmina]), holɛntšǝ kul (Lutterade  [(Maurits)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), hǫlǝntšǝ kul (Bleijerheide  [(Domaniale)]  , ... [Maurits]  [Domaniale, Wilhelmina]  [Willem-Sophia]  [Domaniale]  [Laura, Julia]), hǫlɛntšǝ kul (Klimmen  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), h˙ǫlǝntšǝ k˙ul (Eys  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau II, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), houthalen: hō.tlǝ (Zolder  [(Zolder)]   [Eisden]), julia: julia (Eys  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]  , ... [Emma]  [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]  [Domaniale]), jyliā (Bleijerheide  [(Domaniale)]   [Domaniale]), jylǝja (Heerlen  [(Emma)]   [Domaniale]), laura: laura (Eys  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]  , ... [Emma]  [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), lawra (Kerkrade  [(Domaniale)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), ǫwra (Bleijerheide  [(Domaniale)]  , ... [Domaniale]  [Domaniale]), limburg-maas: lembørx mǭǝs (Hamont  [(Eisden)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau II, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), limburg-maas (Eisden  [(Eisden)]   [Eisden]), maurits: maurits (Eys  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]  , ... [Emma]  [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]  [Maurits]  [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]  [Maurits]), mǫwrits (Bleijerheide  [(Domaniale)]  , ... [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]  [Laura, Julia]  [Domaniale]), o.n. i heerlen: [Oranje-Nassau I] hę.alǝ (Eys  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]   [Emma]), o.n. iii heerlerheide: [Oranje-Nassau III] hę.alǝh˙ęj (Eys  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau II, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), o.n. iv heksenberg: [Oranje-Nassau IV] hę.ksǝbę.rǝx (Eys  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]   [Willem-Sophia]), onze kuil: os kuǝl (Brunssum  [(Emma / Hendrik / Wilhelmina)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau II, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), ōs kul (Heerlen  [(Oranje-Nassau I-IV)]   [Maurits]), op de scheid: o.p˲ dǝr šē.t (Eys  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]   [Maurits]), op gen heide: o.p ǝn h˙ęj (Eys  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]   [Maurits]), op gęn hęj (Heerlen  [(Oranje-Nassau I-IV)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), oranje-nassau drie: oranjǝ-nasǫw dri (Klimmen  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), oranje-nassau een: oranjǝ-nasǫw ęjn (Klimmen  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]   [Maurits]), oranje-nassau twee: oranjǝ-nasǫw twiǝ (Klimmen  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]   [Emma]), oranje-nassau vier: oranjǝ-nasǫw vēr (Klimmen  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]   [Emma]), oranje-nassaumijnen: oranje-nassaumijnen (Heerlen  [(Oranje-Nassau I-IV)]   [Oranje-Nassau I]), (enk)  oranjǝ-nasǫwmīn (Klimmen  [(Oranje-Nassau I)]   [Maurits]), particuliere kuilen: partikǝlēr kulǝ (Klimmen  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), put van zwartberg, eisden enz.: pøt [van zwartberg, eisden enz.] (Rekem  [(Eisden / Zwartberg)]   [Eisden]), schachtskuil: šātskul (Lutterade  [(Maurits)]   [Maurits]), scheid: šēt (Heerlen  [(Oranje-Nassau I-IV)]  , ... [Emma, Hendrik, Oranje-Nassau II]  [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau II, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), staatsmijnen: štātsme̜jnǝ (Klimmen  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]   [Maurits]), štātsmīnǝ (Roermond [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), waterschei: wā.tǝrsxē (Zolder  [(Zolder)]   [Winterslag, Waterschei]), wātǝršęj (Lanklaar  [(Eisden)]   [Zolder]), wilhelmina: welhęlmina (Kerkrade  [(Wilhelmina)]   [Laura, Julia]), welhɛlmina (Eygelshoven  [(Laura / Julia)]  , ... [Domaniale]  [Willem-Sophia]  [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), welǝmin (Heerlen  [(Emma)]  , ... [Maurits]  [Emma]), willem-sophia: welǝm-sofi (Heerlen  [(Oranje-Nassau I-IV)]  , ... [Domaniale]  [Wilhelmina]), welǝm-sofia (Spekholzerheide  [(Willem-Sophia)]   [Emma]), welǝm-sofija (Kerkrade  [(Wilhelmina)]   [Willem-Sophia]), welǝm-sǫfi (Heerlen  [(Emma)]   [Domaniale]), welǝm-tsovi (Bleijerheide  [(Domaniale)]   [Domaniale]), willem-sophia (Eys  [(Oranje-Nassau I / III / IV)]   [Oranje-Nassau I, Oranje-Nassau II, Oranje-Nassau III, Oranje-Nassau IV]), winterslag: wentǝrslā.x (Zolder  [(Zolder)]   [Eisden]), wɛntǝrslāx (Lanklaar  [(Eisden)]   [Zolder]), zolder: zolder (Lanklaar  [(Eisden)]   [Zolder]), zǫ.Idǝr (Zolder  [(Zolder)]   [Zolder]), zwartberg: zwartberg (Lanklaar  [(Eisden)]   [Zolder]), zwartbɛrǝx (Zolder  [(Zolder)]   [Eisden]) In dit lemma komen de namen van mijnen aan de orde. Er zijn twee hoofdgroepen van mijnen t.w. de Nederlands Limburgse groep en de Belgisch Limburgse. Binnen de Nederlandse groep maakt men onderscheid in Staatsmijnen en particuliere mijnen. Wilhelminat de naamgeving betreft valt op dat de Nederlands-Limburgse mijnen eigennamen hebben zoals namen van leden van het Vorstenhuis Oranje, terwijl de Belgisch-Limburgse mijnen voornamelijk aangeduid worden met de naam van de plaats waar een bepaalde mijn ligt. Volgens de informant van Q 113 werd de Staatsmijn Hendrik door Schinvelders "onze kuil" genoemd. De Lauraen Julia werden ook met de term de "Eygelser kuilen" aangeduid. Het woordtype "Evence Coppée" verwijst naar een van de grondleggers van de Kempense mijnindustrie. Bovendien bestond er een Holding Group met die naam. Met "Limburg-Maas" duidt men ook wel de mijn te Eisden aan. De naam is een verwijzing naar de maatschappij die de mijn exploiteerde: S.A. des Charbonnages de Limbourg-Meuse. Alle eigennamen in het woordtype worden voor de uniformiteit met een kleine letter in plaats van een hoofdletter geschreven. [N 95, 2; monogr.] II-5