e-WLD begrippen 

 
 
Filteren...

Overzicht

Gevonden: 1

BegripTrefwoord: dialectopgave (plaats)Omschrijving
leiden dekken: dekǝ (Brunssum, ... ), dēʔǝ (Lommel), dē̜kǝ (Lanklaar, ... ), dękǝ (Boekt Heikant, ... ), dęǝkǝ (Vliermaal), dɛkǝ (Baarlo, ... ), dɛkǝn (Achel, ... ), dɛʔǝ (Lommel), duur gaan: dȳrǝ gǫn (Opheers), laten dekken: lø̄tǝ dɛkǝ (Peer), lōtǝ dękǝ (Maaseik), lǫǝtǝ dękǝ (Bree), lǭtǝ dekǝ (Oost-Maarland), lǭtǝ dɛkǝ (Baarlo, ... ), laten springen: loǝtǝ sprɛŋǝ (Velm), løtǝ spręŋǝ (Wellen), lø̜̄tǝ sprɛŋǝ (Ketsingen), lø̜tǝ spreŋǝ (Beverst), lōtǝ spręŋǝ (Herk-de-Stad, ... ), lǫǝtǝ spreŋǝ (Zelem), lǭtǝ spręŋǝ (Borgloon), lǭtǝn spreŋǝn (Overpelt), laten winnen: lātǝn wenǝn (Holtum), lē̜tǝ wenǝ (Maasniel), lōtǝ wenǝ (Maaseik), lǭtǝ wenǝ (Boekend, ... ), leiden: lai̯ǝ (Kerkhoven), lei̯ǝ ('S-Herenelderen, ... ), lāi̯ǝ (Berverlo, ... ), lān (Kwaadmechelen, ... ), (Piringen, ... ), lē. (Rijkhoven), lē.ǝ (Genk), lēi̯n (Romershoven), lēi̯ǝ (Borgloon, ... ), lēi̯ǝn (Stevoort), lēn (Eksel, ... ), lēǝ (Berbroek, ... ), lēǝn (Helchteren, ... ), lē̜ (Halen), lē̜i̯ǝ (Kaulille, ... ), lē̜i̯ǝn (Beringen, ... ), lē̜n (Beringen, ... ), lē̜ǝ (Linkhout, ... ), lęi̯ǝ (Bommershoven, ... ), lęi̯ǝn (Lommel), lɛi̯ǝ (Achel, ... ), lɛi̯ǝn (Kleine-Brogel, ... ), lɛ̄ (Halen), lɛ̄.n (Wijchmaal), lɛ̄i̯ǝ (Herk-de-Stad), lɛ̄n (Hechtel, ... ), lɛ̄ǝ (Helchteren, ... ), lɛ̄ǝn (Koersel), met de koe naar de stier gaan: mɛt dǝ ku nār dǝ stīr gān (Kanne, ... ), mɛt dǝ ku nār dǝn stīr gān (Hees), naar de duur gaan: no dǝn dīr guǝn (Mopertingen), nār dǝ dȳr gān (Millen, ... ), nār dǝ dīr gān (Martenslinde), naar de var gaan: no dǝ vē̜r gǫn (Wilderen), nār dǝ var gān (Aalst, ... ), springen: spreŋǝ (Rosmeer, ... ), spręŋǝ (Hoeselt, ... ), sprɛŋǝ (Borlo), špreŋǝ (Eygelshoven), stieren: stērǝ (Bree, ... ), stīrǝ (Maastricht, ... ), stīrǝn (Tessenderlo), varre gaan: vɛ̄rǝ gōǝn (Halmaal), winnen: wenǝ (Baarlo, ... ), wønǝ (Boorsem), wɛnǝ (Buchten), wɛnǝn (Urmond) De koe laten paren. [N 3A, 30a; JG 1a, 1b; monogr.] I-11