e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
heizode los- en stukploegen afrijden: afręi̯jǝ (Lummen), akkeren: akǝrǝ (Beverst, ... ), belken: belken (Hoensbroek), bęlkǝ (Susteren), bewerken met de messenwel: bǝwęrkǝ męt dǝ mɛsǝwɛl (Leuken), bouwen: bǭwǝ (Baarlo), breken: brē̜kǝ (Maasniel, ... ), de hei breken: dǝ hęi̯ brē̜kǝ (Tegelen), doorploegen: doorploegen (Rotem), doorsteken: dōrštē̜kǝ (Swalmen), dreegbouwen: dręi̯gbǫu̯wǝ (Blerick), eggen: ęgǝ (Donk, ... ), frezen: frēzǝ (Sint-Truiden, ... ), frēzǝn (Beringen), graven uitploegen: grē̜f uu̯tplōgǝ (Rotem), hei omblekken: hęi̯ omblękǝ (Bree), hei omdoen: hē ē̜mduu̯n (Kiewit), heibreken: hęi̯brē̜kǝ (Melick), heiploegen: hē̜i̯plōgǝ (Geistingen), hęi̯plōgǝ (Bree, ... ), kapotsnijden: kapotsnējǝ (Milsbeek, ... ), kǝpotšnijǝ (Panningen), kǝpǫtsnijǝ (Bree), kettingeggen: kɛteŋēgǝ (Meldert), kleinmaken: klęi̯nmākǝ (Maasmechelen), kortmaken: kǫrtmākǝ (Heijen), messenwellen: mɛsǝwɛlǝ (Weert), ombouwen: ombǭwǝ (Boekend), omploegen: omplōgǝ (Neeritter), omschellen: ø̜msxęlǝ (Beringen), ontginnen: ontgenǝ (Venlo), ontginnen (Maasniel), ris ploegen: res plōgǝ (Ell, ... ), rissen steken: resǝ štē̜kǝ (Jabeek), russen: rysǝ (Zelem), røsǝ (Donk, ... ), schaven: šāvǝ (Haelen), scheuren: sxø̄rǝ (Berverlo, ... ), sxø̄rǝn (Neerpelt), sø̜̄rǝ (Wintershoven), šø̄rǝ (Herten, ... ), schijfeggen: sxīfęgǝ (Egchel), schulpen: sxølǝpǝ (Gingelom), snijden: snijǝ (Geistingen), snijden met de snijwel: snęjǝ metǝ snęjwɛl (Meijel), stroppen: strǫpǝ (Velm, ... ), stukbreken: støkbrē̜kǝ (Neerpelt), villen: velǝ (Klimmen) [N 27, 16] I-8