e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
heukelingen spreiden afwerpen: ǭfwɛ.rǝpǝ (Diets-Heur), breien: brɛi̯ǝn (Kaulille), breken: [breken] (Achel, ... ), brai̯kǝ (Ospel), brē.kǝ (Genk), brēʔǝ (Kerkhoven), brē̜ǝkǝ (Zonhoven), brɛ̄kǝ (Helden, ... ), daaldoen: dā.ldu.n (Beringen, ... ), dālduu̯n (Meldert), dōǝ.ldū.n (Houthalen, ... ), dǭ.ldun (Heusden), dǭldun (Koersel, ... ), dǭldū.n (Helchteren), dooreengooien: durē.ngoi̯ǝ ('S-Herenelderen), draaien: drɛi̯ǝ (Neerglabbeek), dr˙ɛi̯ǝ (Panningen), herbreken: hɛrbrē̜.kǝ (Sluizen), heruitbreken: `hęrōǝt˱brēǝkǝ (Borgloon), `hęrǭ.t˱brię.kǝ (Rukkelingen-Loon), hooien: høi̯ǝ (Thorn), hø̜i̯ǝ (Grathem), hōi̯ǝ (Bergen, ... ), in (huistplaatsen) gooien: in (huistplaatsen) gooien (Horn), omdoen: ø̜mdoǝ (Noorbeek), omgooien: ǫmgǭi̯ǝ (Beek), omstoten: ø̜mštutǝ (Tegelen), op de sprei doen: op de sprei doen (Meerlo), op sloren trekken: ǫp slǭrǝ trɛkǝ (Ell), openbreken: [openbreken] (Duras, ... ), ǫu̯pǝbrē̜kǝ (Halen, ... ), openhooien: ǫu̯pǝhuǝ (Vorsen), opensmijten: [opensmijten] (Gingelom), ǫu̯pǝsmē̜tǝ (Buvingen), ǫu̯pǝsmɛtǝ (Loksbergen), spreiden: [spreiden] (Berg, ... ), spręi̯ǝ (Boorsem, ... ), šprii̯ǝ (Eys), špręi̯ǝ (Berg / Terblijt, ... ), strouwen: strǫu̯ǝ (Gennep, ... ), terug opensmijten: trøg ōpǝsmē̜tǝ (Montenaken), terug uitzetten: trøg āt˲zɛtǝ (Jeuk), uitbreken: ut˱brɛ̄kǝ (Blerick, ... ), ø̜̄.t˱brē.kǝ (Ordingen), ø̜̄t˱brēkǝ (Herk-de-Stad), ø̜̄t˱brīǝ.kǝ (Stevoort), ø̜̄ǝt˱brię.kǝ (Kozen), ø̜̄ǝt˱brīǝkǝ (Hasselt), ø̜t˱brēkǝ (Beringen, ... ), ø̜t˱brēʔǝ (Tessenderlo), ø̜t˱brē̜kǝ (Halen), ø̜t˱brīǝkǝ (Kiewit), āt˱brēkǝ (Borlo, ... ), ē̜t˱brēkǝ (Binderveld), ōu̯t˱brēi̯ǝkǝn (Diepenbeek), ōǝ.t˱brię.kǝ (Gors-Opleeuw), ǫi̯ǝt˱briǝ.kǝ (Alken, ... ), ǫǝ.t˱brię.kǝ (Kortessem, ... ), ǭ.t˱brīǝ.kǝ (Jesseren, ... ), ǭǝ.t˱brię.kǝ (Gutschoven, ... ), ǭǝ.t˱briǝ.kǝ (Borgloon, ... ), ǭǝ.t˱brē.kǝ (Kermt), ǭǝ.t˱brīǝkǝ (Kuringen), uiteenbreien: utɛ̄nbryi̯ǝ (Noorbeek, ... ), uiteenbreken: [uiteenbreken] (Aalst), atīǝnbrēkǝ (Halmaal), ø̜tēǝ.nbrię.kǝ (Gelinden), ø̜tęi̯.nbriǝkǝ (Wijer), ǫtęi̯.nbriǝ.kǝ (Groot-Gelmen), ǭ.tē.nbrię.kǝ (Heers), ǭtēǝ.nbrię.kǝ (Vechmaal), uiteendoen: utęi̯ndōn (Berkelaar, ... ), ø̜tiǝndūn (Berverlo), ǫtiǝ.ndū.ǝ (Hechtel), uiteengoezen: utęi̯ngušǝn (Schinnen), uiteengooien: [uiteengooien] (Eksel, ... ), udęi̯ngū.i̯ǝ (As), ātīngui̯ǝ (Sint-Truiden), ǫǝtiǝngoǝi̯ǝ (Arcen), uiteenreken: utēnrēkǝ (Schinveld), uiteensmijten: utęi̯nšmītǝ (Beesel), ātiǝnsmē̜i̯ǝtǝ (Gingelom), ātiǝnsmē̜tǝ (Kerkom), ǫti.nsmē̜.tǝ (Lummen), ǫtęi̯nsmē̜.tǝ (Broekom, ... ), ǫu̯tēǝnsmęi̯.tǝ (Lauw), uiteenspreiden: utęi̯nspręi̯ǝ (Berkelaar), uitereenbreien: utǝre.bryi̯ǝ (Mheer, ... ), űtǝręi̯.nbrɛi̯ǝ (Bree), uitereenbreken: utręi̯nbrɛ̄kǝ (Tegelen), uitereendoen: [uitereendoen] (Gruitrode, ... ), utǝręi̯ndō.n (Meeuwen), utǝręi̯ndōn (Bocholt, ... ), ōtǝrē.ndūǝn (Mopertingen), ū.tǝręi̯ndō.n (Niel-bij-As), ű.tǝręi̯.ndō.n (Beek, ... ), ǫtǝrindūn (Helchteren), ǫu̯tǝrīǝnduǝn (Wijchmaal), uitereengooien: [uitereengooien] (Bocholt, ... ), atrē.ngǫi̯ǝ (Berg, ... ), utrēngōi̯n (Sevenum), utręi̯nguǝi̯ǝ (Geistingen), utręi̯ngōi̯ǝ (Herten), utǝrē.gui̯ǝ (Kanne), utǝręi̯.gūi̯ǝ (Leut, ... ), utǝręi̯.ngui̯ǝ (Eisden), utǝręi̯.nguǝi̯ǝ (Maasmechelen), utǝręi̯.ngūi̯ǝ (Meeswijk, ... ), ū.tǝrē.gui̯ǝ (Vroenhoven), ű.tǝręi̯.ngű̄i̯ǝ (Gruitrode), űtǝręi̯ngű̄i̯ǝ (Opglabbeek), ǫ.tǝrēgǫi̯ǝ (Rijkhoven), ǫtrē.ngǫi̯ǝ (Jesseren), ǫu̯tǝrē.ngoi̯ǝ (Werm), ǫu̯tǝręi̯.ngǫi̯ǝ (Koninksem), ǭu̯tǝrēgǫi̯ǝ (Bilzen, ... ), ǭu̯tǝrēi̯ngui̯ǝ (Beverst), ǭu̯tǝręngui̯ǝ (Gelieren Bret), uitereengooien op spreien: utręi̯ngōi̯ǝ ǫp˱ špręi̯ǝ (Maasniel), uitereenplaatsen: utǝręi̯nplātsǝ (Ulestraten), uitereenschudden: utǝręi̯nšø̜dǝ (Haler), uitereensmijten: [uitereensmijten] (Boukoul, ... ), utjǝrēnsmitjǝ (Meijel), utǝręi̯nšmītǝ (Vlodrop), ūtǝrɛnsmītǝ (Milsbeek, ... ), ǭtǝrē.smē̜.tǝ (Romershoven), ǭtǝrē.šmē.tǝ (Martenslinde), uitereenwerpen: atǝrē.nwɛ.rtǝ (Membruggen), ōtǝrē.nwɛrǝpǝ (Waltwilder), ōtǝrē.wɛrǝpǝ (Herderen), ōtǝrīǝ.węrǝpǝ (Riemst), ūt.ǝrē̜nwɛ.rǝpǝ (Val-Meer), ǫu̯tǝrē.nwɛ.rǝpǝ (Nerem), uitgooien: ōu̯ǝt˲gūi̯ǝn (Diepenbeek), ǭǝ.t˲gǫi̯ǝ (Vliermaalroot, ... ), uitreken: utrɛ̄kǝ (Sittard), uitsmijten: ǭǝ.tsmē̜.tǝ (Bommershoven), uitspreiden: uitspreiden (Noorbeek), utspręi̯ǝ (Blerick, ... ), utšpręi̯ǝ (Amby, ... ), ø̜tspr˙ɛn (Paal), uitstrouwen: ūtstrǫu̯ǝ (Ottersum, ... ), uitzetten: ut˲zɛtǝ (Grathem) Het uiteengooien van de kleinste soort hoopjes, zodat ze verder kunnen drogen. Het voorwerp van de overgankelijke werkwoorden is steeds: heukelingen. ø...ŋ wijst op identieke antwoorden als in het lemma ''zwaden spreiden''.' [N 14, 105; JG 1a, 1b; A 34, 1; monogr.] I-3